Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Decembris

<--  1 2 ...  --> 

30.12.2019

Miris Derijs Hermans

26. decembr 88 gadu vecum miris mziklu Hello, Dollij! un Bris dvaiiem autors Derijs Hermans, kur bija HIV pozitvs.

Last vairk ...

27.12.2019

LSM: Latvij nav pieejami citviet populrie HIV patesti

Last vairk ...

26.12.2019

Viens no galvenajiem gada izrvieniem

Daudzus gadus ilguaj c ar cilvka imndeficta vrusu pasaule ir sapratusi, ka im vrusam nav pilsonbas. Bet cerbas dod zintne zintnieku nozmgkie atkljumi ir svargs ieguldjums duel ar HIV. urnls Popular Mechanics publicjis 16 svargko gada sasniegumu sarakstu. Taj iekauts ar Londonas pacients otrais cilvks pasaul, kam izdevies izrstties no HIV infekcijas.

Last vairk ...

23.12.2019

ekavas HIV profilakses programma turpins darbu

Last vairk ...

21.12.2019

Norovrusa infekcija

Norovruss ir aktas vrusinfekcijas izraistjs, kuras raksturgs izpausmes ir caureja, spontna vemana, spes vder, neliela ermea temperatras paaugstinans un slikta da. K pasargt sevi no norovrusa?

Last vairk ...

20.12.2019

No Krslavas vidusskolas

Apgstot jauno kompetenu pieeju izgltb, Varavksnes vidusskolas pedagogi aktvi sadarbojas un organiz par veselgu dzvesveidu izgltojoas aktivittes, jo msdienu brni un jauniei saem daudz informcijas, tau ne vienmr prot pielietot s zinanas praks, jo viiem trkst tdu prasmju. Viens no skolas mriem - nodroint msdiengu un radou izgltbu veselbas kontekst.

Last vairk ...

19.12.2019

Skta reistrans konferencei HIV-2020

Konference "Kopienas dod pretsparu epidmijai", kas no 2020. gada 5.-7. jlijam notiks Mehiko, izsludinta k to aktvistu daudzsoloa tikans, kas dads pasaules valsts strd seksuls veselbas un cilvktiesbu aizsardzbas jom.

Last vairk ...

19.12.2019

PVO ir noraizjusies par HIV vlnu diagnosticanu sievietm

Viens no faktoriem, kpc Eirop izplats HIV epidmija, ir ldz im neatrisint HIV vln diagnosticana, kas skar 54% sievieu. Sievietm vecuma grup no 40 ldz 49 gadiem diagnoze HIV infekcija tiek noteikta slimbas vln stadij, kad imnsistma sk atteikt.

Last vairk ...

16.12.2019

BaltHIV aktualittes

Baltijas HIV asocicija sama pateicbu par darboanos Eiropas testanas ned. Bet asocicijas Testpunkts turpmk strds divs viets katru nedu: otrdiens Stabu iel 19-k-2 pl. 17:00 21:00, trediens un ceturtdiens Merea iel 11 pl. 18:00 20:30. Lgums pieteikties uz vizti zvanot (+371) 28441324 vai rakstot testpunkts@gmail.com.

Last vairk ...

15.12.2019

Vrusa apvalks nav sfrisks

obrd pieemts, ka vruss HIV-1 atrodas sfriskaj apvalk. Kandas zintnieki apgalvo, ka vrusa HIV-1 apvalks vairk ldzins ziedlapim, kas atveras un izlai vrusa RNS.

Last vairk ...

13.12.2019

Nkamaj gad

Narkologs bs ties pieejambas specilists bez diagnou ierobeojumiem, tas psiholoiski atvieglos vranos pc paldzbas, jo vispirms nebs jsaem imenes rsta nostjums. Pie infektologa k pie ties pieejambas specilista vars vrsties cilvki, kuri ir kontaktpersonas stacionr rstanu saemoiem pacientiem ar apstiprintu HIV infekciju, ar aj gadjum nevajadzs imenes rsta nostjuma. Pacienta ldzmaksjumi tiks noapaoti ldz veselam eiro, bet par imenes rsta apmekljumu cilvkiem ldz 65 gadu vecumam vajadzs makst 2 eiro.

Last vairk ...

12.12.2019

2. nodaa atkal strd

Latvijas Infektoloijas centra teritorij atrodas 1861. gad celta koka ka, kur joprojm rstjas pacienti. T ir 2. nodaa, kur pacientu paltas tagad ir izremonttas un labiekrtotas atbilstoi msdienu prasbm. aj noda rstjas pacienti ar pai smagm infekcijm, tostarp ar ar vrusa izraistu iegtu imndeficta sindromu.

Last vairk ...

11.12.2019

Gripas epidmija ir klt

Ar odienu Slimbu Profilakses un kontroles centrs izsludina gripas epidmijas skumu. Vislabk aizsardzba pret gripu un gripas izraistm komplikcijm ir ikgadj vakcincija. Epidmijas skums nav iemesls vakcincijas prtraukanai. Noskatieties ar ekspertu diskusiju!

Last vairk ...

11.12.2019

Saprast mehnismu

Zintnieki atkljui, kur "slpjas" HIV antiretrovrusu terapijas laik - liesas un zarnu trakta limfmezglos.

Last vairk ...

10.12.2019

AIDS dienas aktualittes Dagd un Krslav

Sarg sevi un esi tolerants pret citiem! Tds bija vadmotvs. Plakti, instalcijas, video, bukleti, pat garmgjju uz ielas intervana.

Last vairk ...

10.12.2019

Cilvks nedrkst bt viens

28. janvr britu filmu festivla VAULT ietvaros London notiks filmas "Pirm reize" pirmizrde. aj film ststts par jaunu cilvku, kur pirm seksul kontakta laik inficjies ar HIV. K autors izststja urnlistiem, skum vi lugu rakstjis, lai "tiktu skaidrb par sevi" un paziotu par savu diagnozi imenei. "Mans galamris ir pasaule, kas ir atbrvota no HIV," vi nordja. "Ja mana luga paldzs cilvkiem kaut mazliet tuvoties dai pasaulei, es bu oti laimgs."

Last vairk ...

09.12.2019

Jkabpils laiks - citts

Last vairk ...

09.12.2019

Siets (bez nosaukuma)

Austrumu slimnc paliatvs aprpes noda ir 25 gultas vietas. Paliatv aprpe nepiecieama onkoloijas pacientiem, HIV/AIDS slimniekiem. Noda nonk cilvki, kuriem ir neiroloiskas saslimanas, neiromuskulrs saslimanas. Pacienti tiek pieemti plnveid un noda uzturas vidji septias dienas. Slimnc tiek novrstas spes, asioana vai kda cita akta problma.

Last vairk ...

08.12.2019

Atvrta vakance LIC Ldzestbas kabinet

Vakance Koordinators HIV ldzestbas kabinet RAKUS stacionr Latvijas Infektologijas centrs. Iesnieganas termi - ldz 31. decembrim.

Last vairk ...

06.12.2019

Jauniei diskutja par HIV/AIDS

Kustbas Par! jauniei organizja filmu vakaru par godu Pasaules AIDS dienai. Lai smeltos iedvesmu diskusijai, bija izvlta Indij raot 2018. gada drma Sometimes. Filmas ststs ir par sveiniekiem, kas ieraduies HIV prbaudes punkt, lai noskaidrotu savu HIV statusu.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)