Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

                
        Brīvprātīgā ābēcē
       
                    

 

Brīvprātīgais var būt jebkurš cilvēks neatkarīgi no dzimuma, izcelsmes, tautības, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem, vecuma un veselības stāvokļa. Katram, kurš to vēlas, ir tiesības būt par brīvprātīgo. Brīvprātīgā darbība dod iespējas izmantot savas spējas un pieredzi, attīstīt intereses, gūt pieredzi dažādās jomās, ietekmēt pārmaiņas sabiedrībā.
  

Brīvprātīgajam:

 • jābūt skaidri zināmiem saviem pienākumiem;

 • nepieciešams atskaitīties par viņam uzticētajiem uzdevumiem;

 • jāzina, kurš ir atbildīgs par viņa darbu un jābūt kontaktā ar šo cilvēku;

 • jābūt iespējām ieguldīt savu devumu tās programmas attīstībā, kurā viņš piedalās;

 • jāievēro piesardzības pasākumi, kas saisti ar jebkādu risku, kas attiecas uz izpildāmo uzdevumu;

 • ir saistoši visi valstī spēkā esošie normatīvie akti;

 • jāpatīk darbs, ko viņš dara;

 • jāievēro tās ētikas normas, kas saistītas ar dotā darba veikšanu, tai skaitā konfidencialitāte.

 

Organizācijai, kurā darbojas brīvprātīgais, jāievēro sekojošais:

 • brīvprātīgajam ir tiesības, kurām jābūt respektētām;

 • jāapliecina, ka brīvprātīgā vajadzības un intereses ir patiesi pārstāvētas;

 • algoto darbinieku un brīvprātīgo darbībai jābūt savstarpēji papildinošai un saskaņotai;

 • brīvprātīgo nedrīkst izmantot algota darbinieka aizvietošanai;

 • brīvprātīgais nedrīkst pieprasīt tiešu samaksu par savu darbu;

 • brīvprātīgajam ir tiesības būt mantiski apdāvinātam par labiem darbiem, kā arī saņemt attaisnoto izdevumu kompensāciju naudā;

 • nedrīkst izdarīt jebkāda veida spiedienu, iesaistot brīvprātīgo darbībā, kas ir pretrunā ar viņa vērtībām, ticību un dzīvesveidu.