Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Jlijs

<--  1 2 ...  --> 

31.07.2014

Veselba viena, slimbu daudz

Veselbas ministrija pieprasja 27,4 miljonus eiro, lai palielintu pacientu skaitu, kuri saem kompensjamos medikamentus, k ar atjaunotu iepriekjo zu kompenscijas apjomu diagnozm, kurm krzes laik tas tika samazints. Tpat plnots no 75% uz 100% palielint zu kompensciju hroniska C hepatta rstanai, bet no 50% uz 100% - krona slimbai, lainam koltam un psorizei.

Last vairk ...

29.07.2014

Vl is tas

Vl dai interesanti materili sakar ar Pasaules Hepatta dienu. Ar saites uz TV3 sietiem.

Last vairk ...

28.07.2014

Divi raksti NRA.lv

Visas diskusijas pirms hepatta dienas, ko pasaul atzm odien, nosldzas ar faktu, ka veselbas budet nav liekas naudas, ko novirzt C hepatta rstanai, atceot vai vismaz samazinot pacienta ldzmaksjumus.

Last vairk ...

28.07.2014

Ne tikai C hepatts sp! Paldies msu koliem no citm NVO par solidaritti!

odien pikettji pie Finanu ministrijas un Saeimas vrsui uzmanbu kompensjamo zu pieejambas problmai. Piketu laik adrestiem tika iesniegta 12 nevalstisko organizciju izstrdta "Prasba par veselbas aprpes budeta palielinjumu 2015.- 2016. gad". Ldzam iepazties ar Prasbas tekstu.

Last vairk ...

28.07.2014

Intervija LTV1

"Rta panorma" Starptautiskaj hepatta dien uz sarunu aicinjusi biedrbas "Apvienba HIV.LV valdes prieksdtju.

Last vairk ...

27.07.2014

Last vairk ...

26.07.2014

Publikciju Pasaules Hepatta dienai daidests

Slimbu Pprofilakses un kontroles centra specilisti atgdina, ka visbstamkais no hepatta veidiem ir C hepatts, jo biei, tpat k B hepattam, t simptomi ir nemanmi ldz skus nopietnas veselbas problmas. Tau pret B hepattu ir izstrdta vakcna, bet pret C hepattu vakcnas nav. Tpc, lai izvairtos no saslimanas ar C hepattu jzina C hepatta inficans riski. Savukrt, lai apzintu savu veselbas stvokli, kas ir pai svargi, ja nepiecieams uzskt rstanos, jveic hepatta tests.

Last vairk ...

24.07.2014

Uzaicinjums tikties ar publiskas akcijas dalbniekiem

Ldzam Finanu ministriju un Saeimu tikties ar akcijas Krze beigusies valst, veselbas aprp t turpins! dalbniekiem, lai apruntos par esoo situciju veselbas aprp un pieemtu nevalstisko organizciju prasbas.

Last vairk ...

24.07.2014

Valsts gaas maam mana sama pacientus

Biedrba Apvienba HIV.LV, kas prstv cilvku ar hroniskm infekciju slimbm intereses, Pasaules Hepatta dien 28. jlij rko akciju Krze beigusies valst, veselbas aprp t turpins! Akcijas mris ir nordt Finanu ministrijai un Saeimai uz steidzamu nepiecieambu btiski palielint kompensjamo medikamentu pieejambu.

Last vairk ...

23.07.2014

Krtjie skaie paziojumi. Aplausi - par ko???

UNAIDS izpilddirektors Miels Sidibe aicinja izbeigt liekuoanu un nodroint visprju izmeklanas, rstanas un pakalpojumu reproduktvs veselbas jom pieejambu. Es aicinu ldz 2030. gadam dart galu AIDS, - teica Miels Sidibe AIDS-2014 konferences atklan, un zli prma aplausu vtra.

Last vairk ...

22.07.2014

Last vairk ...

22.07.2014

Dziesma atbalstam

Ketija Perija laidusi klaj jaunu dziesmas Unconditionally video. Via to veltjusi labdarbas organizciju cai pret HIV prstvjiem, kuri gja boj baisaj aviokatastrof, atrodoties lidman MH17.

Last vairk ...

22.07.2014

Viva elja!

Prezervatva lubrikanta sastv esoais Viva Gel ir efektvs HIV, herpes un cilvka papilomas vrusa deaktivtjs (ldz pat 99%!).

Last vairk ...

22.07.2014

Zaudti izcili prti

Msu zaudjuma apmru ir grti aptvert vai izteikt, teica pareizj Starptautisks AIDS organizcijas vadtja Franciska Barre-Sinus. Ms skumstam kop ar visiem cilvkiem vis pasaul, kuri zaudjui draugus, imenes aj bezjdzgaj tradij.

Last vairk ...

21.07.2014

Krze beigusies valst, veselbas aprp t turpins!

Uzaicinjums Veselbas ministrijai piedalties biedrbas Apvienba HIV.LV piketos pie Finanu ministrijas un LR Saeimas 28. jlij

Last vairk ...

21.07.2014

Atbalsts sabiedrbas ldzdalbai Latvijas prezidentras ES Padom stenoan

Sabiedrbas integrcijas fonds organiz informatvo seminru par projektu konkursu. Tas notiks 25. jlij plkst. 11:00, Rg, Kalju iel 9/11, viesncas "Konventa Sta" zl "Georgs" (2. stv).

Last vairk ...

20.07.2014

Last vairk ...

20.07.2014

Igaunij narkotiku lietoanas d katru gadu iet boj vairk nek simts cilvku

Pc ANO datiem, Igaunija ir piektaj viet pasaul iedzvotju mirstbas no narkotiku lietoanas un ar narkotikm saistto noziegumu zi. aj valst fiksts viens no visaugstkajiem opitu lietoanas lmeiem un eit ir vairk nek 10 tkstou injicjamo narkotiku lietotju. Tikmr Latvijas SPKC mjaslap ir publicti 2012. un 2013.gad veikto ptjumu "Narkotiku lietoanas tendences un paradumi Latvij" ziojumi.

Last vairk ...

20.07.2014

Last vairk ...

20.07.2014

Liene Cipule: Jbt gataviem grozt Satversmi

(Raksts publicts ar L. Cipules k-dzes atauju) Attieksme pret msu sabiedrbas veselbu ir iekauta Latvijas likumos - sabiedrbas veselbas jautjumus vispr neregul neviens likums msu valst!

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)