Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Oktobris

<--  1 2 ...  --> 

31.10.2012

No 1. novembra cilvkiem ar invaliditti izsniegs jauna parauga apliecbas

Uz jaun parauga apliecbm atspoguot informcija bs tulkota ar angu valod. Tas aus cilvkiem ar invaliditti, ceojot pa Eiropas Savienbas dalbvalstm, izmantot ajs valsts noteiktos atvieglojumus, piemram, muzejos, sabiedriskaj transport u.c.

Last vairk ...

30.10.2012

Sabiedrba un farmcijas industrija

Biedrba Veselbas projekti Latvijai sadarbb ar organizciju Pacientu ombuds un starptautisko organizciju "Health Action International" organiz seminru NVO mrauditorijai tika un kritisk domana farmcijas industrijas, rstu un pacientu attiecbs.

Last vairk ...

30.10.2012

Mums jauns grants

Beidzies projektu konkurss, lai vartu saemt Starptautisks Koalcijas rstans gatavbai (ITPCru) grantus laika posmam no 2012. 2013. gadam. Konkurss notika divos virzienos.

Last vairk ...

29.10.2012

Dzst... receptoru atmiu

Krievijas narkologi izstrd inovatvus prepartus, kas sps iedarboties uz narkomnu receptoru atmiu, kura atbild par viu pieraanu pie narkotiskajm vielm. Receptoru atmia tiks dzsta. Par to pazioja Krievijas Veselbas aizsardzbas ministre Veronika Skvorcova.

Last vairk ...

29.10.2012

Last vairk ...

28.10.2012

LTV: Atkal par HIV infekcijas rstanu Latvij

HIV inficto rstana Latvij tiek uzskta novloti. Bet daudzi ar HIV infictie par savu slimbu uzzina tikai AIDS stadij.

Last vairk ...

26.10.2012

Sasniegt nulles

Msu mris ir: nulle jaunu HIV infekcijas gadjumu, nulle neiecietbas un nulle nves gadjumu no AIDS. Vai izdosies sasniegt nulli? Latvijas Infektoloijas centrs definja nosacjumus atbildm "J" un "N".

Last vairk ...

20.10.2012

Apzint tuberkulozes un HIV infekcijas izplatbu injicjamo narkotiku lietotju vid

Slimbu profilakses un kontroles centra (SPKC) specilisti sadarbb ar Latvijas Tuberkulozes fondu uzsk epidemioloisko ptjumu Tuberkulozes, HIV un asocito faktoru izplatba injicjamo narkotiku lietotju vid. Pc SPKC datiem Latvij obrd vartu bt aptuveni 18 000 injicjamo narkotiku lietotju.

Last vairk ...

20.10.2012

Ne pirmo reizi, ne pdjo

Socilajos tklos atkal pardjies paziojums, kas brdina, ka kinotetros, bankomtos un sabiedriskaj transport pardjus ar HIV infictas irces.

Last vairk ...

19.10.2012

Last vairk ...

19.10.2012

Aizkapa nauda nostta politiiem un valsts iestu darbiniekiem

odien Biedrba "Apvienba HIV.LV" nostja pa pastu Aizkapa naudu Valsts prezidentam, Saeimas prieksdtjai, Ministru prezidentam, Saeimas deputtiem, Finanu ministram, Veselbas ministrei, Veselbas ministrijas darbiniekiem, Finanu ministrijas darbiniekiem, Nacionl Veselbas dienesta darbiniekiem.

Last vairk ...

19.10.2012

Kandas Augstk tiesa pasludinjusi lmumu

5. oktobr Kandas Augstk tiesa vienbalsgi piema lmumu, ka HIV pozitvs cilvks drkst savam seksa partnerim neatklt savu HIV statusu gadjum, ja HIV pozitvajam cilvkam vrusu slodze ir zema un seksa laik tiek izmantots prezervatvs.

Last vairk ...

18.10.2012

Savksim vl nepilnus 5000 parakstu!

Js parakstsities par to, lai Veselbas ministrija un Ministru kabinets noteiktu 100% valsts kompensciju medikamentiem, kas nepiecieami C hepatta rstanai.

Last vairk ...

17.10.2012

Absurdas kvotas ar izmekljumiem uz tuberkulozi (23.10.2012 papildints: "Problmu nav. Bet kvotas ir.")

Plauu rsts reion konstat daudzbrnu imenes tvam tuberkulozi atklt form, tau, kad atbrauc pie rsta visa imene, rsts nemaz nevar visus pieemt un nostt uz izmekljumiem, jo ir beigus kvotas. Pilnga nejdzba ir kvotas, cik plauu rsts var nostt prbaudei cilvku uz rentgenu, cik veikt Mant testu...

Last vairk ...

17.10.2012

Izlaista apgrozb Aizkapa nauda (6

Biedrba Apvienba HIV.LV Tautas slakteru bankas vrd ir laidusi apgrozb Aizkapa naudas banknotes. Ts nodruktas latvieu un krievu valods, nominls 1 miljons latu. Ar Aizkapa naudu, ko vars izmantot, lai norintos par veselbas aprpes pakalpojumiem aizkapa dzv, pirmm krtm tiks nodrointi Saeimas deputti, Finanu un Veselbas ministri un Veselbas ministrijas padotbas iestu ierdi. Pirms emisijas apjoms ir 1 miljards latu.

Last vairk ...

17.10.2012

T nav politika! Vienkri krtj aknu prstdana

Bijuajam Mosada lderim Baltkrievij izdarta aknu transplantcijas opercija, ko daudzs pasaules valsts neapms veikt. Par to 16. oktobr notikuaj preses konferenc pazioja Baltkrievijas Valsts prezidents Aleksandrs Lukaenko.

Last vairk ...

17.10.2012

Msu darba cietumos rezultti

Publicjam biedrbas "Apvienba HIV.LV" projekta "Izgltoana k instruments HIV profilaks" ieslodzjuma viets skaitliskos rezulttus.

Last vairk ...

16.10.2012

Par veselbas aprpes budetu

Patlaban rodas iespaids, ka valdba plno pakpeniski atbrvot Latviju no pamatiedzvotjiem, pasliktinot piekuvi veselbas aprpei."

Last vairk ...

16.10.2012

Sapnis: ieviest dzv uz papra uzlikto zu kompenscijas sistmas attstbas koncepciju

Ldz ar budeta grozjumiem gada kompensjamo zu budets ir 83,2 miljoni latu, tau nkamgad plnoti 78,4 miljoni latu, kas ir apmram par pieciem miljoniem latu mazk nek ogad. Nkamgad atkal draud izveidoties liels deficts, bet pacientu skaits katru gadu, pc Nacionl veselbas dienesta datiem, pieaug par trim ldz pieciem procentiem.

Last vairk ...

13.10.2012

HIV ir viena no msdiens postokajm infekcijm (1

rste: "Ja cilvkam agrni atklj HIV, ja infictais laikus apmekl rstu infektologu, ja regulri kontrol savu veselbas stvokli, ja rpgi ievro rsta nordjumus, ja vajadzbas gadjum uzsk un krtgi lieto noteikto specifisko terapiju, tad infictajam neattstsies HIV vln stadija AIDS, palielinsies cilvka dzvildze."

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)