Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2011. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

29.01.2011

Whoonga

Dienvidfriku ir aptvris neprts. Tam iemesls jauna narkotiska viela. Iels scis pardties kokteilis no antivrusu prepartiem, ko izraksta AIDS slimniekiem, ar nosaukumu "whoonga".

Last vairk ...

29.01.2011

Igaunijas parlaments piemis likumu par narkomnu piespiedu rstanu

Tiesa var nostt narkotiku atkargo personu, kam piespriesta rela brvbas atemana no seiem mneiem ldz diviem gadiem, rstties no narkotiku atkarbas, ja pats notiestais piekrt dai maiai.

Last vairk ...

28.01.2011

Tieslietu ministrs vizt Olaines cietum

Olaines cietum atrodas nedaudz vairk k 200 ieslodzto. Cietum ir trs rema veidi slgtais rems, atkltais rems un ieslodztie no visiem Latvijas cietumiem, kuri slimo ar tuberkulozi vai psihiskiem traucjumiem.

Last vairk ...

28.01.2011

Konference Efektva pacientu organizciju iesaistans lmumu pieemanas procesos

Starptautisk konference notiks 2011. gada 24. un 25. februr Rg, Maritim Park Hotel viesncas telps. To organiz NVO "Dzvbas koks" ar Eiropas Socil fonda atbalstu.

Last vairk ...

28.01.2011

Neaizsargta seksa draudi

Spontns sekss, neapaubmi, sniedz pau baudu. Draivs, adrenalns tas viss dod intmajai tuvbai jtgumu. Bet kdus draudus nodara neaizsargts sekss sievietei pai taj gadjum, ja partneris nav pastvgs?

Last vairk ...

28.01.2011

Par aptieku atlaidm pacienta ldzmaksajumam par kompensjamiem medikamentiem jaizzmirst

Veselbas inspekcija inform, ka no gada 1. janvra Kompensjamo zu sarakst iekauts zles un medicnisks ierces aptieks izplata tikai par Veselbas ekonomikas centra noteikto aptiekas cenu!

Last vairk ...

24.01.2011

Orange Love / Oran mlestba

Lai ar t, un siets nav jauns, tau pirmoreiz postpadomju telp sieta vadmotvi vijas ap AIDS tmu to, k tiek uztverta diagnoze, k jtas cilvks, kad viam pazio, ka vi ir inficjies. Rudens mlestba vien brd praug doms par AIDS.

Last vairk ...

24.01.2011

imenes rsta rpes par pacientu juztver k norma nevis ekstra

Publicjam Veselbas ministra J. Brzdia rakstu. "Kop stans amat esmu saskries ar divjdu sabiedrbas attieksmi tiek sagaidts trs risinjums it vism veselbas nozares problmm, tai pat laik ikviena iniciatva tiek uzlkota ar aizdomm."

Last vairk ...

24.01.2011

Profilakse vai savlaicgi noteikta diagnoze?

Veselbas ministrs J. Brzdi prliecints, ka imenes rstam jpazst persona, nevis tikai slimba. Svargkais ministra pienkums ir nodroint imenes rstu pieejambu katram cilvkam.

Last vairk ...

23.01.2011

Zia no Ukrainas

Ukraina ir atclusi noteikumus, ka rzemniekiem, iebraucot aj valst, ir juzrda izzia, kas apliecina, ka vii nav inficjuies ar HIV/AIDS. norma jau sen vis pasaul tiek uzskatta par diskriminjou un jau vairs nepastv daudzs civilizts pasaules valsts.

Last vairk ...

23.01.2011

Pirmie preparti, kas domti tiei hepatta C rstanai (1

K zio farmaceitisks kompnijas, tuvu ienkanai tirg ir jaunas zles, kas daudz trk paldzs atlabt no slimbas tiem, kas cie no hepatta C. Tie ir pirmie preparti, kas domti tiei hepatta C rstanai.

Last vairk ...

23.01.2011

HIV infictajiem ir trskrt lielka iespjamba ciest no insulta

ASV zintnieki analizjui ar insultu aizvadtaj desmitgad hospitaliztos pacientus. Ja insulta gadjumu skaits starp prjiem samazinjies, tad starp tiem, kam ir HIV, tas pieaudzis par 537 gadjumiem, saldzinot ar desmitgades skumu.

Last vairk ...

23.01.2011

Tetovjums... Jaunbas kda...

ermea tetovanu uz Latviju Pirm pasaules kara laik no austrumiem atveda jrnieki. odien t kuvusi par modes lietu, zmjumi rot gan soldka vecuma, gan jaunu cilvku du. Neievrojot higinas prasbas, pastv risks inficties ar HIV, hepattu, veneriskajm slimbm un bakterilm infekcijm. Ir pacienti, kas prliecinti, ka inficjuies tetovjoties.

Last vairk ...

18.01.2011

Par Biedrbas "Apvienba HIV.LV" kopsapulces sasaukanu

Biedrbas "Apvienba HIV.LV" kopsapulce tiek sasaukta 2011. gada 12. februr. Kopsapulce notiks Rg, Mness iel 11, SIA "PARCELS" telps; skums plkst. 15.00. Biedrbas biedriem un darbiniekiem izstti individulie uzaicinjumi piedalties kopsapulc. Kopsapulci sasauc valdes prieksdtjs A. Molokovskis.

Last vairk ...

17.01.2011

Stradia slimnc veikta pirm aknu transplantcija Latvij

Nakt no 13. uz 14. janvri Paula Stradia Klniskaj universittes slimnc tika veikta Latvij pirm aknu transplantcija.

Last vairk ...

17.01.2011

Izgltbas ministrijas projektu konkursi

2011. gad Izgltbas un zintnes ministrija plno izsludint vairkus projektu konkursus Jaunatnes politikas valsts programmas 2011. gadam, k ar Eiropas Brvprtg darba gada 2011 programmas ietvaros, kur projektu iesniedzji ir pavaldbas un nevalstisks organizcijas.

Last vairk ...

16.01.2011

HIV vruss pats pret sevi

Jlas universittes ptnieki izveidojui molekulu trojas zirgu, kas izmanto HIV, lai atbrvotu prepartu, kas izncina vrusu.

Last vairk ...

15.01.2011

Ldzam piedalties aptauj

Ldzam lastjus piedalties aptauj par testanos uz C hepattu msu mjaslapas labaj direktorij zem kalendra. Tas prass no Jums 2 sekundes.

Last vairk ...

15.01.2011

Latvija: HIV, STS un pirm aknu transplantcija

Uz 01. janvri HIV infekciju rstja 508 pacientiem. Kopjais reistrto HIV infekcijas gadjumu skaits kop epidmijas skuma ir 4888, mirui 481 cilvks, 950 gadjumos ir uzstdta diagnoze AIDS. Bija reistrti 1588 seksuli transmisvo infekciju gadjumi. Paula Stradia universittes klniskaj slimnc veikta Latvij pirm aknu transplantcija.

Last vairk ...

14.01.2011

NRA: Par visizplattkajiem draudiem aknu veselbai

Nepilnvrtgs uzturs. Kontracepcijas ldzeku lietoana. Alkohols un smana. Otr tipa cukura diabts. Vrusi.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)   
Decembris (43)   
Novembris (49)   
Oktobris (42)   
Septembris (29)   
Augusts (29)   
Jlijs (39)   
Jnijs (35)   
Maijs (27)   
Aprlis (33)   
Marts (38)   
Februris (28)   
Janvris (38)