Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Novembris

<--  1 2 ...  --> 

25.11.2014

HIV preparti paldzs atjaunot redzi. NRTI ir droi un tos var prprofilt citu slimbu rstanai

ARV grupas preparti var bt efektvs ldzeklis viena no galvenajiem iemesliem, kur izraisa redzes zudumu padzvojuiem cilvkiem, rstanai. HIV preparti, ko sauc par nukleozdajiem reverss transkriptzes inhibitoriem (NRTI), bloja makulas deenerciju pelm, k ar labi pardja savas iespjas eksperimentos ar cilvka acs tkleni laboratorijas apstkos, - pazioja ptnieki.

Last vairk ...

24.11.2014

ANO satraucas

pai aktula problma Ukrain ir risks, ka aptuveni 60 tkstoiem HIV pozitvo cilvku un aptuveni 11600 pacientu ar multirezistento tuberkulozi var tikt prtraukta rstana visos valsts reionos.

Last vairk ...

23.11.2014

HIV/AIDS aktuli un nopietni

Izgltojos seminrs HIV/AIDS aktuli un nopietni jaunieiem, augstko mcbu iestu studentiem un pasniedzjiem, darba jaunatnei, specilistiem, kuri ikdien strd vai sniedz pakalpojumus jauniem cilvkiem. Organiz biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Seminrs norisinsies 1. decembr.

Last vairk ...

21.11.2014

Tests uz HIV katram

Slimbu Profilakses un kontroles centrs aicina veikt anonmu bezmaksas HIV eksprestestu HIV testanas nedas ietvaros.

Last vairk ...

20.11.2014

HIV infekcija Latvij mekljam atbildes uz aktuliem jautjumiem

Pasaules AIDS dienai veltt konference HIV infekcija Latvij mekljam atbildes uz aktuliem jautjumiem, ko organiz biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" norisinsies 1. decembr.

Last vairk ...

20.11.2014

Nciet testties uz HIV

Biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS pievienojas Eiropas HIV-testanas nedai, kas jau otro reizi tiek stenota Eiropas valsts si pirms Pasaules AIDS dienas.

Last vairk ...

20.11.2014

Par 30 milj vairk, bet 2,9% no IKP

Latvijas Veselbas un socils aprpes darbinieku arodbiedrba pau baas par veidu, kd valdba gatavo 2015. gada budeta projektu.

Last vairk ...

18.11.2014

Last vairk ...

17.11.2014

Sagaidot AIDS dienu - seminrs Bausk socil darba veicjiem

Biedrbas DIA+LOGS Mcbu centra IZAUGSME seminrs HIV/AIDS: bez apdraudjuma aprpes darb notiks 19. novembr, Bausk. Seminra mris ir padziint zinanas par HIV infekciju, ts norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzbas metodm darba ikdien, k ar veicint iecietbu pret HIV infictiem cilvkiem.

Last vairk ...

17.11.2014

Last vairk ...

15.11.2014

Ieteikumi gatavi: Zu valsts aentra piedv Veselbas ministram risinjumus zu pieejambas uzlaboanai

Patentbrvo medikamentu reistrcija Latvij tiek btiski veicinta. enrisko zu reistrcijai ir noteikts sks dokumentu izskatanas laiks un tiek piemrota 75% atlaide reistrcijas maksai saldzinot ar oriinlajiem prepartiem. Zu reistra analze liecina, ka proporcija starp patentbrvm un oriinlm zlm Latvij obrd ir 76% pret 26% par labu patentbrvajm.

Last vairk ...

14.11.2014

Svarga aktulitate no Labkljbas ministrijas

Kdas izmaias plnotas prognozjamas invalidittes, invalidittes un darbspju zaudjuma noteikana no 2015. gada 1. janvra: bs ieviesta pilnveidota, starptautiskajiem kritrijiem atbilstoa invalidittes noteikanas sistma.

Last vairk ...

13.11.2014

Papardes Zieds prezent kvalitatvus ptjums

Latvij netiek pievrsta pietiekama uzmanba grtniecm un mtm, kuras lieto narkotikas, k ar prostitcij iesaisttm sievietm. Veselbas un socils aprpes pakalpojumi biei nesasniedz s grupas, un to vid vrojams paaugstints narkotiku lietoanas, HIV un citu seksuli transmisvo infekciju, gargo slimbu veselbas problmu risks.

Last vairk ...

10.11.2014

Labrt visiem kafijas cientjiem!

Kofens veicina kortizola - hormona, kas atbildgs par cilvka iekjo dienaskrtbu, - normlu darbbu. Betezdes Veselbas universittes ptnieki (Merilendas tats, ASV) noskaidrojui, ka rta kafiju labk dzert laik starp 9:30-11:30. Bet kafijas pauzi vislabk ieturt pusvienpadsmitos.

Last vairk ...

09.11.2014

Gilead radjis alternatvu pa Stribildam (Quad)

ASV Prtikas un zu administrcija (FDA) izskats reistrcijas pieteikumu inovatvajam kombintajam antiretrovrusu prepartam. Gada beigs s zles tiks pieteiktas reistrcijai ar Eiropas Savienb.

Last vairk ...

08.11.2014

Pabeigts pret C hepatta vakcnas klnisko ptjumu pirmais posms

Ameriku zintnieku grupa urnl "Science" publicjusi rakstu, kur uzrdti prliecinoi rezultti, kas gti, veicot pret C hepatta vrusa eksperimentls vakcnas klnisko ptjuma pirmo fzi.

Last vairk ...

07.11.2014

ASV apstiprinta jauna kombinta terapija pret C hepattu

Preparts Olysio (simeprevrs) kombincij ar Sovaldi (sofosbuvrs) ir apstiprinti, lai rsttu pacientus ar izplattku C hepatta formu. Divpadsmit nedas ilgs rstans kurss ar Olysio maks 66 tkstous ASV dolru.

Last vairk ...

06.11.2014

VESELBA: Kas ir iedrvielas un kam ts nepiecieamas?

Ptjumi liecina, ka valsts, kurs dzves lmenis ir augstks par vidjo, samazins iedrvielu kopjais patri. Rezultt organisms saem prk daudz rafinto oghidrtu, bet iedrvielu visu laiku ir par maz.

Last vairk ...

06.11.2014

Mriem neesot relu garantiju

Latvijas Veselbas un socils aprpes darbinieku arodbiedrbas prieksdtjs Valdis Keris: "Galvenais jauns valdbas deklarcijas trkums esot nekonkrtba, tpc finansjuma palielinanu veselbas aprpei pat tikai par vienu eiro vars uzskatt par valdbas deklarcij iekauto uzdevumu izpildi."

Last vairk ...

05.11.2014

Pteris Apinis: Ko ms gaidm no reformm veselbas aprpes jom? Neatkargi no reformm naudas veselbai pietrks

Visi Latvijas iedzvotji prliecinoi prvalda trs zinbas k audzint kaimia brnus, k vadt Latvijas hokeja izlasi un k rstt slimniekus. Princip padomdevju veselbas reformm Latvij ms vartu atrast vismaz miljonu.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)