AKTUALITĀTES
   
21964

Apvienība HIV.LV sniedz atzinumu
Apskatīt komentārus (2)


11.03.2012


Grozījumu projekts paredz svītrot no Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumiem Nr. 899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk tekstā - noteikumi Nr.899) 27. punktu, kas nosaka: “Paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cena ir vismaz par 10% zemāka nekā to kompensējamo zāļu cena, pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlā importēšana. Pārējo kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto un iekļaujamo zāļu izmaksas ar paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu izmaksām nesalīdzina.”
Grozījumu projekts nav vērtējams viennozīmīgi.
Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīts, ka noteikumu Nr. 899 27. punkts rada nevienlīdzīgus apstākļus komersantu darbībai, tomēr projekta anotācijā nav sīkāk izklāstīts, konkrēti kā tas līdz šim izpaudies un konkrēti kādas izmaiņas sagaidāmas pēc grozījumu pieņemšanas.
Attiecībā uz grozījumu finansiālo ietekmi projekta anotācijā tikai norādīts, ka sagaidāma pozitīva finansiālā ietekme uz zāļu lieltirgotavām, kas veic zāļu paralēlo izplatīšanu vai paralēlo importēšanu. Tajā pat laikā projekta anotācijā teikts, ka projektā paredzētās izmaiņas neskar sabiedrību. Tomēr šāds apgalvojums ir apšaubāms.
Pašsaprotami, ka paralēli importētās vai izplatītās zāles būs lētākas par zālēm, pret kurām veikts paralēlais imports vai paralēlā izplatīšana - tāda ir šīs uzņēmējdarbības jēga. Tāpat pašsaprotami, ka, atceļot ierobežojumus paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cenai (lieltirgotavas realizācijas cenai), šo zāļu kompensācijas bāzes cena pieaugs. Līdz ar to pieaugs arī šo zāļu aptiekas cena. Atbilstoši noteikumu Nr. 899 29. punktam starpību starp zāļu aptiekas cenu un kompensācijas summu sedz pacients. Tātad pacientu izdevumi par paralēli importētu vai paralēli izplatītu zāļu iegādi, kuras tiek kompensētas no valsts budžeta 50% un 75% apmērā, pieaugs. Vienlaikus līdz ar paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cenas pieaugumu palielināsies arī valsts budžeta izdevumi par šo zāļu kompensāciju. Tomēr projekta finansiālā ietekme uz valsts budžetu projekta anotācijā vispār nav vērtēta. Bez strukturētas analīzes par zāļu bāzes cenu pieaugumu grozījumu projekts uzskatāms par sasteigtu un nepārdomātu.
No otras puses noteikumu Nr. 899 27. punktā ietvertais regulējums ir nepamatots no konkurences viedokļa. Ievērojot to, ka valsts visām kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm regulē cenas, trūkst jebkāda racionāla pamata noteikt cenu atšķirības zālēm, vadoties tikai no tā, kā šīs zāles tiek importētas vai izplatītas. Tādējādi noteikumu Nr. 899 27. punkts ir diskriminējošs un neatbilst Līgumā par Eiropas Savienības darbību ietvertajiem noteikumiem par iekšējo tirgu un brīvu preču apriti. Ja Ministru kabineta mērķis, nosakot atšķirīgas zāļu kompensācijas bāzes cenas, patiešām ir aizstāvēt visas sabiedrības intereses, šī mērķa sasniegšanai būtu apsverams jautājums par zāļu kompensācijas bāzes cenu samazinājumu visām zālēm neatkarīgi no tā, kā šīs zāles tiek ievestas Latvijā.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv