Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
105858

Un vl
Apskatt komentrus (0)


14.04.2019


Avots: РИА Новости | В Приангарье запретившая лечить ребенка с ВИЧ мать умерла от СПИДа |  https://ria.ru/20190412/1552641510.html |
Sieviete, kurai tiesa Irkutskas apgabal atma vecku tiesbas tpc, ka via atteics rstt un vest uz prbaudm brnus, 32 gadu vecum nomira no AIDS sekm.
Par vias nves cloni kuva divpusj totl pneimocistu pneimonija, ko pavadja intoksikcija un smaga elpoanas nepietiekamba.
HIV-infict grtniece bija nonkusi HIV-disidentu ietekm un atteikusies no rstans. Pc meitas piedzimanas via aizliedza rstiem veikt brna izmeklanu, uzrakstot atteikumu. AIDS centrs 2016. gada nogal iesniedza prasbu ties piespiedu krt izmeklt un rstt meitenti. Tiesa o prasbu apmierinja.
lieta izraisja plau sabiedrbas rezonansi, kstot par vienu no pirmajiem gadjumiem Krievij, kad tiek noteikta piespiedu prbaude brnam, kas piedzimis HIV pozitvam veckam. Diagnoze  HIV infekcija  divus gadus vecajai meitentei apstiprinjs pilnb, bet vias septius gadus vecais brlis bija vesels. Sieviete turpinja noliegt vrusa esambu, atteics no rstans un, nonkusi slimnc smag stvokl, nomira. Via atteics atzt, ka tas plauu iekaisuma tips, ko viai atklja, jau liecina, ka vias pamatslimba sasniegusi AIDS stadiju.
Patlaban HIV-disidentes brni atrodas pie radiniekiem, kuri relulri apseko un rst slimo brnu. Antiretrovrusu terapijas prepartu iedarbbas rezultt meitente tri uzma trkstoo svaru un ska retk slimot.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA