Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
24576

Jurista skaidrojums par HIV un C hepatīta pacientu sekundāro veselības aprūpi ar 2013. gada 01. janvāri
Apskatīt komentārus (0)


20.06.2012


Ministru kabinets ar 21.02.2012. rīkojumu Nr. 101 ”Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” likvidēja valsts aģentūru "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk - Infektoloģijas centrs) un tās funkcijas un pārvaldes uzdevumus nodeva Slimību profilakses un kontroles centram un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".
Ministru kabinets 27.03.2012. izdarīja grozījumus Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr. 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk tekstā - noteikumi Nr. 1046), ar kuriem uzdeva Nacionālam veselības dienestam līdz 31.12.2012. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" maksāt ikmēneša fiksēto maksājumu par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu no Infektoloģijas centra pārņemto šādu uzdevumu izpildi:
1) augsti kvalificētas specializētas ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana pacientiem ar infekcijas slimībām;
2) specifisku laboratorisko izmeklējumu veikšana, tai skaitā nacionālā references centra funkciju nodrošināšana mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā;
3) specifisku medikamentu nodrošināšana pacientiem ar tuberkulozi, HIV infekciju un citām infekcijas slimībām.
No 01.01.2013. minētās ārstniecības nodrošināšanai tiks piemērotas vispārējās noteikumu Nr. 1046 prasības. Proti, atbilstoši noteikumu Nr. 1046 6.3. punktam no valsts budžeta līdzekļiem un paša pacienta maksājumiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) tiks nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. Saskaņā ar noteikumu Nr. 1046 75. un 76.1. punktu pēc ģimenes ārsta, speciālista vai ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījuma tiks nodrošināta sekundārā veselības aprūpe - veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko pacientam sniedz kādā slimību profilā (t.sk. HIV un citu infekcijas slimību)  specializējusies ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona. Tātad, lai saņemtu iepriekš minētos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam ir jābūt reģistrētam pie ģimenes ārsta.
Noteikumu Nr. 1046 7. punkts nosaka, ka, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam jāveic pacienta iemaksa. Saskaņā ar noteikumu Nr. 1046 10.8. punktu no pacienta iemaksas ir atbrīvoti HIV (AIDS) un arī vīrushepatīta pacienti.
Atbilstoši Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 12. pielikumam ģimenes ārsta, speciālista vai ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumam izmantojama veidlapa 027/u. Normatīvie akti neparedz ierobežojumus minētās veidlapas derīguma termiņam. Normatīvie akti arī neparedz nepieciešamību norādīt kādu specifisku informāciju (piemēram, norādi “dinamiska novērošana”), lai pacients varētu saņemt noteikumu Nr. 1046 6. punktā paredzēto veselības aprūpi.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA