Cietumu ziņas
   
42516

Slēgto iestāžu neatkarīga uzraudzība
Apskatīt komentārus (0)


15.02.2014


Seminārs „Slēgto iestāžu neatkarīga uzraudzība: nacionālo un starptautisko mehānismu loma”
2014. gada. 24. februārī
No plkst. 11:00 līdz 14:00
Rīgas Juridiskā augstskola, 31. telpa, Strēlnieku ielā 4 - k2
11:00-12:00 Eiropas Padomes komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT): mandāts, darbības veidi, ziņojumi attiecībā uz Latviju, sadarbība ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu.
12:00-12:30 Jautājumi, diskusija
12:30 – 13.30 Slēgto iestāžu uzraudzība nacionālajā līmenī: nacionālā preventīvā mehānisma izveide ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola ratifikācijas gadījumā; citu valstu piemēri. Tiesībsarga biroja pašreizējais mandāts
13:00-14:00 Jautājumi, diskusija

Semināra mērķis: informēt par starptautiskajiem un nacionālajiem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem slēgtu iestāžu uzraudzībā, izvērtēt iespējas veicināt ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola ratificēšanu Latvijā.
Semināru organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs un vada Ilvija Pūce, kura šobrīd ir Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai.
Latvijā joprojām ir aktuāls jautājums par apstākļiem un apiešanos slēgtajās iestādēs. Arvien biežāk lietas par apstākļiem un apiešanos slēgtajās iestādēs tiek risinātas tiesās – pārsvarā administratīvajā tiesā. Tomēr arī lielāko daļu kompensāciju pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumiem Latvijā līdz šim maksā lietās par apiešanos un apstākļiem slēgtajās iestādēs.
Šobrīd vienīgā neatkarīgā iestāde nacionālajā līmenī, kam ir tiesības veikts monitoringu slēgtajās iestādēs, kā arī sniegt rekomendācijas šajā sakarā, ir Tiesībsarga birojs. Biroja ierobežotās kapacitāte dēļ tas nespēj veikt pietiekami proaktīvu darbību. Vairākām NVO (Latvijas Cilvēktiesību centrs, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējiem „Zelda”) ir pieredze slēgtu iestāžu monitoringa veikšanā, kā arī tās uzvarējušas lietas ECT.
Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kas līdz šim nav ratificējusi ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokolu, kas paredz, ka ratificējušās valstis atzīst ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas kompetenci apmeklēt šo valstu slēgtās iestādes un sniegt rekomendācijas, bet - galvenais – izveido vai nosaka katra pati savu iestādi – nacionālo preventīvo mehānismu (NPM) spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai. 2014. gada janvārī Papildprotokolu ratificēja Lietuva.
Latvija ir arī viena no 47 Eiropas Padomes dalībvalstīm un līdz ar to ir pievienojusies Eiropas padomes Konvencijas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, kā arī atzīst attiecīgās EP Komitejas mandātu apmeklēt slēgtās iestādes, sastādīt ziņojumus, sniegt rekomendācijas valdībai un vērtēt to izpildi.
NPM kompetencē ir regulāri vērtēt apiešanos ar personām un apstākļus visu veidu slēgtajās iestādēs (cietumos, policijas iestādēs, psihiatriskajās slimnīcās, slēgtajos sociālās aprūpes centros, slēgtajos imigrantu centros utt.), sniegt rekomendācijas atbildīgajām iestādēm, kā arī piedalīties attiecīgo normatīvo aktu izstrādē vai uzlabošanā. Papildprotokols turklāt noteic valsts pienākumus ņemt vērā NPM rekomendācijas, veidot ar to dialogu par rekomendāciju ieviešanu, kā arī publiskot NPM ikgadējos ziņojumus.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv