Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Novembris

<--  1 2 ...  --> 

30.11.2019

Par notikuo LIHHASA diskusiju

28. novembr notika Latvijas Infektologu, Hepatologu un HIV/AIDS specilistu asocicijas (LIHHASA) ekspertu diskusija - HIV Latvij: kurp ejam?, kur piedaljs Rgas Austrumu klnisks universittes slimncas stacionru Latvijas Infektoloijas centrs un Tuberkulozes un plauu slimbu centrs vadoie rsti, k ar rsti - infektologi no reionlajm slimncm, imenes rsti, Rgas Stradia universittes, Veselbas ministrijas, nevalstisko organizciju un profesionlo asociciju prstvji.

Last vairk ...

30.11.2019

Infografika

HIV - bstami ir nezint.

Last vairk ...

30.11.2019

Balva Prof. Dr. Ludmilai Vksnai

30. novembr biedrba AGIHAS pasniedza balvu "GLSTS" par ma ieguldjumu HIV infekcijas izplatbas mazinan Profesorei Dr. Ludmilai Vksnai, ar vrdiem: Ms esam dzii pateicgi par Jsu darbu visu o gadu laik!

Last vairk ...

29.11.2019

AGIHAS pasniegs balvu

Sestdien, 30. novembr notiks ikgadjais biedrbas AGIHAS rkotais Pasaules AIDS dienas labdarbas koncerts, kura ietvaros tiks pasniegta ar balva Glsts par nozmgu ieguldjumu HIV infekcijas izplatbas mazinan Latvij.

Last vairk ...

28.11.2019

Brva saruna par HIV Ikil

Paskums notiks 4. decembr Veselbas veicinanas centr (Daugavas prospekts 34). Skums pl. 16:00.

Last vairk ...

27.11.2019

Erudcijas sple jaunieiem Liepj

Atzmjot Pasaules AIDS dienu, sestdien, 30. novembr, pulksten 17 Liepjas Jaunieu mj norisinsies izgltojos paskums jaunieiem. Paskuma laik jaunieiem bs iespja prbaudt savas zinanas erudcijas spl, uzzint ko jaunu, kliedt mtus un kltien saemt Liepjas pilstas domes Socil dienesta Atkarbu profilakses centra specilistu atbildes uz sev interesjoajiem jautjumiem par HIV un AIDS.

Last vairk ...

27.11.2019

LTV: Intervija ar Andri Veienieku

s nedas izska pasaul atzms ikgadjo AIDS dienu, kas mudina ar Latvij novrtt msu izpratni un zinanas par HIV infekcijas izplatbu. Un realitte joprojm nav iepriecinoa msu valsts aizvien Eiropas Savienb ir HIV izplatbas lderos

Last vairk ...

27.11.2019

LSK jaunatnes paskums

Latvijas Sarkan Krusta jaunatne aicina uz paskumu Pasaules AIDS diena, kas notiks 30. novembr plkst. 10.00 arlotes iel 1B, 3. stv, Latvijas Sarkan Krusta telps. Pieteikans paskumam ldz 28. novembrim.

Last vairk ...

27.11.2019

Dr. Apinis - diskusija

25.11.2019. Rga TV24. Raidjuma tma: HIV situcija Latvij. HIV, AIDS un "90-90-90". Kas tas ir un kpc tas ir svargi? Koment: Andris Veienieks, Anda vte-Urtne un Pauls Aldi.

Last vairk ...

27.11.2019

Testpunkts strd jauns telps

Last vairk ...

26.11.2019

Pirmoreiz izmantots ips, lai rsttu no narkotiku atkarbas

rstanas metode, ko piedv Rietumvirdnijas tata universittes zintnieki, balsts uz smadzeu dziu stimulciju. Dzi stimulcija t ir vispratzta metode, ko izmanto, lai rsttu cilvkus ar kustbu traucjumiem. Tau, lai rsttu no narkotiku atkarbas, ASV tiek izmantota pirmoreiz.

Last vairk ...

25.11.2019

LIHHASA diskuts

Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS asocicijas (LIHHASA) rkot ekspertu diskusija HIV infekcija cauri gadsimtiem notiks 28. novembr, plkst. 12:00, Rgas domes Kamnzl (Rtsnams, Rtslaukums 1). Ts mris ir atskatties uz sasniegto HIV infekcijas jom, izvrtt esoo situciju un vienoties par nkotn veicamo Latvij.

Last vairk ...

25.11.2019

Jauns resurss

Last vairk ...

25.11.2019

Pasaules AIDS dienas paskumi Jkabpil

Jkabpils socil dienesta Zema slieka centrs rko bezmaksas, anonmu HIV testanas nedu. Jkabpils vidusskols 9. 11. klau skolniem tiks organizti konkursi "Ar zinanm pret AIDS?!" ideju, zinanu kaujas. Jkabpils agrobiznesa koled notiks paskums veltts Pasaules AIDS dienai, kur jaunieiem tiks paststts par HIV/AIDS, dalti bukleti, prezervatvi, k ar vars veikt HIV testu.

Last vairk ...

25.11.2019

Liela daa ar HIV inficto personu nemaz nezina par to

Ldz 29. novembrim 18 HIV profilakses punkti vis Latvij pievienojas Eiropas iniciatvai un piedals Eiropas testanas ned, lai veicintu Latvijas iedzvotju izpratni par HIV un hepattu testu veikanas nepiecieambu un savlaicgas infekcijas atklanas nozmi.

Last vairk ...

24.11.2019

Baltijas HIV asocicijas testpunkts Rgas dzelzcea stacij

23. novembr Rgas starptautiskaj delzcea stacij visiem interesentiem bija iespja veikt bezmaksas HIV eksprestestu un saemt konsultciju. is ir tikai viens no paskumiem Eiropas testanas nedas ietvaros, kur aktvi piedals BaltHIV Testpunkts. Interesentu un testties gribtju netrka, k ar paskums piesaistja preses uzmanbu.

Last vairk ...

23.11.2019

Ststa Dr. Gunta Stre

Last vairk ...

21.11.2019

TV3: Laicgi atklta un rstta HIV-infekcija nav nvjoa

HIV-pozitvajiem valsts nodroina apmakstu terapiju visa ma garum. Ar msdienu medicnu un pareizu slimbas rstanu var saglabt vesela cilvka dzvi, tau cilvki joprojm baids prbaudties. Palaik apzinto inficto pacientu skaits ir ap 8000.

Last vairk ...

18.11.2019

Pasaules AIDS dienas koncerts

Pasaules AIDS dienai velttais labdarbas koncerts ir viena no biedrbas AGIHAS svargkajm tradcijm, kuru pau dara draugu, domubiedru, atbalsttju un sadarbbas partneru kltbtne. Koncerts Bailes un mlestba notiks 30. novembr, plkst. 18.00, Angliku Sv. Pesttja baznc, Rg.

Last vairk ...

18.11.2019

HIV. Bstami nezint

Latvij HIV testans aktivittes HIV. Bstami ir nezint ogad notiks no 19. ldz 30. novembrim. Pirmo reizi AGIHAS, Atbalsta grupai infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem, ir izdevies kopgam mrim apvienot tik plau partneru spektru nevalstisks organizcijas, valsts institcijas, tetri, vstniecbu, veselbas nozares uzmumus, laboratorijas un televziju.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)