AKTUALITĀTES
   
44737

Veselības ministrija: 23% pacientu no kopējā vīrushepatīta C pacientu skaita zāles ir kompensētas 100% apmērā
Apskatīt komentārus (0)


29.04.2014


Veselības ministrija
Nr. 01-12.01/1601
Uz 08.04.2014. Nr. 2014-REZ-20/2014-A-913-jur-751
Biedrībai „Apvienība HIV.LV”
apvienība@apvieniba.lv
Zināšanai: Valsts kancelejai
Par vīrushepatīta C ārstēšanai nepieciešamo zāļu iegādes izdevumu kompensāciju

Atbilstoši Ministru prezidentes 2014. gada 8. aprīļa rezolūcijai Nr. 2014-REZ-20/2014-A-913-jur-751 veselības ministres uzdevumā sniedzam informāciju, ka ir izskatīts biedrības „Apvienība HIV.LV” 2014. gada 8. aprīļa iesniegums „ Par zāļu iegādes hroniskā C hepatīta ārstēšanai valsts kompensācijas līmeņa pārskatīšanu”.
Vēlamies informēt, ka valsts šobrīd jau apmaksā vīrushepatīta C ārstēšanai nepieciešamo zāļu iegādes izdevumus 100% apmērā trūcīgām personām, kuras par tādām atzītas saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 ”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, un bērniem līdz 18 gadu vecumam. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem 2012. gadā 23% pacientu no kopējā vīrushepatīta C pacientu skaita zāles ir kompensētas 100% apmērā.
Izstrādājot likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”, Veselības ministrija kā vienu no jaunajām politikas iniciatīvām iekļāva arī papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu vīrushepatīta C kompensācijas apmēra palielināšanai no 75% uz 90% 4 311 672 euro apmērā, bet kopumā kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai tika pieprasīts papildu finansējums 30 168 054 euro. No šīs summas tika atbalstīti tikai 4 509 048 euro, kuri tiek novirzīti ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai un centralizēto medikamentu iegādes nodrošināšanai vispārējā kārtībā (4 193 553 euro) un reto slimību ārstēšanai bērniem, ņemot vērā pacientu skaita un svara pieaugumu (315 495 euro). Papildus tam, valsts budžeta iespēju robežās, tika rasta iespēja atbalstīt valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 1 400 029 euro apmērā, lai visiem bērniem nodrošinātu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo medikamentu apmaksāšanu 100% apmērā (plānotais pacientu skaits 29 585 bērni), tajā skaitā bērniem līdz 18 gadiem vīrushepatīta C ārstēšanai. 2014. gadam atvēlētā valsts finansējuma ietvaros nav iespējams palielināt zāļu iegādes izdevumu kompensāciju 100% apmērā visiem vīrushepatīta C pacientiem.
Šobrīd notiek darbs pie likumprojekta „Par valsts budžetu 2015. gadam” un likumprojekta „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” izstrādes. Kā viens no pasākumiem, kam Veselības ministrija šobrīd veic aprēķinus un plāno iekļaut jaunajās politikas iniciatīvās 2015. gadam, ir kompensācijas apmēra atjaunošana tām diagnozēm, kurām tas tika samazināts 2009. gadām, kā arī kompensācijas apmēra palielināšana līdz 100% zālēm hroniska vīrushepatīta C ārstēšanai, kam tiks pieprasīti papildu finanšu līdzekļi 2015. gadā un turpmākajos gados. Jaunās politikas iniciatīvas pēc iesniegšanas vērtēs Finanšu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs, un līdzekļu piešķiršana un apjoms būs atkarīgs no šī izvērtējuma un valsts ekonomiskās situācijas.
Valsts sekretāra p.i.     
D.Mūrmane-Umbraško
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv