Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
60708

Par Pasaules Bankas kritriju prskatanu
Apskatt komentrus (0)


18.09.2015


Msu reions Austrumeiropa un Centrl zija ne jau no baumm zina par to, k Pasaules Bankas kritriji ietekm medikamentu pieejambu ajs valsts. Sakar ar vadoo donoru aizieanu un samaksas par ARV terapiju paaugstinanos, daudzi cilvki ar HIV msu reion jau tagad cie no prmaim Globl fonda kvalifictajos kritrijos, kas balsts uz Pasaules Bankas novrtjumu tpc, ka farmcijas kompnijas sav cenu politik jau tagad balsts uz Pasaules Bankas kritrijiem.
Ms aicinm js atbalstt msu vranos pie Pasaules Bankas ar prasbu prskatt kritrijus, pc kuriem valstm tiek pieirts "finanu statuss". Tie balsts tikai uz VVP lmeni, bet tiem nav nek kopja ar reliem ienkumiem, no kdiem biei vien prtiek ar HIV dzvojoie.  
Ms aicinm parakstt petciju "World Bank: Do the Right Thing!" 
Ja js gribat sav vrd parakstt petciju k aktvists, varat to izdart sait Change.org, ejot uz http://ej.uz/oi5b  "Tell Dr. Jim Yong Kim, President of the World Bank to change the way the World Bank defines Middle Income Countries."  
Nevienam no pasaules reioniem nav tik oti nepiecieama starptautisko organizciju paldzba k mums, bet Pasaules Bankas kritriji ir viena no pamatbarjerm, ko nepiecieams novrst.

 


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA