Par mums

Biedra pārstāvniecības pilnvara biedru sapulcē - izdrukāt šeit>>> /PDF fails/ un nodot biedram, kurš pārstāvēs Jūs biedru sapulcē.

PILNVARA

Es, ________________________________________________________________,

(personas kods _______________________-______________),

biedrības “Apvienība HIV.LV” biedrs, pilnvaroju

            ___________________________________________________________________,

(personas kods ______________-____________________)

pārstāvēt mani un balsot par pieņemtajiem lēmumiem biedrības “Apvienība HIV.LV”

biedru sapulcē 201____. gada ______. ____________________.

___________________________________________________________________

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

parakstu _______________________________________ apliecinu.

(pilnvarotās personas paraksts)

____________________________________ _____________________

           /vārds, uzvārds/                                                                         /paraksts/

            201____. gada _____.______________________

Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv