Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Septembris

<--  1 2 ...  --> 

27.09.2014

Kombintais preparts C hepatta rstanai rekomendts pielietoanai Eiropas Savienb

Kompnija Gilead Sciences pazioja, ka Eiropas Zu aentra (EMA) devusi pozitvu sldzienu par zu "Harvoni" (ledipasvir/sofosbuvir) pielietoanu C hepatta rstanai pieauguajiem un tiesbm uz to marketingu. Mintais sldziens tika pieemts patrint krtb un tagad zles var saemt reistrcijas apliecbu Eiropas Komisij.

Last vairk ...

27.09.2014

RAKUS zias

Uzskta iedzvotju vakcincija pret gripu. Tiek slgta Tuberkulozes un plauu slimbu centra filile "Cepli", jo saslimstba ar tuberkulozi samazins un ldz ar to sark tuberkulozes slimnieku skaits.

Last vairk ...

27.09.2014

HIVERA

Latvijas Zintu akadmija piedals ERA-NET HIVERA - Harmonizing, Integrating and Vitalizing European Research on HIV/AIDS 2014. gada uzsaukum. Tma - AIDS prevencija un rstana. Projektu iesniegana vien krt, pilnie projekti jiesniedz ldz 15. novembrim.

Last vairk ...

26.09.2014

Pacienta problma izvles problma

Pacientam btu jorientjas farmakoloij un jzina plusi un mnusi visam tam, ko parakstjis rsts vai ieteicis aptiekrs.

Last vairk ...

26.09.2014

Elpojam baldrinu

Daudzi nezina, ka baldrinu smaras atveseojoais efekts ir daudz maigks un iedarbgks. Paminsim?

Last vairk ...

25.09.2014

Last vairk ...

25.09.2014

Vai gribat uzzint, kad nomirsit?

Cilvka miranas laiku var noteikt pc vienkras asins analzes. Somijas un Igaunijas zintnieki zio, ka izstrdjui testu, ar kura paldzbu var noteikt, no kdas slimbas turpmko dzves gadu laik cilvks var nomirt.

Last vairk ...

24.09.2014

LNT par situciju ar HIV/AIDS

Ms stabili iekarojam otro vietu Eirop ar HIV slimnieku patsvaru pret valsts iedzvotju skaitu. Pirmaj viet ir Igaunija. Latvij rstanas zi situcija ir samr laba un ar terapija daudz neatpaliek no prjs pasaules.

Last vairk ...

23.09.2014

Projekti tieajiem pakalpojumiem

Elizabetes Teilores AIDS fonds izsludina pieteikanos projektu konkursam. Fonds pieem pieteikumus no labdarbas organizcijm vis pasaul un finans tieos pakalpojumus cilvkiem ar HIV/AIDS vai viu aprpi. Netiek finansti administratvie izdevumi, algas, filmu, grmatu un tmldz. produktu tapana, konferences.

Last vairk ...

23.09.2014

Ko sola?

30. septembr Cilvku ar pam vajadzbm sadarbbas organizcija SUSTENTO rko gadskrtjo Latvijas Pacientu organizciju konferenci. ogad konferences laik tiks rkota diskusija "Ministrs pacienta krsl".

Last vairk ...

22.09.2014

Durvju rokturis un cits msu ikdien

Arizonas universittes (ASV) zintnieki noskaidrojui, ka infekcija no durvju roktura vien divs stunds var aplipint pusi no biroj strdjoajiem cilvkiem.

Last vairk ...

22.09.2014

Publicjam visus ieteikumus

Latvijas Veselbas un socils aprpes darbinieku arodbiedrba biei saka: "Atbilstoi Pasaules Veselbas organizcijas 2012. gad sniegtajiem ieteikumiem Latvijai, btiski un ilgtspjgi uzlabojumi veselbas aprp nav iespjami bez steidzama un nozmga valsts finansjuma palielinanas nozarei."

Last vairk ...

21.09.2014

Partneru viedoklis

Nav izprotama lmumu piemju "strausa politika", plnojot veselbas aprpes nkotni, k ar labkljbas nozares attstbu, neemt vr elementrs kopsakarbas jo mazk investsim indivda veselb odien, jo lielkas bs izmaksas un slogs uz veselbas un socilo budetu rt.

Last vairk ...

20.09.2014

Notikusi vasaras nometne atkargiem cilvkiem un viu tuviniekiem

ovasar nodibinjums Nova vita stenoja sav praks ldz im nepieredztu paskumu vasaras nometni atkargo personu rehabilitcijas programmas dalbniekiem un viu tuviniekiem.

Last vairk ...

19.09.2014

Neesi savjais - maks!

Saska ar likumdoanu rvalstniekiem (izemot ES dalbvalstu pilsous), kuriem ir termiuzturans atauja, Latvijas valsts nesedz izmaksas pat par neatliekamo medicnisko paldzbu. Tas attiecas ar uz cilvkiem, kuri dzvo ar HIV/AIDS!

Last vairk ...

15.09.2014

Pakratja pirkstu: HIV infictam vrietim tiesa pavljusi prtraukt slimbas izplatanu

Sietlas tiesa (ASV) likusi HIV pozitvam vrietim prtraukt infekcijas izplatanu un vrsties pc medicniskas paldzbas pc tam, kad vi etru gadu laik bija inficjis astous cilvkus.

Last vairk ...

15.09.2014

Nopelnts ar krtm

Telemaratons Boob Aid noritjis sekmgi. T vadtjas japu aktrises, kas piedals pornofilms - labdarbas fonda prstvjiem pasniedza ievrojamu summu. o naudu meitenes nopelnja ar savm krtm tie vrdu nozm.

Last vairk ...

14.09.2014

Kad nedrkst nozmt metadonu

Amerikas Spju izptes biedrba (APS) iestjas pret metadona nozmanu pacientiem, kuriem elektrokardiogramm QT intervls skumpunkt ir lielks par 500 msec. Metadona iespaid QTс pagarinjums var izraist "torsade de pointes" tipa ventrikulru aritmiju, kas var bt letla.

Last vairk ...

12.09.2014

Last vairk ...

12.09.2014

AHF granti 2. Eiropas HIV testanas nedai

AIDS Healthcare Foundation Europe (AHF) izsludina grantu (ldz 5000 USD) konkursu nevalstiskajm organizcijm, kuras reistrtas kd no 53 Pasaules Veselbas organizcijas valstm Eirop, lai finanstu 2. Eiropas HIV testanas nedas paskumus laik no 21. novembra ldz 28. novembrim. Pieteikumu iesnieganas termi - 30. septembris.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)