Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Iesaistieties plna projekta apspriean
23.03.2017


Citts: Lai realiztu paskumus HIV infekcijas, seksuls transmisijas infekciju, B un C hepatta izplatbas mazinanai, kas sev ietver papildus profilaktiskos, rstnieciskos, atbalsta un izvrtanas paskumus, no 2018. gada ldz 2020. gadam nepiecieams papildu valsts budeta finansjums 73 496 636 eiro apmr, tostarp 2018. gad nepiecieami 16 580 504 eiro.
 
      Atpaka