Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Februris

<--  1 2 ...  --> 

28.02.2012

Dziedtja Jlija Laskera uzstsies ANO mtn

29. februr Krievijas ovbiznesa zvaigzne dziedtja Jlija Laskera uzstsies ANO mtn ujork. aj dien ANO Apvienot HIV/AIDS programma (UNAIDS) un Krievijas Federcijas valdba vads augsta lmea diskusiju par kompleksu pieeju HIV infekcijas izplatbas ierobeoanai sievieu un meiteu vid Austrumeirop un Centrlaj zij.

Last vairk ...

28.02.2012

Lielk daa cilvku mina noteikt, vai kdam ir HIV infekcija, pc via rj izskata

Jauns ameriku ptjums ir pardjis, ka lielk daa cilvku pastvgi nelieto prezervatvus, bet mina intuitvi novrtt iespju, vai partnerim ir HIV. Ptjum tika apskatta saistba starp pirmajiem iespaidiem un iespjamas HIV infekcijas novrtjumu, k ar asocicijm starp HIV un dadm persongajm patnbm. Dalbniekiem demonstrja 120 fotogrfijas no populra fotogrfiju apmaias tkla.

Last vairk ...

25.02.2012

Jauna aptauja

Last vairk ...

24.02.2012

Var notikt ar t (1

Ja Ministru kabinets nepieirs papildus gandrz 10 miljonu latu stacionrai veselbas aprpei, Latvijas iedzvotji var palikt ar 10 slimncm un bez rentgeniem, ultrasonogrfijm u.c.

Last vairk ...

24.02.2012

Masveida inficana ar HIV Kirgizstn

Medii Kirgizstnas dienvidos veic HIV testus desmitiem tkstou brnu pc tam, kad atkljs, ka iedzvotji slimncs pdjo desmit gadu laik masveid tikui inficti ar HIV slikts higinas, ar vrusu infictu asiu prlieanas un atkrtotas nepietiekami dezinfictu adatu un cita medicnas aprkojuma lietoanas d.

Last vairk ...

24.02.2012

Nopietna problma

Starptautiska zintnieku grupa secinjusi, ka nepareiza prezervatvu lietoana ir rkrtgi izplatta visos pasaules reionos un ir nopietna veselbas aizsardzbas problma.

Last vairk ...

24.02.2012

Nedod AIDS iespju! (EURO 2012)

Projekts Eiropas ciems msu kontinents ir viens no krtjiem sabiedrbas informanas posmiem kampa par HIV/AIDS profilaksi Nedod AIDS iespju!

Last vairk ...

24.02.2012

Igaunij trkst 200 rstu

2011. gad Igaunijas Veselbas aizsardzbas departament vrss 362 medicnas darbinieki rsti un medmsas, lai saemtu izzias, kas auj strdt rvalsts.

Last vairk ...

23.02.2012

LIC reorganizcija notiks (1

Par valdbas apemanos reorganizt Latvijas Infektoloijas centru. Reorganizcijas procesam sekos ar Saeimas Socilo un darba lietu komisija.

Last vairk ...

23.02.2012

Mirstbas no C hepatta izmaias ASV

ASV Slimbu profilakses un kontroles centra specilisti izvrtja mirstbu no C hepatta laika posm no 2004. gada ldz 2007. gadam. K noskaidroja medii, aj laika posm mintais rdtjs pieaudzis pusotru reizi un letlo gadjumu skaits prsniedz 15 000 gad. Turklt 2007. gad ameriku mirstba no C hepatta prsniedz mirstbu no HIV infekcijas, kas ir aptuveni 13 000 letlu gadjumu gad.

Last vairk ...

21.02.2012

Apstiprina Rkojumu par SPKC izveidoanu. Pieteikts SPKC Nolikums

Ministru kabinet apstiprints Veselbas ministrijas izstrdtais Rkojums par Slimbu profilakses centra (SPKC) izveidoanu un ministrijas padotbas iestu reorganizciju. Publicjam ar SPKC Nolikuma projektu.

Last vairk ...

21.02.2012

GSK Latvia publisko pacientu organizcijm sniegto atbalstu

GSK Latvia (ldzgi k visas Eiropas reiona GSK vietjs organizcijas) ir publiskojusi detaliztu ziojumu par pacientu organizcijm sniegto atbalstu 2011. gada laik. GSK Eirop prn ir sniegusi atbalstu 339 pacientu organizcijm gandrz 3.2 miljonu sterliu mrciu liel apmr, savukrt Latvij 12 pacientu organizcijm vairk nek 7 tkstou latu apmr.

Last vairk ...

20.02.2012

Last vairk ...

20.02.2012

LIC darbinieki pikets (papildints ar video no piketa)

Lai izteiktu protestu pret Latvijas Infektoloijas centra (LIC) reorganizciju, LIC arodkomitejas sapulc nolemts 21. februr plkst. 11:30 rkot piketu pie Ministru kabineta. Tikmr Liene Cipule, Veselbas ministrijas (VM) parlamentr sekretre, publicja VM mjaslap jaunu rakstu "Mti par Latvijas Infektoloijas centru un t reorganizcijas ieguvumi sabiedrbai."

Last vairk ...

18.02.2012

is nav dialogs, ir polemika...

Nav dzves bez dialoga. Bet Veselbas ministrijas dialogu ar Latvijas Infektoloijas centru (un otrdi) odien aizstj polemika. Polemikas btba ir saskatt pretinieku par ienaidnieku, vienkrot viu un atteikties viu redzt,- t domja Albrs Kam (eseja "Brvbas liecinieks"). "Kad polemikai izdevies padart ms pusaklus, ms vairs nedzvojam cilvku vid, bet gan siluetu pasaul."

Last vairk ...

18.02.2012

Veselbas ministrijai plsusi pacietba (3

Veselbas ministrija pieteikusi uz valdbas sdi 21. februr Rkojuma projektu "Par Slimbu profilakses un kontroles centra izveidoanu un Veselbas ministrijas padotb esoo valsts prvaldes iestu reorganizciju" un tas tiks skatts k Ministru kabineta lieta, ttad apejot parasto tiesbu aktu projektu iesnieganas, virzbas un izskatanas krtbu.

Last vairk ...

17.02.2012

Finansjums NVO (3

Sabiedrbas integrcijas fonds izsludinjis treo atklto projektu iesniegumu atlasi darbbas programmas "Cilvkresursi un nodarbintba" 1.5.2.2.2. apakaktivittes "Nevalstisko organizciju administratvs kapacittes stiprinana" ietvaros, kas tiek finansta ar Eiropas Socil fonda finansilu atbalstu.

Last vairk ...

16.02.2012

Par zu cenu veidoanas caurspdgumu

Valsts sekretru sanksm tlkai apstiprinanai Ministru kabinet virzts Veselbas ministrijas izstrdtais grozjumu projekts Farmcijas likum.

Last vairk ...

16.02.2012

Par prieklikumu atgriezties pie PVO rekomendcijm

22. februr Veselbas ministrij notiks krtj HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuls transmisijas infekciju izplatbas ierobeoanas Koordincijas komisijas sde. Biedrba "Apvienba HIV.LV" nostja vstuli ts prieksdtjai.

Last vairk ...

16.02.2012

HIV Latvij 2012. gad

Latvijas Infektoloijas centrs publicja statistiku par HIV izplatbu 2012. gada janvr: jaunatklto HIV infekcijas gadjumu - 24, no tiem 11 (46%) - AIDS stadij. Viens AIDS pacients miris.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)