Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

LIC infektologu vstule
20.01.2012Datums: 2012-01-23
Veselbas ministrija (VM) cer prliecint Latvijas Infektoloijas centru (LIC) par plnots reorganizcijas nepiecieambu un ieguvumiem. VM prstvis Oskars neiders aentrai BNS paststja, ka pirmdien ministrij notiks krtj LIC reorganizcijas darba grupas sde, kur piedalsies gan VM un Nacionl veselbas dienesta, gan LIC prstvji. Iepriek vlmi apmeklt darba grupas sdes izteikui ar vairki Saeimas Socilo un darba lietu komisijas deputti. "Dodot LIC darbiniekiem visu informciju [par plnoto reorganizciju], varam gaidt, ka skotnj pretestba samazinsies," teica neiders. Jau vstts, ka LIC darbinieki nav mier ar Veselbas ministrijas plniem reorganizt centru un uzskata, ka das prmaias negatvi ietekms infekcijas slimbu uzraudzbu. Pagjuaj ned Saeimas Socilo un darba lietu komisijas Sabiedrbas veselbas apakkomisij notika asa viedoku apmaia starp LIC un VM prstvjiem, un ldz galam apmierinti ar VM argumentciju centra likvidanai nebija ar komisijas deputti, kuri izteica vlmi piedalties turpmkajs VM darba grupas sds, kas izstrd LIC reorganizcijas plnu. LIC plnots likvidt ldz 1.aprlim, nododot ar infekciju slimbu rstniecbu saistts LIC funkcijas Austrumu slimncai. Plnots ar izveidot jaunu iestdi ‒ Slimbu profilakses un kontroles centru, kas premtu LIC valsts prvaldes funkcijas sabiedrbas veselbas un epidemioloisks drobas jom. Jaunajai iestdei tiks nodotas ar Nacionl veselbas dienesta (NVD) un Veselbas inspekcijas (VI) funkcijas sabiedrbas veselbas monitoringa, slimbu uzraudzbas un veselbas veicinanas jom, k ar netipisks NVD, VI un Neatliekams medicnisks paldzbas dienesta funkcijas un uzdevumi.

Datums: 2012-01-23
Apskatieties cenas! Kpc tad ms maksjm tik drgi? Par ko? http://www.privatedrugstore.eu/antihiv-aids__44...

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA