Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

 

Biedrībai Apvienība HIV.LV saistošie sadarbību ar farmaceitisko rūpniecību reglamentējoši dokumenti:
Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas Prakses kodekss attiecībām starp farmaceitisko rūpniecību un pacientu organizācijām
šeit>>> /MS Word fails/
Sadarbības Memorands starp Veselības ministriju, pacientu organizācijām un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām šeit>>> /MS Word fails/

   

Biedrības Apvienība HIV.LV 2019. gada finanšu pārskats
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Ziņojums 2019. gada pārskatam 
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Biedrības Apvienība HIV.LV 2018. gada finanšu pārskats
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Ziņojums 2018. gada pārskatam
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Pārskats par 2018. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Biedrības Apvienība HIV.LV 2017. gada finanšu pārskats 
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Ziņojums 2017. gada pārskatam
lasiet šeit>>> (PDf formāts)
Pārskats par 2017. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem
lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Biedrības Apvienība HIV.LV 2016. gada finanšu pārskats

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Ziņojums 2016. gada pārskatam

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Pārskats par 2016. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem

 lasiet šeit>>>  (PDF formāts)
Biedrības Apvienība HIV.LV 2015. gada finanšu pārskats
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Ziņojums 2015. gada pārskatam
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Pārskats par 2015. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem 
lasiet šeit>>>  (PDF formāts)
Biedrības Apvienība HIV.LV 2014. gada finanšu pārskats
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Ziņojums 2014. gada pārskatam
lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Pārskats par 2014. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem     

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Biedrības Apvienība HIV.LV 2013. gada finanšu pārskats

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Ziņojums 2013. gada pārskatam   

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

 Pārskats par 2013. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem   

 lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Biedrības Apvienība HIV.LV 2012. gada finanšu pārskats  

lasiet šeit>>> (PDF formāts) 

Ziņojums 2012. gada pārskatam  

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Biedrības Apvienība HIV.LV 2012. gada ieņēmumi un to struktūra
(ieņēmumu kopsumma lielāka par 25,0 tūkst. latu) 

lasiet šeit>>> (PDF formāts) 

 Pārskats par 2012. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem   

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Biedrības Apvienība HIV.LV 2011. gada finanšu pārskats 

lasiet šeit>>> (PDF formāts)

Ziņojums 2011. gada pārskatam 

lasiet šeit>>>  (PDF formāts)

 Pārskats par 2011. gadā  īstenojamiem un pabeigtiem projektiem

lasiet šeit>>> (PDF formāts) 

Biedrības Apvienība HIV.LV 2010. gada finanšu pārskats 

lasiet šeit>>> /Excel doc. fails / 

Ziņojums 2010. gada pārskatam 

lasiet šeit>>> (PDF formāts) 

Pārskats par 2010. gadā īstenojamiem un pabeigtiem projektiem

lasiet šeit>>> (PDF formāts) 

Biedrības Apvienība HIV.LV 2009. gada finanšu pārskats  

lasiet šeit>>> /Excel doc. fails /

Ziņojums 2009. gada pārskatam   

lasiet šeit>>> (PDF formāts)


Pārskats par 2009. gadā īstenotiem projektiem  

lasīt šeit>>>  (PDF formāts) 

Biedrības Apvienība HIV.LV 2008. gada finanšu pārskats
lasīt šeit >>>  
/Excel doc. fails /

Ziņojums 2008. gada pārskatam  

lasīt šeit>>>  (PDF formāts)
Pārskats par 2008. gadā īstenotiem projektiem
lasiet šeit>>> (PDF formāts)
Biedrības Apvienība HIV.LV 2007. gada finanšu pārskats
lasīt šeit >>> /Excel doc. fails /
Ziņojums 2007. gada pārskatam
lasīt šeit >>> (PDF formāts)

 Biedrības Apvienība HIV.LV 2006. gada finanšu pārskats

 lasīt šeit>>> /Excel doc. fails

 Ziņojums 2006. gada pārskatam 

 lasīt šeit>>> (PDF formāts)