Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Diskusijai par patestanos uz HIV
Apskatt komentrus (0)


31.01.2012


Ptjums, ko veica Makgila universittes (Research institute of the McGill University Health Centre, RI-MUHC) Veselbas aizsardzbas centr, liecina par to, ka siekalu analzes ar mri diagnostict HIV infekciju ir tikpat preczas k tradicionls asins analzes. Meta analzes gait (kvantitatvs analzes instruments, lai saldzintu un kombintu vairku ptjumu rezulttus vis pasaul) tika noskaidrots, ka augsta riska grupm salivcijas tests (siekalu izptana) uz HIV (OraQuick HIV1/2) dod tdus paus rezulttus k asins analzes. Neliela riska grupm testa jutgums bija mazliet zemks. im ptjumam, kas bija publicts The Lancet Infectious Diseases jaunkaj numur, ir liela nozme tajs valsts, kas tiecas ieviest patestans uz HIV stratiju.
Testana ir profilakses, rstanas un veselbas strakmens, norda ptjuma vadtja, doktore, RI-MUHC zintniece un Makgila universittes profesore Nitika Panta Paja (Nitika Pant Pai). Kaut ar iepriek veiktie ptjumi demonstrja, ka uz siekalu analzm balsttais tests OraQuick HIV1/2 sniedzis cergus rezulttus, msu ptjumi pirmoreiz apliecina testa potencilu starptautisk mrog.
Doktore Panta Paja un vias koli veica siekalu analu testu, kas pieejami pasaules datu bzs, analzi un sistematizciju. Viu secinjumi liecina par to, ka augsta riska grupu salivcijas testiem ir 99% precizitte, bet neliela riska grupu 97%. Orlais (salivcijas) tests uz HIV kuvis par vienu no populrkajiem, jo ir rts un viegli pieejams. Neinvazvs un nespgs, turklt rezultts zinms jau pc 20 mintm. Cilvkus ir grti piespiest ierasties uz HIV testanu pilstas klniks, jo tas ir saistts ar procesa publicitti, konfidencialittes trkumu un diskriminciju. Testanas konfidencialitte var pielikt punktu kaunam un bailm, kas tradicionli saists ar analzm uz HIV, uzskata doktore Panta Paja, kuras darbu atbalsta Kandas organizcijas Grand Challenges Canada programma Veselbas aizsardzbas uzlco zvaigzne (Rising Star in Global Health Award). obrd ir radusies globla altertnatvo stratiju izmantoanas perspektva, kad cilvki patestans ce vars saemt informciju par savu HIV statusu.
Orlie testi uz HIV var kt par darbojoos instrumentu riska grupm, tau, lai sasniegtu labus rezulttus, pastestans jregul veselbas aizsardzbas normatviem, ir prliecinta ptjuma ldzautore, laboratorisks diagnostikas speciliste, Londonas higinas un tropisks medicnas skolas dekne Rosana Plinga (Rosanna Peeling).
Avots angu valod:
http://muhc.ca/newsroom/news/saliva-hiv-test-passes-grade
Papildus informcija par testiem OraQuick HIV1/2 (angu valod):
http://health.howstuffworks.com/medicine/tests-treatment/oral-hiv-test.htm 




 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:




Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA