AKTUALITĀTES
   

Valdība skatīs Noteikumus par invaliditātes apliecību
Apskatīt komentārus (0)


25.06.2012


Pašreiz invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1169 „Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību”(turpmāk – noteikumi 1169).
Termins „invalīda apliecība” neatbilst Invaliditātes likumā lietotajai terminoloģijai, jo likumā tiek lietots termins „persona ar invaliditāti”, bet ne termins „invalīds”. Tāpēc tiek mainīts nosaukums arī apliecībai – uz „invaliditātes apliecība”.
Noteikumos 1169 noteiktā invalīda apliecība ir uz apdrukātas papīra pamatnes laminēta kartīte. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus, šāda veida apliecības ir viegli viltojamas, tāpēc jāuzlabo izsniegto apliecību kvalitāte. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” ietvaros ir iegādājusies apliecību izgatavošanas iekārtas ar aprīkojumu un programmatūru, tādējādi ir rasta iespēja uzlabot apliecību pretviltošanas elementus. Bez tam jauno iekārtu komplektā ir arī fotoaparāts, tāpēc, lai izgatavotu apliecību, cilvēkiem nav nepieciešams iesniegt fotogrāfiju (izņemot personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties kādā no VDEĀVK nodaļām), tādējādi tiek atvieglota apliecības saņemšanas kārtība. Jaunā parauga apliecības paredzēts izgatavot kā polivinilhlorīda (PVC) daudzslāņu laminētas kartes, kuru formāts atbilst ID-1 formātam. Jaunās apliecības atbilst ISO/IEC 7810. Tā kā apliecības sagatavošanas procesā personas sejas attēls, informācija par personu un tai piešķirto invaliditāti tiek pārnesta uz šajā noteikumu projektā apstiprinātas daudzslāņu laminētas kartes sagataves, apliecību nav iespējams izsniegt elektroniski.
Apliecību izgatavošanu tehniski nodrošinās katra VDEĀVK nodaļa, kurā personai tiek veikta invaliditātes ekspertīze un noteikta invaliditāte.
Bez tam uz jaunā parauga apliecībām atspoguļotā informācija ir tulkota arī angļu valodā, lai personas ar invaliditāti, ceļojot pa Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstīm, varētu izmantot attiecīgās valsts noteiktos atvieglojumus, kuri saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu ir paredzēti arī personām ar invaliditāti no citas ES valsts. Tādējādi Latvijas personas ar invaliditāti, uzturoties citās ES dalībvalstīs, varēs pamatot savu statusu un izmantot paredzētos atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti (piem., atvieglojumi muzejos, sabiedriskajā transportā u.c.).
Tā kā tiek mainīta terminoloģija, apliecības izsniegšanas kārtība un apliecību dizains, grozījumi noteikumos 1169 būtu tik apjomīgi, ka pārsniegtu pusi no noteikumu apjoma, tāpēc nepieciešams izstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību.
Ar MK Noteikumiem, anotāciju un citiem dokumentiem varat iepazīties saitē
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40247538&mode=mk&date=2012-06-26
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv