Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
60826

Ir rezultti!
Apskatt komentrus (0)


24.09.2015


Materilu atbalstu jau samui izstrdtji, kas prezervatvus taisa no grafna un kuros ir iestrdts aplikators iezieanai, iekjos prezervatvus Origami (prezervatva un seksrotalietas hibrds), termonosans prezervatvus (taisti ar rezervi, kas pc uzvilkanas siltuma ietekm samazins ldz vajadzgajam izmram). Visi ie projekti var pretendt uz finansjuma otro fzi, kur katrs uzvartjs saems miljons dolru.
Daudzas izstrdnes vl atrodas testanas stadij, kas notiek Kalifornijas imenes veselbas centra bz (California Family Health Center, CFHC) Sandjgo. Lai pilnb novrstu iespju, ka izstrdjums prplss vai tam tecs cauri, ptjumi taj skait notiek ar  sievieu un vrieu piedalanos, kam ir monogmas attiecbas. Testana ilgst ne mazk par seiem mneiem. Pc katra dzimumakta brvprtgie detalizti aizpilda specilas anketas.
Katrs eksperimentlais prezervatvs iziet tkstoiem mehnisko testu, iekams tiek nodots klniskiem prbaudjumiem, kuros iesaists cilvki.
The Guardian
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA