Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 

05.11.2014

Pteris Apinis: Ko ms gaidm no reformm veselbas aprpes jom? Neatkargi no reformm naudas veselbai pietrks

Visi Latvijas iedzvotji prliecinoi prvalda trs zinbas k audzint kaimia brnus, k vadt Latvijas hokeja izlasi un k rstt slimniekus. Princip padomdevju veselbas reformm Latvij ms vartu atrast vismaz miljonu.

Last vairk ...

05.11.2014

Guntis Belvis, Veselbas ministrs

Tikko apstiprints Ministrs uzreiz uzdevis Veselbas ministrijas ierdiem sagatavot patiesu informciju, kd finansil situcij bs veselbas aprpe gada beigs.

Last vairk ...

03.11.2014

Drz Pasaules AIDS diena - 1. decembris

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" aicina: Ksti par AIDS dienas zibakcijas dalbnieku!

Last vairk ...

30.10.2014

Diagnoze "C hepatts": vai ir vrts rstties?

Kaut slimbas gaita ir lna, ts sekas ir fatlas: pc ilgstoas fibrozes attsts aknu ciroze un hepatocelulr karcioma (aknu vzis). Un nevajag sevi mierint ar statistikas datiem, ka ds liktenis gaida tikai piekto dau pacientu, kam ir C hepatta vruss. Neviens nekad nevienam nevar garantt, ka tiei vi nenonks starp tiem, kas ir aj "hipottiskaj" piektaj da.

Last vairk ...

30.10.2014

Zintnieki plno ar nanodaiu paldzbu radt agrnu diagnosticanas metodi desmitiem slimbu

Pirms daiem gadiem pc kompnijas Google vadbas nordjuma tika radta specila nodaa, ko nosauca par Google X. s nodaas darbinieku pienkumos ietilpst principili jaunu tehnoloiju izstrde dados zintnes un tehnikas novirzienos, lai vartu risint cilvcei svargas problmas.

Last vairk ...

29.10.2014

Last vairk ...

28.10.2014

iet, ka daudzus gejus nesatrauc HIV

Sers Eltons Dons, kur dibinjis vienu no lielkajiem pret HIV/AIDS fondiem, kritizjis geju sabiedrbu par ts pasivitti c ar o infekciju.

Last vairk ...

27.10.2014

Un galu gal visi ir apmierinti...

SIFFA: "Medikamenti oti daudzos gadjumos ir ltkais, trkais un efektvkais ldzeklis, lai pacients izrsttos un atgrieztos aktv dzv. Tpc jebkurm likumdoanas izmaim attiecb uz medikamentiem, ir jbt jo pai prdomtm un pamatotm."

Last vairk ...

27.10.2014

Kamboda

Ar HIV infictie kambodiei saems identifikcijas kartes. Ts uzrdot, tuvinieki pc viu nves vars saemt naudas kompensciju.

Last vairk ...

21.10.2014

Apstiprina izmaias zu kompenscijas krtb

Ministru kabineta sd atbalstts Veselbas ministrijas izstrdtais grozjumu projekts Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka zu kompenscijas krtbu. Noteiktos apstkos zu raotjam tiks piemrots ldzmaksjums, ja konkrto kompensjamo B sarakst iekauto zu apjoms gad palielintos virs 10%.

Last vairk ...

20.10.2014

76% Latvijas iedzvotju mc baas

Valsts nodroint veselbas aprpe Latvij nav pietiekami efektva. Veselbas aprpes sistm ldz im novrots pastvgs finansjuma trkums, un nereti uz pakalpojumu saemanu var nkties ilgi gaidt.

Last vairk ...

19.10.2014

dens jdzer ar jgu

Ne jau katram dien jizdzer daudzkrt piemintie 2 litri dens. Cik lielu idruma daudzumu cilvkam vajadztu uzemt, var viegli aprint pc formulas: uz 1 kg ermea svara 30 ml idruma, tas ir, ja js sverat, piemram 60 kg, diennakt juzem 1,8 litri.

Last vairk ...

19.10.2014

Last vairk ...

18.10.2014

Ar ar HIV infictajiem bs efektvas zles pret C hepattu

Zu raotjkompnija BIOTRON veiksmgi pabeigusi eksperimentl preparta BIT225 klnisko ptjumu otro fzi. Kombincij ar citm antivrusu zlm tika sasniegta nenosakma vrusa slodze 12. rstanas ned visiem pacientiem.

Last vairk ...

18.10.2014

Ses Krievijas pilsts tiks izminta jauna vakcna pret HIV

Smoensk, Ievsk, Lipeck, Kalug, Volgograd, Maskav un Kaza notiks jauns vakcnas pret AIDS КомбиВичвак klniskie izminjumi. Krievij radt vakcna jau ir izgjusi klnisko izminjumu pirmo fzi un tagad ir vajadzgi brvprtgie otrajam posmam.

Last vairk ...

17.10.2014

Чорний вiвторок, 21 жовтня 2014

21. oktobr pie Ukrainas Ministru Kabineta kas notiks ar dadm smagm slimbm slimojoo pacientu akcija MELN OTRDIENA. Pacienti simboliski izdekors meln krs teritoriju pie Ministru kabineta k sru zmi miruo ukraiu piemiai, kuri t ar nesagaidja no valsts garantto rstanu, k ar, lai uzskatmi pardtu Premjerministram un valdbai, ka drz srs trpsies visa Ukraina.

Last vairk ...

15.10.2014

Last vairk ...

15.10.2014

Senioru un pacientu organizcijas aicina partijas pildt savus soljumus veselbas aprpes uzlaboan

Tuvojoties 2015. gada valsts budeta apstiprinanai, pacientu un senioru organizcijas, kas izstrdjuas un jau vasaras vid iesnieguas valsts atbildgajm institcijm Prasbu par veselbas aprpes budeta palielinjumu 2015. 2016. gad*, aicina valdbu un Saeim ievltos deputtus pildt savus soljumu par veselbas aprpes sistmas uzlaboanu.

Last vairk ...

14.10.2014

Par situciju C hepatta rstan Latvij ststa Dr. I. Tolmane

Hepatoloija jeb aknu slimbu nozare ir atstta novrt visiem iet, ka ir jpaldz sirds un asinsvadu slimniekiem, kas nav nepareizi, tau trkst medicnas nozarm pieirt finansjuma sabalanstbas. T rezultt zem finansjuma d no aknu slimbm mirst 3050 gadus jauni, darbspjgi cilvki.

Last vairk ...

12.10.2014

Radikls advokcijas jubileja

2004. gada 12. oktobr Kaiingrad (Krievijas apgabalpilst) notika pirm Krievij un ar msu reion akcija, kuru organizja aktvistu kustba "FrontAIDS". Jau t paa gada novembr akcija notika Sankt-Pterburg, bet decembr - Maskav. Ar radiklajm protesta akcjm aktvisti pieprasja, lai antiretrovrusu terapija tiktu nodrointa katram ar HIV infictam cilvkam, kuram t nepiecieama.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)