Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

                K sniegt pirmo paldzbu draugam, kas atrodas narkotiku ietekm?

Ja zini, ko tiei tavs draugs lietojis, izvlies pareizu uzvedbas veidu.

Neaizmirsti, ka nekad nedrkst cilvkam narkotiku ietekm dot alkoholu!

Ecstasy: iedod padzerties atspirdzinou dzrienu, nomierini. Ja viam ir augsta temperatra, saslapini via aprbu. Ja skas drudzis, krampji vai ermea temperatra nesamazins, nekavjoties izsauc tro paldzbu, zvanot uz 113!

LSD: aizved draugu uz klusu, miergu istabu, ja iespjams, uz viam pazstamu vietu. Miergi un draudzgi run ar viu, prliecinot, ka viss bs krtb. Ja ir iespjams, iedod viam apst vai padzerties kaut ko saldu. Ja saproti, ka pats netiksi gal, nekavjoties izsauc tro paldzbu, zvanot uz 113!

Amfetamns: dod draugam dzert pc iespjas vairk auksta dens. Ja viam ir augsta temperatra, saslapini via drbes. Run ar viu nomierino bals vai apsdini pusguus stvokl. Ja draugs zaud samau vai ar skas sirds aritmija, nekavjoties izsauc tro paldzbu, zvanot uz 113!

Marihuna: ja draugs, kur sappjies zli ir pie samaas, nomierini viu un iedod padzerties aukstu deni. Ja via pulss (sirdspuksti) kst prk trs, iedod baldrinus. Ja viam skas halucincijas, ir vj pulss un sirds aritmija, nekavjoties izsauc tro paldzbu, zvanot uz 113!

Herons: ja cilvks sev injic lielu herona devu, vi zaud samau, via acu zltes kst lielkas, pards elpoanas traucjumi un da kst zila. Noguldi vai apsdini cilvku pusguus stvokl un nekavjoties izsauc tro paldzbu, zvanot uz 113! Nepiedv viam dzert. Nemini viu pamodint, izmantojot aukstu deni. Neatstj cilvku vienatn, ldz atbrauc medicnisk paldzba. Ja cilvks ir pie samaas, mini nepieaut, ka vi aizmieg knieb vai viegli plaukini pa seju. Ja ir iespja, iedod viam apst vai padzerties kaut ko saldu.

Ja nezini, ko tavs draugs lietojis, bet viam ir kuvis oti slikti vai vi zaudjis samau:
Izsauc tro paldzbu, zvanot uz 113;
Noguldi vai apsdini viu pusguus stvokl vs viet, kur ir daudz svaiga gaisa;
Atpog aprbu un atbrvo ermeni no cieiem aprba gabaliem, kas vartu apgrtint elpoanu;
Uzmani via pulsu un elpoanu;
Ja draugs ir pie samaas, neprstj runt ar viu, neauj viam aizmigt. Noskaidro, ko vi lietojis;
Ja draugs zaudjis samau, pagriez viu uz sniem;
Neatstj viu vienatn.
 
Avots: Biedrba Esi brvs! |
http://esibrivs.lv/lv/palidzi_draugam