Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
25569

Krājiet čekus
Apskatīt komentārus (2)


08.08.2012


Sakarā ar to, ka HIV inficētiem pacientiem ir uzlikti maksājumi par analīžu noņemšanu, tie, kuri maksā iedzīvotaju ienākuma nodokli (darba ņēmēji, autori, pašnodarbinātas personas, pensijas, kas ir lielāka par Ls 165 mēnesī, saņēmēji), var iesniegt ārstniecības iestādēs saņemtos kases čekus Valsts Ieņēmumu dienestam, lai veiktu ienākuma nodokļa pārrēķinu. Attaisnotie izdevumi par ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu ir atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma, deklarējot. Tas nozīmē, ka personai, kura vēlas piemērot attaisnotos izdevumus, ir jāaizpilda iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija. Saņemta čeka summa iekļaujama deklarācijā pilnā apjomā, jo Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 336 paredz, ka attaisnotajos izdevumos iekļaujamas arī summas par pašiem stobriņiem, ja tie domāti veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai.
Izvilkums no MK Noteikumiem Nr. 336
http://www.likumi.lv/doc.php?id=27973
7. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos ir atļauts ieskaitīt taksācijas gada izdevumus par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ar kuriem saistītos izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem nesedz slimokases (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu iegādes izdevumus), kā arī:
7.1. veiktās pacienta iemaksas;
7.2. visus ar ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs saistītos izdevumus;
7.3. izdevumus par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no slimokases vai citu personu līdzekļiem.
8. Šo noteikumu 7.punktā minētajos attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos neietver izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no slimokases līdzekļiem.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA