Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
112248

Jnij Daugavpil tiks ieviests jauns pakalpojums
25.05.2020


Jnij Daugavpils Reionls slimncas poliklnika uzsks piedvt katru otrdienu pl. 15:00  16:00 konsultatv (uzticbas) tlrua (Whatsapp) (+371) 25171573 pakalpojumu cilvkiem, kuriem laboratorij vai testanas punkt atklta HIV un/vai B/C hepattu infekcija. Atgdinm, ka HIV-pozitvi pacienti jau obrd var saemt Daugavpil pilnu rstniecbas pakalpojumu klstu.
 
      Atpaka