Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Augusts

<--  1 2 ...  --> 

24.08.2012

Ar mans ievietotm instalcijm un audioststiem runs par HIV inficans riskiem

Ceojos izstdes atklana paredzta 28. august plkst. 15:00 Vrmanes drz, Rg. Paskum piedalsies izstdes rkotju biedrbas Jaunatne pret AIDS - prstvji, bet muziklu prieknesumu sniegs dziesminieks Imants Daksis. Izstdes atklanas laik norisinsies preses konference.

Last vairk ...

24.08.2012

Ar nkamaj gad bs pieejami 100% kompensjamie medikamenti

SUSTENTO tiks ar Veselbas ministri I.Circenes kundzi un prrunja ar nkam gada veselbas budetu saisttos jautjumus. Sarunas laik I.Circenes kundze uzsvra, ka izskanjus satrauco informcija par iespjamm kompenscijas izmaim 100% kompensjamm zlm ministrijas skatjum nav pieaujama.

Last vairk ...

21.08.2012

Daudz jautjumu AIDS uzticbas tlrunim...

HIV un AIDS ir viena no msdienu postokajm slimbm. Ar katru gadu saslimuo skaits pieaug. Ja cilvkam agrni atklj HIV infekciju, ja HIV infictais cilvks savlaicgi apmekl rstu-infektologu, regulri kontrol savu veselbas stvokli, seko rsta nordjumiem, nepiecieambas gadjum uzsk un krtgi lieto HIV zles, tad neattsts HIV infekcijas vln stadija AIDS un dzvildze ievrojami pieaug.

Last vairk ...

21.08.2012

Last vairk ...

20.08.2012

Indija sks darbu pie vakcnas

Indija ir paziojusi par jaunas laboratorijas atvranu, kas nodarbosies ar vakcnas pret HIV mekljumiem. Projektu finans Indijas valdba, kas zintnieku darbam jau pierusi 12 miljonus dolru.

Last vairk ...

20.08.2012

HIV un T-helperu migrcija. HIV un cilmes nas

Lai migrtu uz citiem organisma audiem, HIV izmanto T-helperus. Pc HIV antiretrovrusu terapijas pankumiem zintniekiem ir radies nkamais mris izstrdt zles, kas autu organismu pilnb atbrvot no vrusa.

Last vairk ...

20.08.2012

HIV vakcna: labk slikta, nek nekda

Kaut bija grtbas, HIV vakcnu tomr izdevs sintezt. To izdarja ameriku imunologi no Alergoloijas un infekcijas slimbu nacionl institta (NIAID), izmantojot ASV armijas finansilu atbalstu. RV144 (t to sauc) pta kop 2003. gada. Tagad ir beiguies eksperimenti grupai, kur bija 16000 brvprtgo. Rezultti publicti izdevuma New England Journal of Medicine apra numur.

Last vairk ...

20.08.2012

Krievijas federlais drobas dienests mekls narkomnus savs rinds

Krievijas federlais drobas dienests (KFDD) sks prbaudt savus darbiniekus, vai vii lieto narkotikas. Ldztekus parastajm analzm KFDD darbiniekiem bs jveic melu detektora prbaude.

Last vairk ...

19.08.2012

Postrelze

2012. gada 27. jlij biedrba Apvienba HIV.LV organizja protesta akciju C hepatta rstana mnes maks vairk nek cilvka dzve!, kuras mris bija pankt C hepatta rstanas lielku pieejambu visiem, kam tas nepiecieams. Savksim 10000 parakstu! Js parakstieties par to, lai Veselbas Ministrija un Ministru Kabinets noteiktu 100% valsts kompensciju C hepatta rstanai paredzto medikamentu cenai.

Last vairk ...

17.08.2012

Last vairk ...

17.08.2012

HIV infictos tuberkuloze spj nogalint dau mneu laik

Sanktpterburg katru gadu tiek atklti 400 ldz 600 HIV pozitvu cilvku, kas ir inficti ar ar tuberkulozi. Par to tuberkulozes problemtikai veltt seminr pazioja medicnas zintu doktors, Sanktpterburgas pilstas 2. slimncas tuberkulozes nodaas vadtjs Aleksandrs Panteejevs.

Last vairk ...

15.08.2012

Last vairk ...

14.08.2012

rst to, kam nav ne vainas, nerst to, kas tiem jrst

Paam uz savu galvu lietot aknu prepartus, pat ja tie ir bezrecepu, nebtu prtgi. Dieml visbiek t ar notiek iespoties labaj parib, cilvks zina, ka aptuveni taj viet atrodas aknas un nosprie, ka ts ar bs pie vainas. Tau aknas saldzinoi reti rada spes, un t patiesb ir vislielk problma, jo aknas liek sevi mant tikai tad, kad vairs nestrd k nkas, un tad jau nepiecieama nopietna rstana.

Last vairk ...

14.08.2012

Lelles: is ir ststs par dzvbu (parakstieties par to!)

Lai pievrstu sabiedrbas un atbildgo lmumu piemju uzmanbu straujai C hepatta vrusa izplatbai Latvij, skot no 14. augusta, Rg ir uzstdtas paas instalcijas no lellm is ir ststs par dzvbu. Lelles un tm pievienotie patiesie dzvesststi vst par to, k cilvki ir inficjuies ar C hepattu, k ar to sadzvo un kdas tam ir sekas.

Last vairk ...

14.08.2012

Par apdraudjumu zu iegdes kompenscijas sistmai

16. august plkst. 15.00 LCSVO SUSTENTO biroj (Antonijas iel 24, Rg) notiks pacientu intereses aizstvoo nevalstisko organizciju prstvju sanksme sakar ar apdraudjumu zu iegdes kompenscijas sistmai.

Last vairk ...

11.08.2012

Ukrainas HIV infictie nevlas rstties

40% Ukrainas iedzvotju, kuriem ir HIV/AIDS, nevlas saemt antiretrovrusu terapiju. Par to pavstja Tatjana Aleksandrina, Ukrainas Valsts institcijas HIV/AIDS un citu socili bstamu slimbu novranas jautjumos prieksdtja.

Last vairk ...

10.08.2012

Ministre sniedz skaidru atbildi: ar AIDS slimos nodoku nemakstjus rsts valsts

Tre iedzvotju grupa, ko valsts pilnb aizsarg, ir t, kas sirgst ar hroniskm slimbm. Tas attiecas ne tikai uz tuberkulozi vai AIDS ar uz psihiskm, onkoloiskm saslimanm, cukura diabta pacientiem un tiem, kam nepiecieama hronisk hemodialze, peritonels dialzes procedras, plauu mkslg ventilcija vai paliatv aprpe. Ldz ar to ar medikamenti, kas saistti ar cilvka dzvbas funkciju nodroinanu, paliek valsts przi.

Last vairk ...

10.08.2012

HIV infekcijas rstana ir ekonomiski izdevga

Katrs dolrs, ko trjam rstanai, divu dolru apjom novr epidmijas radto kaitjumu. Vairums cilvku, kuri ASV dzvo ar HIV, nesaem vai nu viiem nepiecieamo antiretrovrusu terapiju vai ar psihosocilo atbalstu, kas viiem vajadzgs.

Last vairk ...

09.08.2012

Viedoklis (1

Cik HIV rstana dzvos vakardien? Mums apgalvo, ka Latvija ir prvarjusi krzi. Ja t, kpc medicn joprojm dzvojam, vadoties pc krzes vadlnijm? Ilgtermi raugoties, savlaicga rstana autu ietaupt krietnus valsts ldzekus.

Last vairk ...

08.08.2012

Krjiet ekus (2

Sakar ar to, ka HIV infictiem pacientiem ir uzlikti maksjumi par analu noemanu, tie, kuri maks iedzvotaju ienkuma nodokli, var iesniegt rstniecbas iestds saemtos kases ekus Valsts Iemumu dienestam, lai veiktu ienkuma nodoka prrinu.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)