Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

 

                 Betlēmes žēlsirdības māja


STRĀDĀJAM, LAI PALĪDZĒTU ATKARĪGAJIEM:


● tikt skaidrībā pašiem ar sevi, atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
● kļūt patstāvīgam;
● nokārtot attiecības ar piederīgajiem un draugiem;
● atrast piemērotu nodarbošanos un brīvā laika pavadīšanas veidus.
 

“Betlēmes žēlsirdības mājas” mērķis:
Palīdzēt atkarībās nonākušiem cilvēkiem, kuri vēlas mainīt savu dzīvi ne tikai ārējos dzīves apstākļus, bet arī atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties savu vērtību, veidojot veselīgas attiecības un strādājot un kalpojot citiem.

 

"Betlēmes žēlsirdības māja" ir kristīgs palīdzības centrs, bet mēs respektējam katra mūsu iemītnieka brīvību izvēlēties viņu reliģisko pārliecību.

“Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam, bet primāri:
● Maznodrošinātajiem, trūcīgajiem cilvēkiem, tajā skaitā bezpajumtniekiem(Zupas virtuve bezpajumtniekiem; sanitārās telpas bezpajumtniekiem: dušas telpas, dodot iespēju nomazgāties, izmazgāt veļu un nomainīt apģērbu).
● Konsultatīvais centrs atkarīgo personu ģimenes locekļiem;
● Darbs ar bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām;
● Cilvēkiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām.

ATKARĪBU REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
● Ikdienas dzīve un darbs kopienā.
● Garīgās dzīves atjaunošana, padziļināšana un vadība, Svēto Rakstu iepazīšana.
● Programma “12 soļi ceļā uz brīvību”.
● Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši kopienas locekļu spējām.
● Uzturēšanās ilgums: 6 - 9 mēnešu rehabilitācija, pec kuras seko 6 mēnešu adaptācijas periods.
● “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo vidēji 20 cilvēku.

Nodibinājums “Nova vita”
Katoļu iela 14, Rīga, LV-1013
Tel.: 20493892, 29804336
E-pasts:
nova.vita.latvia@gmail.com


Valsts apmaksātas rehabilitācijas programmas. Nevalstisko organizāciju rehabilitācijas programmas. Minesotas programmas. Skatieties aprakstus šeit>>> /Word fails/ Skatieties arī saiti "Rehabilitācijas iespējas atkarīgajiem" biedrības DIA+LOGS mājaslapā http://www.diacentrs.lv/?nodergi/rehabilitcijas-iespjas-atkargajiem.html

Rehabilitācijas programmas pamatprincipi
Programmas galvenais mērķis ir atkarīgo cilvēku dzīves restrukturizācija un normāla funkcionēšana sabiedrībā bez vajadzības pēc narkotikām.
No narkotikām atkarīgo cilvēku rehabilitācijas programma balstās uz fiziskiem, psihosociāliem un garīgiem aspektiem, kur dominē kognitīvi – biheiviorālā terapijas un sociālās apmācības metode.
Rehabilitācijas programmas pamatprincipi – nedrīkst lietot narkotiskās vielas, izrādīt fizisku vardarbību pret citiem pacientiem un veidot intīmas attiecības rehabilitācijas laikā.

Rehabilitācijas programma
Paredz brīvprātīgu pacienta uzturēšanos komūnā vidēji vienu gadu.
Ir sadalīta vairākās fāzēs ar konkrētiem uzdevumiem un katrā periodā atšķirīgiem pienākumiem un tiesībām.
Adaptācijas fāze (I) - galvenie uzdevumi ir: iekļaušanās kolektīvā, dienas režīma un normu ievērošana, rehabilitācijas centrā valdošo vērtību sistēmu pieņemšana, samierināšanās ar to, kas konkrētā indivīda dzīvē ir noticis un vēlēšanās aktīvi iekļauties savas dzīves un dzīvei atvēlētā laika pārstrukturēšanā.
Aktīvas darbības fāze (II) - pacients mācās, kas ir atbildība. Atbildības mērs rehabilitācijas programmas laikā tiek paaugstināts līdz tādam līmenim, ka pacients iemācās uzņemties atbildību par savu dzīvi.
Sociālo problēmu risināšanas fāze (III) - pacienti sāk dibināt kontaktus ar personām ārpus komūnas. Sākas pakāpeniska atgriešanās sabiedrībā.
Sociālās reintegrācijas fāze (IV) – ir adaptācija sabiedrībā, darba dzīves vai mācību atsākšana.

Veiksmīgas rehabilitācijas galvenie kritēriji
1. Nodarbinātība
2. Atteikšanās no narkotiku lietošanas
3. Atteikšanās no krimināla dzīves veida.
Pasaules pētnieki uzskata, ka pēc rehabilitācijas programmas beigšanas no 30%-60% bijušie pacienti neturpina lietot narkotiskās vielas.
Pusceļa māja
Rehabilitācijas programmā ir ietverta tā saucamā pusceļa māja, kurā dzīvo tie pacienti, kuri ir pabeiguši rehabilitācijas programmu un kuri jau uzsākuši darba gaitas vai mācības.
Pusceļa mājas mērķis ir palīdzēt jauniešiem adaptēties un integrēties sabiedrībā jaunā lomā un kvalitātē.
Pusceļa mājas iedzīvotāji darbinieku uzraudzībā patstāvīgi risina ikdienas sociālos uzdevumus.
Kontrindikācijas programmas realizācijai
- 
Atrašanās alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu reibuma vai abstinences stāvoklī.
- Jebkāda veida psihotiski stāvokļi.


    
Biežāk uzdotie jautājumi par metadonu un/vai buprenorfīnu šeit>>> /ANO Narkotiku un Noziedzības Biroja materiāls/
  

Metadona programmas darbības vietas:

Daugavpils
Daugavpils reģionālā slimnīca, Vasarnīcu ielā 20, tālr. 65405282
Jelgava
Slimnīca „Ģintermuiža”, Filozofu ielā 6a, tālr. 63026690
Jūrmala
Dr. Daces Skerškānes ārsta prakse, Dubultos, Asaru prospektā 61, tālr. 67766151

Liepāja
Atkarību profilakses centrs, Flotes ielā 7, Metadona terapijas kabinets, tālr. 29159889
Kuldīga
Kuldīgas slimnīca, Aizputes ielā 22, talr. 63374000
Olaine
Dr. Edvīns Jaunušāns, Zemgales ielā 57, tālr. 67282898
Rēzekne
Dr. Olga Šambadale, Rēzeknes slimnīca, Narkoloģijas nodaļā, Dzelzceļnieku iela 9 - 64
Rīga
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Tvaika ielā 2, tālr. 67080193

Ambulatorais centrs “Pārdaugava”, Ļermontova ielā 1, tālr. 67715144
Sociālais centrs “Gaiziņš”, Gaiziņa iela 7, tālr. 67336650
Salaspils
Veselības centrs, Lauku ielā 8, tālr. 67800750
Tukums
Dr. Andrievs Ručevskis, Tukuma poliklīnika, Raudas ielā 8

Ventspils
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Inženieru iela 60, tālr. 63624721