Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Jlijs

<--  1 2 ...  --> 

30.07.2012

Last vairk ...

30.07.2012

TV24 par msu akciju 27. jlij

Noskatieties videosietu.

Last vairk ...

29.07.2012

HIV Igaunij un Lietuv

2012. gad Igaunij uz 20. jliju atklti 191 HIV pozitvie. Pavisam Igaunij kop diagnosticanas skuma HIV atklts 8253 cilvkiem, no tiem AIDS 375 cilvkiem. Bet Lietuv ldz 01. jlijam atklti 77 HIV pozitvie un kop diagnosticanas skuma HIV atklts 1977 cilvkiem, no tiem AIDS - 310 cilvkiem.

Last vairk ...

28.07.2012

SPKC tiks ar biedrbas Apvienba HIV.LV prstvjiem

27. maij Slimbu profilakses un kontroles centra (SPKC) direktore Inga mate un SPKC specilisti infekcijas slimbu epidemioloijas jom tiks ar biedrbas Apvienba HIV.LV prstvjiem akcijas C hepatta rstana mnes maks vairk nek cilvka dzve! ietvaros.

Last vairk ...

28.07.2012

Nacionlais Veselbas dienests: Daudzu slimbu rstanai nepiecieami ldzeki, kas sniedzas pri slimnieka iemumiem

Latvijas zu budets ir viens no mazkajiem Eiropas Savienb. Saldzinjumam kompensjamo zu finansjums Baltijas valsts uz vienu iedzvotju 2012. gad (prognoze): Igaunij 74 eiro, Lietuv 60 eiro, Latvij 53 eiro.

Last vairk ...

28.07.2012

Gaas maina darbosies ar turpmk! (papildints ar ziu par Nacionl Veselbas dienesta nostju)

Zu iegdes kompenscijas sistmai pieprastos papildu 20 miljonus latu ogad nepieirs, t biedrbas "Apvienba HIV.LV" rkots akcijas "C hepatta rstana mnes maks vairk nek cilvka dzve!" laik sacja Veselbas ministrijas parlamentr sekretre Liene Cipule.

Last vairk ...

28.07.2012

Last vairk ...

27.07.2012

Msu prasbas ir vienkras, saprotamas gan ierdiem, gan slimniekiem. Msu prasbas ir ar izpildmas

Biedrba "Apvienba HIV.LV" 2012. gada 27. jlij rko protesta akciju C hepatta rstana mnes maks vairk nek cilvka dzve! ar mri pankt, ka C hepatta rstana kst pieejama visiem, kam t nepiecieama. Msu prasbas ir vienkras, saprotamas gan ierdiem, gan slimniekiem. Msu prasbas ir ar izpildmas, jo ekonomisk krze tu ir prvarta!

Last vairk ...

27.07.2012

Biedrba "Apvienba HIV.LV" rkos protesta akciju C hepatta rstana mnes maks vairk nek cilvka dzve!

2012. gada 27. jlij no plkst. 12.00 ldz 12.30 notiks protesta akcija etrs viets Rg vienlaicgi: pie Veselbas Ministrijas (Brvbas iel 72), pie Nacionl Veselbas dienesta (Csu iel 31), pie Slimbu Profilakses un kontroles centra (Klijnu iel 7), pie farmcijas kompnijas Merck Sharp&Dohme prstvniecbas Latvij (Skanstes iel 50A).

Last vairk ...

26.07.2012

Par Hepatta biedrbas atklto vstuli

Hepatta biedrba ar atkltu vstuli vras pie Ministru prezidenta Valda Dombrovska, kur norda uz tltju nepiecieambu rkoties C hepatta izplatbas ierobeoanai Latvij. Biedrba kop ar nozares ekspertiem obrd k vienu no relkajiem un efektvkajiem risinjumiem redz papildu budeta ldzeku pieiranu, lai paaugstintu C hepatta rstanai nepiecieamo medikamentu kompenscijas apjomu no 75% ldz 100%.

Last vairk ...

25.07.2012

Hepatta dienas paskums: "Neredzi aunu, nedzirdi aunu, nerun aunu" (papildints ar ziu par rdzinieku aptauju)

Hepatta biedrba 28. jlij rkos paskumu Vrmanes drz no plkst. 12.00, un taj aicints piedalties ikviens, kas vlas atbalstt cilvkus, kuri ir saslimui ar C hepattu, un aktualizt problmu ne tikai Latvijas, bet ar pasaules mrog. Bet vairums cilvku nezina k notiek inficans ar C hepattu un k sevi pasargt, liecina Hepatta biedrbas veikta aptauja.

Last vairk ...

20.07.2012

Last vairk ...

16.07.2012

T tagad run Daiga Behmane, kaut 2009. gad pati apstiprinja HIV rstanas slieksni <200 CD4 nas

Galvenais iemesls, kpc pieaug izmaksas par HIV infekcijas rstanu, ir rstanas procesa uzskana slimbas vln stadij, kas nozm rstans izmaksu pieaugumu. Ja rstties uzsk, kad CD4 nu skaits ir mazk par 350, tad rstana izmakss 290 eiro mnes. Bet gadjum, kad CD4 nu skaits ir zemks par 200, izmaksas par rstanu pieaug ldz 1200 eiro mnes.

Last vairk ...

16.07.2012

Vai pacientiem nksies piemakst no savas kabatas 5% no HIV medikamentu cenas?

Palaik no budeta visvairk tiek kompenstas zles ar 100 procentu kompensciju (61,3%), tm seko 75 procentu kompenscija (32,1%). Nacionl Veselbas dienesta Zu un medicnisko ieru departamenta direktore Inese Kaupere teica, ka zu iegdes izdevumu kompenscijas budeta deficta d var tikt apspriesti ar varianti par kompenscijas apmra samazinjumu no 75% uz 50% un no 100% uz 95%.

Last vairk ...

15.07.2012

"Dzv bibliotka" pret stereotipiem un aizspriedumiem

Latvijas Sarkan Krusta Jaunatne (LSKJ) no gada 31. jlija ldz 12. augustam rko ceturto nacionla mroga velomaratonu, kura laik t dalbnieki no visas Latvijas apceos 10 pilstas. Brauciena laik katr no pilstm tiks organizts publisks paskums, kur velobraucjiem bs iespja paveikt kdu labu, pozitvu un vrtgu darbu.

Last vairk ...

12.07.2012

Kur inficana ar HIV ir noziegums

Biju Brazlijas prezidenta Fernando Enrikes Kardozo vadts Apvienoto Nciju Attstbas programmas (UNDP) ietvaros radt globl komisija HIV un tiesbu jautjumos publicjusi ziojumu par to, kda loma HIV/AIDS izplatb ir valstu likumiem.

Last vairk ...

12.07.2012

HIV infekcijas klniskie aspekti 2012. Grmata Dona Bartleta redakcij krievu valod

Grmat HIV infekcijas klniskie aspekti, kas izdota 2011. - 2012. gada redakcij, atspoguotas btiskas prmaias HIV un AIDS pacientu rstan, kas notikuas kop iepriekj izdevuma publikcijas bra 2009. gad. Darbs pie s grmatas tika pabeigts 2011. gada oktobr, td taj neiekuva izmaias, kdas rstanas standartos tika ieviestas pc nordt termia.

Last vairk ...

12.07.2012

Abbott inform par Norvir

Last vairk ...

08.07.2012

Arvien pieaug AIDS pacientu patsvasrs

Ldz 2012. gada 01. jnijam Latvij kopum reistrti 5320 inficans ar HIV gadjumi, AIDS stadija konstatta 1118 pacientiem (21,4%), mirui 882 cilvki (16,6%). Patiesais HIV inficto personu skaits Latvij tiek lsts 1,5 2 reizes lielks.

Last vairk ...

08.07.2012

C hepatta rstanas gaidtju saraksts

Ms, cilvki, kas dzvo ar C hepattu, un msu imenes, k ar nevalstisko organizciju un pilsonisks sabiedrbas prstvji, ierakstot savus vrdus C hepatta rstanas gaidtju sarakst, pieprasm nodroint pieeju kvalitatvai terapijai par adekvtu samaksu. Valdbas nevar atauties nerstt C hepattu, bet ms nevaram atauties rstanos. C hepatta rstanas shm patlaban visefektvk pamatkomponenta - pegilt interferona (PEG-INF) cena padara rstanos nepieejamu vairumam cilvku, kam t nepiecieama. Kompnijas Merck un Roche (farmcijas giganti, kas rao PEG-INF) Austrumeiropas un Centrlzijas valsts par 48 nedu standarta rstanas kursu turpina saglabt augstu samaksu 15000 dolru.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)