Par mums

  
 
Apziņas ekoloģija
 
Biedrība „Apziņas ekoloģija” dibināta 1998. gadā. Tajā apvienojušies bijušie narkotiku lietotāji - cilvēki ar personīgo pieredzi un speciālisti, kas nodarbojas ar atkarības radītajām problēmām, lai veicinātu sabiedriskās domas attieksmes maiņu pret ar narkomāniju saistītajām problēmām, kā arī lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri uzsāk dzīvi bez narkotiku lietošanas atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām uzvedības un ētikas normām.
Piešķirts sabiedriskā labuma statuss jomās: veselības veicināšana un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. 2002. gadā īstenots projekts „Apmācību un pētījumu centrs Lapaiņi, kura īstenošanas rezultātā Cēsu rajona Vaives pagasta Rāmuļu viensētā Kalna Lapaiņi izveidots rehabilitēto narkotiku lietotāju sociālās reintegrācijas centrs.
Centrā ir iespējams iegūt profesionālas iemaņas amatnieka, celtnieka, lauksaimnieka un pavāra specialitātes;
papildināt savas datora un valodu zināšanas;
saturīgi pavadīt brīvo laiku (sports, ekskursijas, kultūras pasākumu apmeklējumi, grāmatas);
notiek terapeitisko grupu sapulces ar iespēju sevi analizēt pieredzējuša sociālā darbinieka vadībā.
Sadarbībā ar Probācijas dienestu biedrība veic izglītojošus un resociālizācijas pasākumus Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.
Biedrība organizē darbu uz brīvprātības pamata, biedrībā ir tikai viens algots darbinieks. Biedrība aktīvi aicina ziedot gan individuālos, gan korporatīvos ziedotājus. Viens no darbības virzieniem ir arī atkarību un HIV un Hepatīta B;C infekciju profilakse.
 
Kontakti:
 
tālrunis 29165446
e-pasts apzinasekologija@inbox.lv
 
 
 
 
  


 
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv