Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

LIC infektologu vstule
Apskatt komentrus (2)


20.01.2012


Avoti: "LIC: ldzekus vajag HIV/AIDS pacientu aprpei, nevis reorganizcijai" | 19. janvr, 2012 | http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/407740-lic_lidzeklus_vajag_hivaids_pacientu_aprupei_nevis_reorganizacijai | vai "LIC darbinieki: Lietdergk novirzt ldzekus HIV/AIDS pacientu aprpei, nevis trt resursus reorganizcijai"| http://www.diena.lv/latvija/viedokli/lic-darbinieki-lietderigak-novirzit-lidzeklus-hiv-aids-pacientu-aprupei-nevis-teret-resursus-reorgan-13926709 |
Lietdergi btu novirzt ldzekus HIV/AIDS pacientu aprpes uzlaboanai, nevis trt resursus Latvijas Infektoloijas centra (LIC) reorganizcijai, uzskata LIC HIV/AIDS bloka darbinieki.
du viedokli HIV/AIDS bloka darbinieki paudui vstul, kas odien nostta ar Valsts prezidentam Andim Brziam, Saeimas prieksdtajai Solvitai boltiai, premjeram Valdim Dombrovskim, Saeimas Socilo un darba lietu komisijas prieksdtajai Aijai Barai, veselbas ministrei Ingrdai Circenei, ieklietu ministram Rihardam Kozlovskim.
Vstul amatpersonas aicintas novirzt ldzekus, lai uzlabotu HIV/AIDS pacientu aprpi - neierobeot pacientu skaitu, kam nepiecieami kompensjamie medikamenti, kas patlaban ir iekauti C sarakst, iekaut kompensjamo medikamentu sarakst jaunus medikamentus, kas pasaul jau ir pierdjui savu efektivitti, C hepatta pacientiem palielint zu kompensciju ldz 100%, k ar uzlabot terapiju HIV pacientiem.
Pai medii grib skaidrbu.
HIV/AIDS bloka darbinieki norda, ka pc izskanjus informcijas par LIC reorganizciju pacienti mediiem uzdod dadus jautjumus par veselbas aprpi pc LIC reorganizcijas. Ar medii vls saemt savlaicgu un detaliztu informciju par tlko darbu, teikts vstul.
K ziots, vstuli valsts amatpersonm ir nostjusi ar LIC arodorganizcija.
Savukrt Veselbas ministrijas Sabiedrbas veselbas departamenta direktore Inga mate oned Saeimas apakkomisijas sd skaidroja, ka LIC reorganizcija, visticamk, bs fiskli neitrla, ttad papildu ldzekus nav plnots ieguldt un ar btisks ietaupjums netiek gaidts.
LIC plnots reorganizt, lai mazintu funkciju dublanos sabiedrbas veselbas un epidemioloisks drobas jom Veselbas ministrijas padotbas iestu vid, uzlabotu veselbas veicinanas un slimbu profilakses funkciju un racionlk izlietotu veselbas nozares finansjumu.
Funkcijas plnots prdalt.
K ziots, LIC plno reorganizt ldz 2012.gada 1.aprlim, nododot ar infekciju slimbu rstniecbu saistts funkcijas Rgas Austrumu klniskajai universittes slimncai, bet sabiedrbas veselbas un epidemioloisks drobas jomas funkcijas - jaunai veselbas ministra padotb esoai ties prvaldes iestdei Slimbu kontroles centram.
Slimbu profilakses un kontroles centrs prems Nacionl veselbas dienesta un Veselbas inspekcijas funkcijas, kas saists ar sabiedrbas veselbas monitoringu, slimbu uzraudzbu un veselbas veicinanu.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA