Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
58653

39 paraksti
Apskatīt komentārus (0)


26.05.2015


Rezolūciju parakstīja 39 BaltHIV konferences dalībnieki, Rīgā, 2015. gada 22. maijā, pilnu rezolūcijas tekstu lasiet BaltHIV mājaslapā, saitē http://balthiv.com/aktualitates/rezolucijas-pienemsana-2    

Ņemot vērā, ka:
• <...>
• HIV infekcijas tālāku izplatības samazināšanos var panākt tikai ar kompleksu pieeju – veicot izglītojošu darbu, agrīni diagnosticējot, nodrošinot mērķa grupām draudzīgus, pietuvinātus profilakses pakalpojumus un ikvienam HIV inficētajiem nodrošinot kvalitatīvas ārstēšanas pieejamību atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijās noteiktajam – ārstēšanu pacientiem bez simptomiem uzsāk, ja CD4 šūnu skaits kļūst mazāks par 350 šūnām/µl;
• Atbilstoši esošām rekomendācijām visiem serodiskordantiem pāriem HIV pozitīvais partners ir jānodrošina ar antiretrovīrusu terapiju; individuālos gadījumos ir apsverama pirmsekspozīcijas (pirmkontakta) profilakses nepieciešamība;
• Ir pierādīts, ka, ārstējot 100 pacientus atbilstoši PVO rekomendācijām, gada laikā var novērst 12 jaunus HIV inficēšanās gadījumus, bet 7,2 gadu laikā – no jaunas inficēšanās tiks pasargāti 100 cilvēki, kas nozīmē, ka ārstēšana ir arī ļoti efektīva profilakse un ilgtermiņā mazinās veselības aprūpes izmaksas (mazāk jaunu HIV inficēšanās gadījumu, mazāk hospitalizāciju);
• Lai gan "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.–2013. gadam" darbība ir beigusies jau 2013. gadā, jauns šo jomu regulējošs dokuments joprojām nav pieņemts un ir iestrēdzis varas gaiteņos. Tādējādi, nav saprotams, kādas būs atbalstāmās aktivitātes, prioritārās mērķa grupas, finansējuma avoti un apjoms organizāciju, tostarp, nevalstisko, darbības nodrošināšanai,

aicinām Latvijas Republikas Saeimu, Ministru Kabinetu, Veselības ministriju un Finanšu ministriju:

1. Nodrošināt iespēju un aicināt ārstniecības personas un sociālos darbiniekus pilnveidot prasmes, palielināt toleranci un papildināt zināšanas par darbu ar dažādām paaugstinātam HIV inficēšanās riskam pakļautām iedzīvotāju grupām!
2. Pievērst vislielāko uzmanību HIV infekcijas un AIDS izplatības mazināšanai, nekavējoties sakārtojot ar jomu saistīto normatīvo aktu bāzi un apstiprinot politikas plānošanas dokumentu "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2015.–2017. gadam", kā arī nodrošinot ar HIV inficēto cilvēku ārstēšanu, atbilstošu PVO vadlīnijām!
3. Nodrošināt profilaksei, HIV un seksuāli transmisīvo infekcijas slimību ārstniecībai finanšu līdzekļus gan no valsts budžeta, gan Eiropas fondu līdzekļiem!
4. Tā kā HIV/AIDS jomā strādājošo sabiedrisko organizāciju zināšanas un profesionālisms ir sasniedzis pietiekami augstu līmeni, novērtēt to un izstrādāt skaidru atbalsta mehānismu, kā valsts un pašvaldība deleģē (tostarp finansiāli) kādu no tās uzdevumiem sabiedriskajām organizācijām, lai šī sadarbība nepaliek tikai deklaratīvā formā un labas iniciatīvas nebeidzas līdz ar projektiem!
<...> 

 


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA