Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
41678

Precīzē organizācijas pastāvēšanas jēgu
Apskatīt komentārus (0)


18.01.2014


Apvienības misija ir:

Ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana visos tās aspektos, interešu aizstāvība, iesaistot gan pašu HIV+ kopienu, gan sabiedrību kopumā.

Apvienības vīzija ir:

HIV inficēto pilnvērtīga dzīve sabiedrībā: laba dzīves kvalitāte, vislabākiem standartiem atbilstīga ārstēšana, atbalstošs sabiedrības noskaņojums. Organizācija nodarbojas tikai ar situācijas monitoringu un izglītošanu. Organizācijas darbību finansē valsts.

Apvienības mērķi ir:

 • Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • Efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem;
 • Aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos;
 • Veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses.

Apvienības mērķi tiek sasniegti ar sekojošo uzdevumu izpildi:

 • Iesaistīt Apvienības darbībā nevalstiskās organizācijas, kas darbojas HIV/AIDS, C hepatīta un citās saistītās jomās, aktīvas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, iniciatīvas un atbalsta grupas, ieinteresētas fiziskas personas;
 • Piesaistīt līdzekļus Apvienības dalīborganizāciju atbalstam un attīstības veicināšanai;
 • Izstrādāt un realizēt apmācību programmas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvistiem; organizēt izglītojošos seminārus;
 • Izstrādāt un realizēt apmācību programmas interešu aizstāvībā citu diagnožu pacientu nevalstisko organizāciju aktīvistiem, dalīties pieredzē advokācijā;
 • Attīstīt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību Latvijā, veicināt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS pašorganizāciju rašanos valstī;
 • Izstrādāt un īstenot projektus, veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu Apvienības darbībai;
 • Izstrādāt un realizēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvības plānu un vidēja termiņa advokācijas stratēģiju;
 • Veikt pacientu ar HIV/AIDS un dubultinfekciju HIV/C hepatīts ārstēšanas un tās pieejamības sabiedrisko uzraudzību;
 • Izstrādāt priekšlikumus nacionālām programmām, rīcības plāniem un veikt to izpildes neatkarīgu uzraudzību;
 • Izstrādāt likumdošanas iniciatīvas;
 • Pārstāvēt dalīborganizācijas un to intereses valsts institūciju dibinātās konsultatīvajās padomēs, starpnozaru komisijās, darba grupās;
 • Nodrošināt un uzturēt informācijas apmaiņu par jaunumiem likumdošanā, ārstēšanā, finansējuma piesaistes iespējām, statistikas datiem, pētījumiem;
 • Sniegt metodisku palīdzību HIV un ar to saistītu infekciju profilakses un ierobežošanas darba organizēšanā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanā. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA