Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 ...  --> 

22.07.2014

Dziesma atbalstam

Ketija Perija laidusi klaj jaunu dziesmas Unconditionally video. Via to veltjusi labdarbas organizciju cai pret HIV prstvjiem, kuri gja boj baisaj aviokatastrof, atrodoties lidman MH17.

Last vairk ...

22.07.2014

Viva elja!

Prezervatva lubrikanta sastv esoais Viva Gel ir efektvs HIV, herpes un cilvka papilomas vrusa deaktivtjs (ldz pat 99%!).

Last vairk ...

22.07.2014

Zaudti izcili prti

Msu zaudjuma apmru ir grti aptvert vai izteikt, teica pareizj Starptautisks AIDS organizcijas vadtja Franciska Barre-Sinus. Ms skumstam kop ar visiem cilvkiem vis pasaul, kuri zaudjui draugus, imenes aj bezjdzgaj tradij.

Last vairk ...

21.07.2014

Krze beigusies valst, veselbas aprp t turpins!

Uzaicinjums Veselbas ministrijai piedalties biedrbas Apvienba HIV.LV piketos pie Finanu ministrijas un LR Saeimas 28. jlij

Last vairk ...

21.07.2014

Atbalsts sabiedrbas ldzdalbai Latvijas prezidentras ES Padom stenoan

Sabiedrbas integrcijas fonds organiz informatvo seminru par projektu konkursu. Tas notiks 25. jlij plkst. 11:00, Rg, Kalju iel 9/11, viesncas "Konventa Sta" zl "Georgs" (2. stv).

Last vairk ...

20.07.2014

Last vairk ...

20.07.2014

Igaunij narkotiku lietoanas d katru gadu iet boj vairk nek simts cilvku

Pc ANO datiem, Igaunija ir piektaj viet pasaul iedzvotju mirstbas no narkotiku lietoanas un ar narkotikm saistto noziegumu zi. aj valst fiksts viens no visaugstkajiem opitu lietoanas lmeiem un eit ir vairk nek 10 tkstou injicjamo narkotiku lietotju. Tikmr Latvijas SPKC mjaslap ir publicti 2012. un 2013.gad veikto ptjumu "Narkotiku lietoanas tendences un paradumi Latvij" ziojumi.

Last vairk ...

20.07.2014

Last vairk ...

20.07.2014

Liene Cipule: Jbt gataviem grozt Satversmi

(Raksts publicts ar L. Cipules k-dzes atauju) Attieksme pret msu sabiedrbas veselbu ir iekauta Latvijas likumos - sabiedrbas veselbas jautjumus vispr neregul neviens likums msu valst!

Last vairk ...

19.07.2014

Last vairk ...

13.07.2014

PVO izrakstjusi tableti veselam cilvkam

Pasaules veselbas organizcija uzstjgi rekomend visiem homoseksuli orienttiem vrieiem lietot antiretrovrusu prepartus, lai tdjdi samazintu risku saslimt ar HIV. PVO paziojum nordts, ka seksulu kontaktu gadjum papildus prezervatvu lietoanai jnotiek antiretrovrusu profilaksei.

Last vairk ...

13.07.2014

Aizliegt!

Maskavas pilstas domes deputte Ludmila Stebenkova ierosinjusi aizliegt Krievij iebraukt rvalstu pilsoiem, kuriem ir bstamas infekcijas. Via teikusi, ka slimos rzemniekus nevajadztu laist Krievij jau uz robeas, turklt ne tikai tos, kas grass strdt Krievij, bet ar tos, kas ieraduies ar tristu vzu.

Last vairk ...

09.07.2014

ASV sifilisa diagnoze nozm ar HIV

ASV statistika vst, ka saslimans ar sifilisu minimums bija 2000. gad - 2,1 gadjumi uz 100 000 ameriku. 2013. gad is rdtjs sasniedza 5,3. Infekcija prsvar koncentrta vrieu vid. 50 ldz 70 gadjumos no 100 sifiliss gja roku rok ar HIV infekciju.

Last vairk ...

09.07.2014

Nekrtiet panik prieklaikus!

Mums biei zvana pacienti, kuri ir satraukuies par "imunoloisko analu sliktajiem rezulttiem". CD4 nu skaita samazinanos vai pieaugumu var ietekmt vairki faktori: diennakts stunda, trekns diens, kas apsts maltt, tra kpana pa kpnm, kas tikko veikta, tas, ka ir citas infekcijas, vai ar tas, cik nu (vairk vai mazk) trpjus konkrtaj asins paraug.

Last vairk ...

09.07.2014

Triumeq no ViiV

Kompnija ViiV Healthcare pazioja, ka Eiropas Zu aentra (EMA) devusi pozitvu sldzienu par iespju iegt tiesbas uz preparta Triumeg (dolutegravrs/abakavrs/lamivudns) mrketingu. is preparts paredzts HIV infekcijas rstanai pieauguajiem un pusaudiem vecum no 12 gadiem, kuriem svars ir virs 40 kilogramiem.

Last vairk ...

07.07.2014

Cerb uz Ministru prezidenti

Jau vairkas nedas Ministru prezidente L. Straujuma pilda Veselbas ministres pienkumus. Problmas veselbas sektor ir tik lielas un kritiskas, ka bez skaidras valdbas vadtja nostjas uz prieku ms netiksim. Pacientu un faktiski visu Latvijas iedzvotju interess, ir izmantot o situciju, kad Ministru prezidente prvalda veselbas aprpi. Uzemoties prliecinoa ldera lomu un uzskot nepiecieams reformas pacientu veselbas aprpes uzlaboan, Ministru prezidentei ir iespja piesaistt citas ministrijas un kompetents iestdes, lai beidzot uzsktu konkrtus darbus ce uz ievrojamu sabiedrbas veselbas aprpes uzlaboanu.

Last vairk ...

04.07.2014

7. vasaras nometne

Last vairk ...

04.07.2014

HIV/AIDS Pilsonisks sabiedrbas foruma tikans Luksemburg

8.-9. jlij Luksemburg notiks HIV/AIDS Pilsonisks sabiedrbas foruma (CSF) tikans. T sastvs nesen tika atjaunots un biedrbas AGIHAS prstvis ar iekauts CSF sastv.

Last vairk ...

04.07.2014

Bruknas ststs

Kopiena tie ir atkarbm padevuies cilvki. Apmram divdesmit pieci, ja btu vairk, tad vairs nevartu radt imenes sajtu.

Last vairk ...

27.06.2014

Hepatta C vruss aizsarg transplanttas aknas

Vrusa C hepatts ir nvjoa slimba, jo t rada smagus aknu bojjumus. Tau slimniekiem ar o hepatta formu, kam ir prstdtas aknas, vruss novr imnsistmas uzbrukumu orgnam. Agrk nezinmo un paradokslo efektu konstatja vcu zintnieki: hepatta C vruss, kur izraisa tdus smagus aknu bojjumus k ciroze un vzis, kas savukrt rada nepiecieambu pc aknu transplantcijas, taj pa laik novr donora aknu atgranas reakcijas attstbu, pie kam tik spcgi, ka daudzi recipienti var atteikties no imndepresvo prepartu lietoanas.

Last vairk ...

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)