Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2015. Jlijs

<--  1 2 ...  --> 

31.07.2015

Vcij realiz projektu lidojo tr paldzba bez medpersonla

Ja autoavrija uz cea vai nelaimes gadjums noticis tlu no apdzvotas vietas, aculieciniekiem ir tikai jpiezvana uz specilo dienestu un no sava smrtfona automtiski jnoraida notikuma vietas koordintes. No tuvk dronu dislokcijas punkta tiks palaists bezpilota lidonis, kas, traucoties ar trumu 70 km/h, pa gaisu piegds nepiecieams zles un medicnisko aprkojumu.

Last vairk ...

31.07.2015

Cilvka T-nu rediana

T-nas spl lielu lomu pla slimbu spektr, skot ar diabtu un beidzot ar AIDS un vzi, tpc zintnieku sasniegumi devui jaunu universlu instrumentu, lai vartu ptt T-nu funkcijas. Atkljums, kas balsts uz genoma CRISPR/Cas9 redianas sistmu, paver jaunas rstans iespjas smagu veselbas problmu gadjumos.

Last vairk ...

30.07.2015

Last vairk ...

29.07.2015

C hepatta rstana ar peginterferonu ks efektvka un vajadzs mazk injekciju

Hroniska C hepatta rstana ietver olbaltumvielu preparta - pegilt interferona iknedas injicanu. Ir radts hidrogls, kas auj 10 reizes pagarint C hepatta rstanai izmantoto zu pussabrukuma periodu, k ar samazint injekciju skaitu.

Last vairk ...

28.07.2015

Last vairk ...

26.07.2015

Truvada atkal pieejama bez ldzmaksjuma

Last vairk ...

26.07.2015

Teufelssitz (Velna sdeklis) - Stla miruo no AIDS piemiai Rg

Pie Rgas Stacijas laukuma, Marijas un Satekles ielas krustojuma trsstr kop 1993. gada 1. apra atrodas miruajiem no AIDS veltta piemias zme "Siège du Diable" ("Teufelssitz") "Velna sdeklis". Idejas autors un ts realiztjs ir vcu mkslinieks Toms Fehts.

Last vairk ...

25.07.2015

Fostemsavrs principili jaunas zles iekanas inhibitors

Eksperimentlais HIV iekanas inhibitors Fostemsavrs (fostemsavir, BMS-663068) paredzts to pacientu terapijai, kuriem vairs nepaldz standarta ARV preparti.

Last vairk ...

25.07.2015

Krievijas know-how

Jaun pieeja HIV rstanas tehnoloijai ietver cilvka genom integrt vrusa HIV-1 inaktivciju vai par vrusu iekanu limfoctos atbildgo receptoru CCR5 inaktivciju.

Last vairk ...

25.07.2015

RSU profesore L. Vksna ststa

rstans no vrushepatta C ir drga, tau profesore aicina visas iespjas izmantot terapijai, jo dzve iegst citu kvalitti, kad cilvks ir izveseojies.

Last vairk ...

24.07.2015

Citur valsts, pie mums - biedrba

"Mazultis nav vaings" tiei t savu projektu nosaukusi biedrba "Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS).

Last vairk ...

23.07.2015

Last vairk ...

22.07.2015

HIV+ igaua portrets

Visi HIV infictie Igaunij ir vietjie iedzvotji, kuri nemaz tik biei neceo. Tpat vii nenodarbojas ar prostitciju. No epidmijas paa skuma Igaunij izplats viena un t paa vrusa tips - CRF06, kas nav izplatjies rpus Igaunijas robem.

Last vairk ...

21.07.2015

Nebaidies - testjies!

Last vairk ...

20.07.2015

Jaunas vadlnijas HIV testan

Pasaules Veselbas aizsardzbas organizcija izdevusi jaunas konsolidjoas vadlnijas attiecb uz HIV testanu. Vadlnijs iekautas jaunas rekomendcijas testanas atbalstam, ko veic specili apmcti cilvki, kuriem nav media izgltbas, k ar tie, kas veic patestanu uz HIV.

Last vairk ...

19.07.2015

UNAIDS ziojums (bez komentriem)

ANO Аpvienot programma cai ar HIV/AIDS (UNAIDS) publicjusi oficilu ziojumu, kur pavstts, ka ldz 2030. gadam AIDS bs uzvarts vis pasaul. Ziojum minti paveikt darba rezultti.

Last vairk ...

18.07.2015

Hepatta biedrba apsver iespju likvidties

Latvij ar C hepattu slimojoie jau daudzus gadus ir nonkui neapskauam situcij. Tiem, kuriem nav naudas, ir vai nu jnomirst, vai jemigr uz citu valsti (siets "Rta Panorm").

Last vairk ...

17.07.2015

Mums nav vienas tabletes vienreiz dien

Iepazstieties ar tabletm HIV rstanai, kas Latvij nav iekautas kompensjamo medikamentu sarakst un netiek izraksttas pacientiem. Ts ir: Atripla, Eviplera, Stribilds un Triumeks.

Last vairk ...

17.07.2015

Ibuprofns un tam ldzgie bstami ne tikai kuim

ASV Prtikas produktu un medikamentu kvalittes sanitrs uzraudzbas prvalde (FDA) brdinjusi par bstamm blaknm, lietojot nesteroidlus pretiekaisuma ldzekus (NPL), izmot aspirnu, piemram, ibuprofnu. Pc FDA datiem, ie preparti paaugstina insulta un sirds lkmes risku.

Last vairk ...

16.07.2015

Msu valst nav pctiecbas

Bez komentriem: "Atzt par spku zaudjuu Ministru kabineta 2013. gada 10. maija rkojumu Nr. 192 Par koncepcijas projektu par veselbas aprpes sistmas finansanas modeli.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
Decembris (27)   
Novembris (42)   
Oktobris (22)   
Septembris (27)   
Augusts (28)   
Jlijs (34)   
Jnijs (31)   
Maijs (24)   
Aprlis (37)   
Marts (23)   
Februris (29)   
Janvris (13)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)