Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
105957

etras sas atbildes uz etriem siem apgalvojumiem
Apskatt komentrus (0)


21.04.2019


HIV-pozitviem brniem nav vietas brnudrzos un skols, viiem vajag piemrot mjmcbu.
HIV-pozitvo brnu kontekst ms biei dzirdam argumentu, ka “brni saskrp cegalus, ko un kaujas, ldz ar to ar asinm var nodot HIV”. Pirmkrt, cilvks, kas saem terapiju, nevar citus infict ar HIV princip, bet par to, ka visi HIV-pozitvie brni saem terapiju, var neaubties. Otrkrt, lai nodotu HIV ar asiu starpniecbu, nepietiek ar skrambu vai kodumu, infictajm asinm ir tiei jnonk otra cilvka asinsrit. T ka visi piemumi par HIV-pozitvo brnu bstambu paliek piemumu status, ie brni drkst un viiem vajag apmeklt parastos brnudrzus un skolas.
***************
Ar HIV-pozitvajiem labk neveidot tuvas attiecbas tpc, ka m attiecbm nav nkotnes: veselus brnus ar viiem neizdosies radt.
T nav taisnba. odien HIV-pozitvie cilvki spj un dzemd veselus brnus. Brns, k ar seksa partneris var bt droi, ka netiks inficti taj gadjum, ja HIV-pozitvais cilvks saem terapiju. Turklt var bt droi ne vien atsevios gadjumos un pat ne 50/50, bet statistika liecina, ka pastv gandrz 100% droba. J, un vruss ma ilgumu ar neietekm, burtiski aj diens veckajam HIV-pozitvajam cilvkam apritja 100 gadu. T ka mazbrnus audzinsit kop.
**************
Ar HIV infictie cilvki pastvgi slimo, tpc vius nav vrts pieemt darb.
Msdiengi medikamenti HIV lmeni organism samazina ldz minimumam. Tdjdi vruss ne vien netiek nodots citiem, bet ar nekait paam cilvkam. Biedjos ainias, kas bija raksturgas 80. un 90. gados, tagad var kt par realitti tikai tad, ja ilgu laiku dzvo bez terapijas. Patlaban HIV-pozitvie cilvki var dzvot pilnvrtgu dzvi bez jelkdiem nopietniem ierobeojumiem, t ka uz darba dzvi HIV nekdi neiedarbojas.
*******************
Ja pieauguam cilvkam ir HIV, tad vi ir narkomns vai LGBT-kopienas prstvis, vai ar neizvlgs seksulajos kontaktos.
Iespjams, savulaik to varja uzskatt par patiesbu, bet tagad t vairs tiem nav. Patiem, iepriek epidmija prsvar izplatjs starp minto grupu prstvjiem, bet tagad riska zon atrodas gandrz visi. Vairk nek 50% jauni infekcijas nodoanas gadjumi notiek heteroseksulo dzimumkontaktu laik. Un eit nav vainojami t dvtie “nejauie dzimumkontakti”: aptuveni 30% sievieu, kas dzvo ar HIV, ar to inficjis viu pirmais dzimumpartneris, bet ap 50% sievieu inficjis viu vrs. Vrusam ir absolti vienalga, vai js piederat kdai nosactais grupai vai esat pavisam “parasts” cilvks.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA