Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
50271

Uz trs medikamentiem astopadsmit HIV+ pacientu
Apskatt komentrus (0)


22.12.2014


Nacionl veselbas dienesta lmuma Nr.4.1-6/653 izraksts | http://likumi.lv/ta/id/271148-par-grozijumiem-veselibas-ekonomikas-centra-2010-gada-23-decembra-lemuma-nr-694 |
"4. Noteikt, ka medikamentu Isentress (Raltegravirum) apvalkotas tabletes 400mg Nr.60 (ID EU/1/07/436/001), Fuzeon (Enfuvirtidum) pulveris ar dintju injekciju duma pagatavoanai 90mg/ml Nr.60 (ID EU/1/03/252/002) un Intelence (Etravirinum) tabletes 100mg Nr.120 (ID EU/1/08/468/001) iegdi kalendraj gad no attiecgajam gadam zu iegdes izdevumu kompenscijai pieirtajiem un Merck Sharp&Dohme Latvija SIA, Roche Latvia SIA un Janssen-Cilag Polska Sp.z.o.o. fililes Latvij ldzekiem kompenst 18 pacientiem, skaitot kop visus trs nordtos medikamentus."

  


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA