Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107294

Ministru kabineta noteikumi Nr. 344
16.07.2019


16. jūlijā stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta «Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri».
 
      Atpakaļ