Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
106214

Ieguldjumi veselbas aprp ir investcija, kuru Latvija var atauties
30.04.2019


Diskutjot par Latvijas veselbas aprpes sistmas finansanas modeli vienldzbai, PVO prstvis Tams Evetovits kltesoajiem deputtiem un nozares ekspertiem nordja, ka no veselbas aprpes nedrkst izslgt socili neaizsargtkos sabiedrbas prstvjus. Prezentacija PVO perspektva par veselbas finansanas reformm Latvij (angu valod) eit>>>
 
      Atpaka