Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
50257

VM prasa valdībai naudu kompensējamo zāļu apmaksai (Prasītā nauda piešķirta 23. decembrī)
Apskatīt komentārus (0)


22.12.2014


Avots: Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) | http://tap.mk.gov.lv/doc/2014_12/VMAnot_181214_papild.3074.doc |
No 2014. gadā pieejamiem finanšu resursiem 117 836 482 euro apmērā 2014. gada 11 mēnešos (janvāris - novembris) ir veikti maksājumi par aptieku izsniegtajiem kompensējamiem medikamentiem 110 341 646 euro apmērā (tai skaitā par 2013.gada decembri 735552 euro, maksājumiem par zāļu kompensāciju 2014.gada 11 mēnešiem par A, B C, un M sarakstos iekļautiem medikamentiem  108237209 euro un zāļu iegādes kompensācijai individuāliem pacientiem – 1368885 euro).
Ņemot vērā gada izpildes prognozi pēc 11 mēnešu darba rezultātiem par A, B C, un M sarakstos iekļautajiem medikamentiem prognozējamais zāļu izdevumu kompensācijas maksājumu apmērs decembrī prognozēts 9839746 euro apmērā. Lai varētu veikt maksājumus par tekošo mēnesi 86 % apmērā no decembrī prognozētā kompensācijas apjoma ir nepieciešami 8494836 euro (86% no 9839746 euro). 2014. gadā nepieciešamie līdzekļi ir 118836482 euro (saistības par 2013. gada decembri 735552 euro + par 2014.gada 11 mēnešiem 109606094 euro (t.sk. maksājumiem par zāļu kompensāciju 2014. gada 11 mēnešiem par A, B C, un M sarakstos iekļautiem medikamentiem  108237209 euro, un zāļu iegādes kompensācijai individuāliem pacientiem – 1 368 885 euro) + plānotais maksājums par decembri 8494836 euro). Līdz ar to ir nepieciešami papildus līdzekļi 1000000 euro apmērā.
Lai samazinātu finanšu deficītu un mazinātu budžeta slogu 2015. gadā, kā arī saglabātu tendenci, ka kalendārā gada laikā tiek veikti maksājumi iespēju robežās par kārtējo gadu, samazinot saistību apjomu par 2014. gada decembri, kas jānomaksā 2015. gada janvārī, 2014. gadā nepieciešams veikt zāļu izdevumu kompensācijas maksājumus par pilnu gadu, tajā skaitā veicot maksājumu par decembri 86% apmērā no decembrī prognozētās kompensācijas. Šim mērķim papildus nepieciešami līdzekļi 1000000 euro apmērā. 

 


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA