Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

VM sadarbbas ar NVO izvrtana
Apskatt komentrus (0)


21.01.2012


 

Nevalstisko organizciju un Ministru kabineta sadarbbas memoranda stenoanas padomes 25. janvra sdes darba krtba

Laiks: 2012. gada 25. janvr plkst. 11.00. Vieta: Ministru kabineta Zaaj zl, 2. stv, Brvbas bulvr 36, Rg

 

Nr.p.k.

Jautjums

Zio/Uzaicinti

Apstiprint 10.11.2011 sdes protokolu.

E.Dreimane

Apstiprint 5.01.2011 sdes darba krtbu.

E.Dreimane

Par Memoranda padomes 2011.gada lmumu izpildi

G.Freimane

Par 2012.gada Memoranda padomes darba priorittm un darbbu.

E.Dreimane

Par 2012.gad plnotiem aktvas novecoanas gada paskumiem un NVO iespju ldzdarboties Vadbas grup.

Labkljbas ministrijas prstvis

Veselbas ministrijas ldzdalbas prakses izvrtana.


Veselbas ministrijas prstvis

Dadi (nkams sdes datums, laiks, darba krtba).

E.DreimaneMaija Lce

Valsts kancelejas

Komunikcijas departamenta veck referente

Tel.67082924, 29146065

Fakss: 67284450

E-pasts: maija.lace@mk.gov.lv


Gunta Freimane

Valsts kancelejas

Komunikcijas departamenta konsultante

Tlr.: 67082929, 28341699

Fakss: 67284450

E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv

 


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA