Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Marts

<--  1 2 ...  --> 

30.03.2012

Taizemes miljons

Ikgadj HIV/AIDS problmm velttaj konferenc iangmaij Taizemes veselbas aizsardzbas ministrs Wittaya Buranasiri uzstjs ar ziojumu un izststja, ka HIV/AIDS ir nerstjama hroniska slimba, ar kuru uz o brdi Taizem ir inficjuies vairk k miljons cilvku (kopjais iedzvotju skaits ir aptuveni 60 miljoni).

Last vairk ...

28.03.2012

Pacientu ombuda preses konference

Lai iepazstintu ar 2011. gada prskatu, Pacientu ombuds aicina uz preses konferenci 29. mart plkst. 12.00, Veselbas ministrij, Brvbas iel 72, 3. stvs, 309. telp.

Last vairk ...

28.03.2012

Apstiprinta krtba dzvei bez LIC

Ministru kabinets atbalstja Veselbas ministrijas izstrdtos grozjumus veselbas aprpes organizanas un finansanas krtb, lai no 01. apra, kad Latvijas Infektoloijas centra (LIC) funkcijas un prvaldes uzdevumi tiks nodoti Rgas Austrumu klnisks universittes slimncai, iedzvotjiem vartu nodroint no LIC premtos veselbas aprpes pakalpojumus.

Last vairk ...

26.03.2012

Ukrainai krtjie 86 miljoni dolru

Ukrain ir viena no vissmagkajm HIV/AIDS epidmijm Eirop un pasaul. Turklt neprtraukti palielins to saslimanu skaits, kad cilvkam vienlaikus ir tuberkuloze un AIDS, un turberkuloze kst par galveno nves cloni tiem, kas slimo ar AIDS.

Last vairk ...

26.03.2012

LTV De facto par veselbas nodokli

Veselbas ministrija rusies pie obligts veselbas apdroinanas sistmas izstrdanas un tiek solts, ka jau drz valdbai un sabiedrbai prezents shmu, k nodoku nomaksu sasaists ar pieejamajiem veselbas aprpes pakalpojumiem.

Last vairk ...

24.03.2012

Parall rstana

Valsts, atceot cenas ierobeojumu paralli importtajm zlm, palielinas veselbas budeta izdevumus un vienlaicgi ar katra pacienta izdevumus, jo ldz ar cenu pieaugs ar katra pacienta ldzmaksjums par konkrto medikamentu. Atceot o normu, valsts svtros iepriek izvirzto uzstdjumu par zemkas cenas zu pieejambu pacientiem un valsts izdevumu ekonomiju.

Last vairk ...

22.03.2012

Veselbas grupas apmcba intereu aizstvb un likumdoanas iniciatvs

Projekta NVO ekspertze veselbas rcbpolitikas izstrd ietvaros onkoloisko pacientu atbalsta biedrba "Dzvbas koks" ir sagatavojusi 5 dienu (40 stundas) apmcbu programmu, kuras ietvaros tiks apmcti vismaz 20 pacientu organizciju biedri intereu aizstvb un likumdoanas iniciatvu veicinan.

Last vairk ...

22.03.2012

HIV/AIDS Gruzij

Gruzij pavisam reistrti 3216 ar HIV inficans gadjumu, no kuriem 2353 inficto ir vriei un 863 sievietes. 1956 pacientiem ir attstjies AIDS.

Last vairk ...

19.03.2012

HIV pozitvie skolni tiek iezmti (1

Tanznijas aktvisti ir nokritizjui dau skolu direktoru iniciatvu piespiest HIV infictos skolnus nst pie formas trpa sarkanas lenttes. Skolu direktori apgalvo, ka izlmui par tdu rcbu pc vecku lguma pasargt infictos brnus no uzdevumu, kas vartu negatvi ietekmt viu veselbu, pildanas.

Last vairk ...

18.03.2012

Publicts AIPAP-4

Nacionlais Veselbas dienests publicja ceturto e-urnla "Aktula informcija par atkarbas problmm" (AIPAP) numuru.

Last vairk ...

16.03.2012

Ko ptm... gadiem...

Puse HIV nstju ir prdzvojusi grtu brnbu, bet katrs ceturtais seksulu izmantoanu. Brnb piedzvotas psiholoiskas traumas un inficans ar HIV vlkajos gados o savstarpjo sakarbu pc divus gadus ilgiem ptjumiem konstatja Djuka universittes ldzstrdnieki.

Last vairk ...

16.03.2012

Milu cas par vietu zem saules

Veselbas aprpes sistmas ietvaros iedzvotji maks lielku ldzmaksjumu, iegdjoties oriinlprepartus. Subsidjot visus os ldzmaksjumus vai lielko to dau, zu raotji veicina o medikamentu prdoanu, mazinot pacientu vlmi iegdties ltkas ldzvrtgas efektivittes zles. Tas, savukrt, ce veselbas aprpes pakalpojumu cenas.

Last vairk ...

16.03.2012

Pdj HIV statistika no LIC

Latvij reistrti 5237 HIV infekcijas gadjumi. AIDS diagnosticts 1073 cilvkiem (20,5%). Mirui 843 cilvki (16,1%). ( ir pdj statistika, ko Latvijas Infektoloijas centrs sniedz k patstvga organizcija.)

Last vairk ...

15.03.2012

Fantastiskas perspektvas HIV rstan

Aizvadts desmitgades otraj pus medicnas pasaul notika kds gadjums, kas lika pamatus jaunam virzienam cilvka imndeficta vrusa (HIV) rstan. Berlnes klnik arite pacientam ar diagnozi HIV tika transplanttas hemopotisks cilmju nas ar mutciju gn CCR5. m nm membrn nav receptora, kas nepiecieams, lai imndeficta vruss iektu limfoctos.

Last vairk ...

15.03.2012

Herons vs metadons

Kandas zintnieki noskaidrojui, ka herons k aizstjjterapijas ldzeklis narkomniem ir izdevgks nek metadons, zio Medical News Today.

Last vairk ...

15.03.2012

ehijas rsti vars atteikt rstanu

ehu rstiem bs likumgas tiesbas atteikties rstt pacientus, kuri neievro viu nordjumus. Atbilstoais likums sks darboties no 2012. gada apra.

Last vairk ...

15.03.2012

Igaui netic, nezina...

41% Igaunijas iedzvotju netic iespjambai, ka vii vai viu tuvinieki vartu inficties ar imndeficta vrusu. Gandrz puse igauu visai vji nojau, k var inficties ar HIV.

Last vairk ...

15.03.2012

Kirgzu iniciatva

Nookatskas rajona daudzsektoru koordincijas komiteja infekcijas slimbu jautjumos piema lmumu iesniegt prieklikumu ogorku Keneam (Kirgizstnas Republikas parlaments) par analu uz HIV/AIDS obligtu nodoanu visiem pilsoiem pirms iebraukanas Kirgizstn un izbraucot no valsts.

Last vairk ...

14.03.2012

HIV prezentanas pamiens

Ameriki piedvjui papildint HIV terapiju ar zlm pret das vzi. Ptjumus veica specilistu grupa no Ziemekarolnas universittes apelhil Deivida Margolisa (David Margolis) vadb.

Last vairk ...

14.03.2012

Atjaunint mcbu grmata par HIV rstanu

Profesora Jurgena Roktro redakcij atjauninta mcbu grmata krievu valod HIV infekcijas rstana, 2011. Pie ts strdja Eiropas specilistu grupa, grmata ir pilnvrtgs mcbu ldzeklis par HIV infekcijas rstanu. To var rekomendt dadu specializciju praktizjoiem medicnas darbiniekiem, medicnas augstskolu pasniedzjiem, k ar tiem, kas sniedz paldzbu ar HIV/AIDS dzvojoajiem.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)