Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

___ 2010. gada Apvienības HIV.LV jaunumi _______

 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde notiks 2010. gada 29. decembrī plkst. 11.00
Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā.
   

Veselības koordinācijas komisijas un Uztura padomes kopīgā sēdē notiks 16. decembrī plkst. 12:00 Veselības ministrijā, 309. telpā. Sēdi vadīs veselības ministrs J.Bārzdiņš un Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas priekšsēdētājs P.Apinis. Sēdē tiks apspriesti pamatnostādņu projektā "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam" iekļautie jautājumi, kas attiecas uz veselīga uztura politikas veidošanu nākotnē.


Reģionālajā konferencē "Promoting access to HIV testing and counselling services for injecting drug users in the Baltic States" 10. decembrī Viļņa Apvienību HIV.LV pārstāvēs Aleksandrs Molokovskis un Elīna Selicka ("Fenikss SI", Tukums)
 

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" sadarbībā ar biedrību "Apvienība HIV.LV" Pasaules AIDS dienā rīkos preses konferenci par HIV/AIDS diagnostikas un ārstēšanas pieejamību Latvijā. Preses konference notiks 1. decembrī plkst. 11:00 Latvijas Sarkanā Krusta sociālajā centrā „Gaiziņš”, Rīgā, Gaiziņa ielā 7.

 

5. gadskārtējā konference „JAUNA SADARBĪBA – JAUNAS IESPĒJAS” Sadarbības Memoranda starp Veselības ministriju, pacientu organizācijām un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām ietvaros notiks 2010. gada 26. novembrī, Rīgā.


23. novembrī notiks kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēde. Darbā kārtībā ir iekļauti sekojoši jautājumi:
Prezentācijas:
30 minūtes: Par UNODC finansētā projekta „HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” rezultatīvie rādītāji Baltijas valstīs un projekta īstenošanas gaita Latvijā 2010. gadā;
30 minūtes: HIV un sifilisa agrīnas diagnostikas un ārstēšanas nodrošināšana grūtniecēm: situācija, problēmas, risinājumi;
30 minūtes: Biedrības „Apvienība HIV.LV” projekta par izglītošanu HIV/TB jautājumos un testēšanu cietumos rezultāti.
90 minūtes atvēlētas citiem jautājumiem: 2010. gadā veiktie un 2011. gadā plānotie projekti un pētījumi; Pasaules AIDS dienas pasākumi; Gatavošanās HIV infekcijas izplatības ierobežošanas programmas (2009.-2013.g.) vidusposma novērtēšanai; Komisijas 2011. -2012. gada darba plāna apspriešana. 

 

Starptautiskajās apmācībās projekta "AIDS un psihiskā veselība" ietvaros Varšavā (Polija) no 14. līdz 18. novembrim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv Agita Sēja un Aleksandrs Molokovskis.

 

09. novembrī plkst. 10.00 Veselības ministrs Juris Bārzdiņš tiekas ar pacientu nevalstisko organizāciju un to apvienību parstāvjiem. Tikšanās piedalīsies arī Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs.
   

Latvijas infektoloģijas centra HIV/AIDS ierobežošanas programmas realizācijas koordinācijas nodaļa (Klijānu iela 7, Rīga) aicina nevalstiskās organizācijas un ANO struktūru pārstāvniecības 4. novembrī uz sanāksmi, veltītu Pasaules AIDS Dienai. Sanāksmi koordinē Alise Krūmiņa, Sabiedrības veselības analītiķe, tālrunis 67081623, e-pasts: alise.krumina@lic.gov.lv
  

Biedrība "Apvienība HIV.LV" 2010. gada 3.  novembrī  plkst. 12.00 līdz 12.15 rīko protesta akciju pretim Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Rīgā, Aspāzijas bulvārī 28, lai atbalstītu starptautiskās organizācijas "Ārsti bez robežām" nostāju pret ES agresīvo politiku jautājumā par lielo farmācijas kompāniju patentu tiesību aizsardzību.
  

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde notiks 2010. gada 29. septembrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Darba kārtībā: par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas rezultātiem un turpmāko procesu; par jauno sabiedrības līdzdalības valsts pārvaldē modeli; Memoranda padomes vadītājas vietnieka vēlēšanas.

 

Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupas starptautiskajā treniņā par HIV/AIDS ārstēšanu un tās advokāciju mērķa grupu interešu aizstāvjiem Baltijas valstīs Tallinā (Igaunija) no 10. līdz 12. septembrim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv Daina Sokura un Agita Sēja.
No 2010. gada 10. līdz 12. septembrim Tallinā norisinājās starptautisks treniņš izpratnes par HIV/AIDS ārstēšanu un ārstēšanas advokāciju jautājumos. Apmācību kopienai un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem organizēja Eiropas AIDS ārstēšanas grupa un Igaunijas ar HIV dzīvojošo cilvēku tīkls. 3 dienu garo mācību galvenais mērķis bija sniegt nepieciešamos instrumentus dažādu ārstēšanas variantu seku izpratnei, advokācijas darbību izstrādāšanai un izpildei, zināšanu izplatīšanai. Interese par mācībām pārspēja cerēto, dalībnieku pieteikumu skaits bija milzīgs, tāpēc, neskatoties uz ierobežotiem līdzekļiem, uz treniņu tika uzaicināti 30 cilvēki. Treniņā tika aplūkotas sekojošas tēmas: ievads kombinētajā terapijā, barjeras ārstēšanas pieejamībai, cilvēktiesības, stigma un diskriminācija, fandraizings, vēstuļu formulēšana un kontaktēšanās tehnikas ar visām ieinteresētajām organizācijām. Mācību ietvaros notika Baltijas pārstāvju tikšanās, kurā tika apspriesti jautājumi par Baltijas kopienas Konsultatīvās padomes (CAB, Community Advisory Board) dibināšanu.

 

Starptautiskajā seminārā "Zāļu pieejamība Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs" Viļņā (Lietuva) no 08. līdz 11. septembrim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv Aleksandrs Molokovskis.

 

2010. gada 6. septembrī iniciatīvas grupa, kas veic darbu pie jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādes, tikās ar Startēģiskās analīzes komisijas (SAK) vadītāju R.Ķīli. Darba grupa vēlējās noskaidrot vai Latvijas Republikas valsts prezidents V.Zatlers būtu ieinteresēts parakstīt memorandu, kas līdztekus citiem aktuāliem jautājumiem paredz izstrādāt sabiedrības līdzdalības jauno modeli. R.Ķīlis norādīja, ka Prezidents visticamāk sniegs atbildi un savu skatījumu par šo dokumentu, uzsvēra neorganizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju nozīmi līdzdalības kontekstā, kā arī nepieciešamību skatīt jautājumus, kas saistīti ar politisko partiju sistēmas reformām sabiedrības līdzdalības kontekstā. SAK vadītājs apgalvoja, ka līdz oktobra sākumam iniciatīvas grupa saņems SAK viedokli par jauno līdzdalības modeli. 

 

Starptautiskajā seminārā nevalstisko organizāciju medicīnas darbiniekiem par amfetamīnu lietošanas jautājumiem Austrumeiropā un Centrālāzijā Prāgā (Čehija) no 01. līdz 03. septembrim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv Lidija Jefimova.

  

Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas 2. sēde notiks 2010. gada 31. augustā plkst. 12:00, Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72, 309. telpā. Sēdes darba kārtībā ir paredzēta Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011. - 2017. gadam projekta apspriešana.   

 

27. augustā biedrībā "Dialogi.lv" notiks "Koalīcijas iecietībai un tolerancei" dibināšanas sapulce. Tiks apstiprināti Statūti, Valde, izvēlēta prezidējošā organizācija, prezentēta Koalīcijas mājas lapa.

  

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde notiks 2010. gada 25. augustā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Darba kārtībā: par 2011. gadu kā Eiropas brīvprātīgā darba gada programmu; par nacionālā attīstības plāna izstrādi; par jauno sabiedrības līdzdalības valsts pārvaldē modeli. Šobrīd memorandu ir parakstījušas 211 nevalstiskās organizācijas. 
 

2010. gada 19. augustā Klaipēdā, Lietuvā, notiks Baltijas Pozitīvās Sadraudzības XV samits. Tiks noklausītas valstu prezentācijas par organizāciju darba pieredzi šķēršļu pārvarēšanā cilvēktiesību ievērošanai HIV/AIDS kontekstā, par labāko pieredzi cilvēktiesību pārkāpšanas profilaksē, iepriekšējā gadā paveiktā darba apspriešana, nākotnes plāni, Baltijas Pozitīvās Sadraudzības vadības tālāk nodošana. Sadraudzībā Latviju pārstāv biedrības "AGIHAS" un "Apvienība HIV.LV".

 

No 06. līdz 08. augustam Vārnukrogā (Jūrmalā, Lielupes krastā) notiks Biedrības Apvienība HIV.LV vasaras nometne - treniņš sociālā darba veicējiem izdegšanas sindroma profilaksei. Treniņu atbalsta GlaxoSmithKline pārstāvniecība Latvijā. 

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde notiks 2010. gada 28. jūlijā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Darba kārtībā: NVO un „Iespēju karte”; Valsts pārvaldes funkciju vērtēšanas procesa gaita; Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 

  

XVIII Starptautiskajā AIDS konferencē Vīnē (Austrija) no 18. līdz 23. jūlijam biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv Inga Paparde.

  

Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas 1. sēde notiks 2010. gada 7. jūlijā plkst. 14:00, Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72, 309. telpā.
Darba kārtība:
1.Prioritātes sabiedrības veselībā Latvijā un veicamie uzdevumi (Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Ārstu biedrības prezidenta P.Apiņa prezentācija);
2.Veselības ministrijas paveiktais sabiedrības veselības jomā (Veselības ministrijas pārstāvja prezentācija);
3.Veselības veicināšanas darbs reģionos (Veselības inspekcijas pārstāvja prezentācija);
4.Diskusija par veicamajiem uzdevumiem sabiedrības veselības jomā 2010.gadā (diskusiju vada Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas priekšsēdētājs P.Apinis).
5.Sēdes noslēgums, lēmumu pieņemšana. Nākošās sēdes datums.

 

2010. gada 01. jūlijā, plkst. 11:00 Veselības ministrs Didzis Gavars tiekas ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvjiem. Tikšanās piedalīsies arī Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde notiks 2010. gada 30. jūnijā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Darba kārtībā: Par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas grupas darbu; Par jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādi: NVO rīkoto diskusiju rezultāti; Memoranda padomes deleģēto pārstāvju un citu NVO viedoklis par turpmāko modeļa izstrādes un ieviešanas procesu.

 

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2010. gada sarunas. Sarunu norises laiks un vieta – 2010. gada 22. jūnijs, sākums plkst. 10.00, nobeigums plkst. 15.30, Veselības ministrijā, 309. telpā (3. stāva zālē). Darba kārtība saitē http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=8096&lang=886&a=2&b=1&lbu=4752 Iekļauti arī sekojošie jautājumi: Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, profilakses programmu realizācija: Metadona kabinetu attīstīšana pašvaldībās farmakoterapijas ar metadonu saņemšanai injicējamo narkotiku lietotājiem; Diskusija ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra pārstāvjiem un pašvaldībām; Šļirču apmaiņas punktu uzturēšana, HIV inficēto intravenozo narkotiku lietotāju aprūpe; Diskusija ar v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs”, biedrības „Apvienība HIV.LV” pārstāvjiem un pašvaldībām;Skrīninga pieejamība iedzīvotājiem; Pašvaldību viedoklis par dažādu skrīninga pasākumu pieejamību iedzīvotājiem; Diskusija ar v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs” pārstāvjiem un pašvaldībām par pieejamības palielināšanu plaušu radioloģiskiem izmeklējumiem ar pārvietojamo rentgena iekārtu.

 

Veselības ministrs D. Gavars 2010. gada 09. jūnijā grozīja HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sastāvu. Konsolidēto rīkojumu lasiet šeit>>>

 

No idejas līdz realitātei: Jauns sabiedrības līdzdalības modelis Latvijai: 19. jūnijā, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā, sākums pl. 9.30
Pasākuma mērķis: izveidot jaunu sabiedrības līdzdalības modeli Latvijā vietējā un reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī.
Mērķa auditorija ir NVO vadītāji, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kā arī sociālie partneri un citi eksperti.
Pasākums notiek pēc „Open Space” metodes: mūsdienīga, starptautiski atzīta komunikācijas metode, kurā katrs ir eksperts un piedāvā redzējumu, kā arī problēmu risinājumus. Ar šīs metodes palīdzību īsā laikā tiks precizēts un izstrādāts jauns sabiedrības līdzdalības modelis Latvijā. Runā! Dalies pieredzē! Izsaki savu ideju! Esi aktīvs! Uzklausi un sasaisti idejas! Nonāksim kopā pie rezultāta!
 

 

19. maijā notiks kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdē. Darbā kārtībā ir iekļauti sekojoši jautājumi:
-Ģimenes ārstu un reģionālo infektologu iesaiste HIV inficēto personu veselības aprūpē;
-Par ambulatorai ārstēšanai paredzēto antiretrovirālās terapijas zāļu izrakstīšanas un izplatīšanas kārtību;
-Situācija tuberkulozes pacientu veselības aprūpē. Vai institūciju reorganizāciju rezultātā radušās izmaiņas?
-Ziņojums "Mērķim garām" - par biedrības Apvienība HIV.LV atskaiti par HIV infekcijas ārstēšanas pieejamību Latvijā
-Diskusija: HIV infekcijas izplatības ierobežošanas programmā paredzēto aktivitāšu ieviešana:
sasniegtais, problēmas un paredzamie riski.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušo organizāciju un Ministru prezidenta V. Dombrovska tikšanās notiks 2010. gada 13. maijā plkst. 12.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Darba kārtības jautājumi:
Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 2009.-2010. gadā un turpmāk veicamiem uzdevumiem;
Par nepieciešamību īstenot jaunu pilsoniskās līdzdalības modeli;
Sabiedrības līdzdalība un NVO loma Latvijas ekonomikas stabilizācijas procesā (vada V. Dombrovskis):
1.Par iespējām iesaistīt NVO budžeta veidošanas procesā;
2.Par jauno pilsoniskās līdzdalības modeli;
3.Citi aktuāli jautājumi.
4.Pateicības rakstu pasniegšana NVO par līdzdalību Memoranda īstenošanā
5.Jaunu NVO pievienošanās Memorandam (Memorandu paraksta V.Dombrovskis un NVO pārstāvji)

 

30. aprīlī plkst. 10.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē 2. stāvā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, notiks kārtējā nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes darba kārtībai pieteikts jautājums par Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanām. Memoranda padomes nolikums paredz, ka „Padomes vadītāja vietnieks ir nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kuru padome apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu, pamatojoties uz memorandu parakstījušo NVO ieteikumu. Padomes vadītāja vietnieka pilnvaru termiņš ir 1 gads."

  
Starptautiskajās apmācībās projekta "AIDS un psihiskā veselība" ietvaros Tallinā (Igaunija) no 10. līdz 13. aprīlim biedrību "Apvienība HIV.LV" pārstāv Agita Sēja un Aleksandrs Molokovskis.

 

31. martā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē 2. stāvā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, notiks kārtējā nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes darba kārtībā iekļauti jautājumi: par iecerēm Memoranda parakstītāju un Ministru prezidenta tikšanās rīkošanai (laiks, darba kārtība, memoranda īstenošanas izvērtēšana); par saņemtajiem NVO pieteikumiem par dalību konkursā uz Memoranda padomes deleģēta NVO pārstāvja vietu VSS un MKK sēdēs.

 

24. februārī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē, 2. stāvā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, notiks kārtējā nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums: "Par Ministru kabinetā pieņemtiem grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī un 2009. gadā apstiprināto kārtību NVO pārstāvja izraudzīšanai dalībai Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē". Ar piedāvāto kārtību Jūs varat iepazīties aktualitātēs par 18. februāri.

 

17. februārī notiks kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdē. Darbā kārtībā starp citiem tiks skatīti jautājumi par HIV infekcijas izplatības ierobežošanas programmā paredzēto aktivitāšu ieviešanu (sasniegto, problēmām un paredzamiem riskiem) un par STI, HIV un tuberkulozes, šo infekciju dubultinfekciju izplatību Latvijā 2009. gadā.

 

27. janvārī plkst. 11.00 Ministru prezidentu zālē notiks Memoranda padomes kārtējā sēde. Sēdes darba kārtību, tai pievienotos dokumentus skatiet satē http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/

ANO namā Rīgā 25. janvārī pl. 10.00 notiks darba sanāksme par kārtējā Latvijas valsts UNGASS ziņojuma sagatavošanu. Sanaksmē tiks izstrādāts nevalstiskā HIV/AIDS sektora viedoklis.

19. janvārī plkst. 17.00 biedrībā "Dialogi.lv" notiks Latvijas NVO koalīcijas iecietībai un cilvēktiesībām darba grupas sanāksme.

Lai veicinātu sadarbību politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu projektu izstrādē un informācijas apmaiņā, Labklājības ministrija (LM) parakstīja sadarbības līgumus ar vairāk nekā 10 NVO pārstāvjiem. Tikšanās laikā LM valsts sekretāra vadībā notika diskusija par NVO iespējām iesaistīties ES struktūrfondu aktivitāšu īstenošanā. Tāpat organizācijas aicinātas izvērtēt savas iespējas un sadarboties ar pašvaldībām, lai varētu kļūt par darba devējiem bezdarbniekiem, kuri iesaistījušies 100 latu stipendiju saņemšanā. LM aktīvi rosina NVO iesaistīties arī alternatīvās sociālās aprūpes un rehabilitācijas attīstīšanā, piedaloties Eiropas struktūrfondu atbalstītajos projektos sociālās iekļaušanas jomā. (
www.nvo.lv)

 

Valsts ieņēmumu dienests no Finanšu ministrijas pārņem sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzību, šā statusa piešķiršanas un reģistra vešanas, kā arī Sabiedriskā labuma komisijas darbības nodrošināšanas funkciju. Detalizētus skaidrojumus atradīsiet L. Dārziņas rakstā "Latvijas Vēstnesī" "Sabiedriskā labuma organizācijas pārraudzīs nodokļu administrācija", saitē  http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=203583#verte

 

Biedrība "Apvienība HIV.LV" 2009./2010. gadā piedalās starptautiskajā projektā "AIDS un psihiskā veselība". Informatīvo plakātu par projektu varat lejupielādēt no http://www.gip-global.org/images/40/578.pdf