Par mums

  
 
 
Nodibinājums Ģimenes krīzes centrs
 
Informācija  par nodibinājumu Sociālo pakalpojumu aģentūra „Ģimenes krīzes centrs”
 
Nodibinājuma mērķi un uzdevumi
Nodibinājuma mērķis ir sniegt psiholoģisku un sociālu palīdzību cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, paaugstinot viņu integrācijas pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības.
 
Mērķa īstenošanai no 2003. gada tiek realizēti vairāki projekti:
  • Rīgā, Ezera ielā 21 darbojas ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, kur ģimenes krīzē var saņemt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzturoties krīzes centrā 3 līdz 6 mēnešus,
  • Dažādos Latvijas reģionos tiek organizēta bērnu un pusaudžu nometne „Izdzīvošanas skola” ar īpašu programmu, kas veicina spēju pilnveidošanu grūtību pārvarēšanā, personības resursu attīstīšanu un spēju efektīvi darboties komandā;
  • Dažādos Latvijas reģionos un Rīgā tiek veiktas aizbildņu un audžuģimeņu apmācības, kā arī tiek organizēti dažādi semināri sociālajā jomā strādājošajiem speciālistiem;
  • Rīgā, Elizabetes ielā 75 tiek piedāvāti psihoterapeitu un psihologu pakalpojumi krīzes situācijās un attiecību problēmsituācijās, piedāvājot palīdzību gan individuāli, gan pāriem, gan bērniem, gan pieaugušajiem.
  • Rīgā, Ezera ielā 21 un Valmieras rajona Kauguru pagastā tiek vadītas prasmju un iemaņu veicināšanas grupas jauniešiem ar zemām sociālajām prasmēm,
  • Rīgā, Matīsa ielā 79/1 darbojas bērnu rotaļu un pieskatīšanas centrs „ Austriņa”.
Mājaslapa: www.krize.lv
 
 
 
 
  
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv