Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Maijs

<--  1 2 ...  --> 

28.05.2012

Mikrobiologi nofotografjui nu inficans ar HIV procesu

Franu mikrobiologi izstrdjui jaunu mikroskopijas metodi, kas auj aplkot atsevias vrusa daas, neietekmjot inficto nu darbbu. o metodi vii izmantoja, lai pttu nu inficanos ar HIV, nordts rakst, kas publicts urnl Proceedings of the National Academy of Sciences.

Last vairk ...

28.05.2012

Svargi zint: imnstimulatori

Izmantojot imnsistmas stimulatorus, notiek veltga CD4 nu izmeana. To krjumi izskst, td organismam nepiecieams zinms laiks nu krjumu atjaunoanai. Bezmrga imnsistmas stimulana HIV infekcijas gadjum vrusam rada arvien jaunas un jaunas nas mrus, kurus tas izncina.

Last vairk ...

24.05.2012

Veselbas ministrijas specilisti iepazsies ar medicnisks aprpes nodroinjumu irotavas cietum

Veselbas ministrija no dadm ieslodzjuma vietm regulri saem ieslodzto sdzbas gan par medicnisko pakalpojumu kvalitti, gan par veselbas aprpes saemanas iespjm.

Last vairk ...

22.05.2012

C hepatts - klusais slepkava

22. maij Eiropas Savienbas mj Rg, notika apa galda diskusija par C hepatta izplatbu Latvij. Diskusiju organizja "Hepatta biedrba". Notika ar akcija "Klusais slepkava dodas uz Saeimu". Noskatieties TV24 video.

Last vairk ...

21.05.2012

Last vairk ...

20.05.2012

Hepatta C vruss spjgs bojt smadzenes

Hematoencefalisk barjera pasarg nervu audus no asins cirkuljoiem mikroorganismiem, toksniem un citiem sveiem aentiem. Endotelilo nu inficans ar hepatta vrusiem izskaidro slimbas izpausmes, kas raksturgas centrls nervu sistmas bojjumiem, taj skait vjumu un paaugstintu nogurumu.

Last vairk ...

20.05.2012

Ldzestba

Ja tu esi izlmis uzskt lietot zles, tad droi vien esi dzirdjis, ka ir jbt ldzestgam. Ko tas nozm, cik tas ir svargi un kas tev var trauct bt ldzestgam? Iepazsties ar msu Biedrbas jaunu izdevumu.

Last vairk ...

20.05.2012

Preses paziojums: 20. maij aizdedziet sveci, pieminot no AIDS miruos cilvkus!

Biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS sadarbb ar biedrbm Apvienba HIV.LV, Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS) un Latvijas Sarkanais Krusts-Jaunatne inform, ka svtdien, 2012. gada 20. maij vis pasaul 29. reizi atzm Starptautisko no AIDS miruo piemias dienu. aj dien kopg piemias brd apvienosies 115 valstis, tai skait Latvija.

Last vairk ...

20.05.2012

Paskumu afia

Starptautisk no AIDS miruo piemias Diena Rg. Publicjam paskumu afiu. Aicinm piedalties visus interesentus!

Last vairk ...

20.05.2012

Starptautisk no AIDS miruo piemias Diena

Last vairk ...

19.05.2012

Ms nevaram atauties nerstt C hepattu

Pie tdas atzias nonca reionl seminra C hepatta rstana valsts ar ierobeotiem resursiem. Reionl kampaa kopgiem spkiem dalbnieki. Paskuma galvenais mris bija pozciju, kas attiecas uz advokcijas C hepatta rstanas jom reionlo stratiju, saskaoana. C hepatta rstanas advokcijas aktvisti ir secinjui, ka tlk advokcijas darbba ir jvirza uz valstu valdbu atbildbas par C hepatta rstanu palielinanu caur nacionlo hepatta programmu adekvtu finansanu, nacionlo C hepatta rstanas protokolu apstiprinanu un pegilt interferona cenu samazinanu.

Last vairk ...

19.05.2012

LIC atgdinjums par C hepattu

Rgas Austrumu klnisks universittes slimncas stacionrs "Latvijas Infektoloijas centrs", uzskatdams 19. maiju par "Pasaules Hepatta dienu" (kaut starptautiski par tdu ir noteikts 28. jlijs), vr lastju uzmanbu uz to, ka C hepatts ir slimba, kas norit nemanmi, ilgstoi, slpti.

Last vairk ...

18.05.2012

Piemins no AIDS miruos Liepj

Lai saglabtu veselbu, HIV infictajiem cilvkiem oti btisks ir citu cilvku atbalsts un sapratne. aj zi daudz nozm ar ldzbiedru paldzba - sarunas un padomi, ko sniedz cilvki, kuri izprot, ko nozm dzve ar HIV/AIDS.

Last vairk ...

17.05.2012

Jauna brora pacientiem latvieu valod

s broras mris ir paldzt jums izveidot attiecbas ar rstu un prjo medicnas personlu t, lai js kopgiem spkiem maksimli efektvi prvaldtu blakuspardbas, ar ko var nkties sastapties HIV infekcijas rstanas laik. Ms ceram, ka no s grmatas js iegsiet zinanas, kas aus labk kontrolt savu rstanu, saemt kvalitatvku medicnisko paldzbu un td veid uzlabot savu veselbu un dzves kvalitti. Atcerieties, ka darbs, lai novrstu un mazintu blakuspardbas, nav iespjams bez jsu aktvas ldzdalbas!

Last vairk ...

16.05.2012

Apvienba HIV.LV Bausk

Bauskas novada socilaj dienest 15. maij notika seminrs Praktiskais darbs ar atkargajm un ldzatkargajm personm, kur piedaljs Bauskas novada socilie darbinieki.

Last vairk ...

16.05.2012

Cik veseli esam? Iedzvotju pavrtjums

Centrls statistikas prvaldes veikt apsekojuma dati liecina, ka 2011. gad 47,9% respondentu savu veselbas stvokli raksturoja k labu vai oti labu. 35,5% respondentu to raksturoja k vidju, bet 13,3% - k sliktu un 3,3% k oti sliktu.

Last vairk ...

15.05.2012

Slimbu profilakse un kontrole bez direktora

Konkursa komisija, kas izvrtja pretendentus uz Slimbu profilakses un kontroles centra direktora amatu, nolmusi konkursu izbeigt bez rezultta.

Last vairk ...

14.05.2012

Vai tam ir jga?

Ekspertu padome, kas konsult ASV prtikas produktu un zu kontroles prvaldi (FDA), pirmoreiz akceptjusi zles, kas paredztas HIV infekcijas profilaksei. is lmums ir desmit stundas ilguas apspriedes rezultts. Tie, kas ir pret Truvadas lietoanu profilakses nolk, apgalvo, ka preparts var radt mngu sajtu, ka tas pasarg no HIV infekcijas, un cilvki, kas s zles lieto, var inficties ar HIV tammu, kas ir rezistents pret zlm. Tpat rsti un medmsas norda, ka diezin vai kds Truvadu lietos katru dienu, k to pieprasa instrukcija. Pret preparta lietoanu profilakses nolk ir ar dai HIV aktvisti.

Last vairk ...

14.05.2012

Eksprestestu brva prdoana?

Testa strmeltes OraQuick paredztas, lai noteiktu imndeficta vrusa nstju. K izptmo materilu var izmantot asinis vai plazmu, vai ar siekalas. Pc 20 mintes ilgua kontakta ar biomaterilu strmelte nords, vai ptmaj paraug ir vai nav antivielas pret HIV. Raotjs uzsver, ka eksprestestu brva prdoana Amerik, kuru veikanai nav nepiecieama medicnas darbinieka ldzdalba, aus apsekot ievrojamu dau iedzvotju. Uz katru miljonu apsekoto ameriku kompnija prognoz atklt aptuveni devius tkstous vrusa nstju.

Last vairk ...

13.05.2012

Noticiet tam. Izdariet to

ANO Apvienot HIV/AIDS programma uzskusi jaunu kampau, lai ldz 2015. gadam tiktu novrsti jauni gadjumi, kad ar HIV inficjuies brni. UNAIDS uzsver, ka brni nedrkst dzimt HIV inficti. Td HIV infictm sievietm ir jbt pieejamai atbilstoai rstanai, it pai grtniecbas un dzemdbu laik.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)