AKTUALITĀTES
   

Par kritērijiem ministriju un NVO sadarbības izvērtēšanai
Apskatīt komentārus (0)


28.06.2011


Sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana plānota kā dialogs starp ministriju un nevalstiskajām organizācijām. Sākumā ministrija sniegs informāciju par līdzdalības praksi. Pēc tam savu viedokli būs iespēja paust ministrijas sadarbības partneriem – nevalstiskajām organizācijām. Izvērtēšanas mērķis ir sniegt ieteikumus un meklēt risinājumus sabiedrības līdzdalības uzlabošanai gan konkrētā ministrijā, gan valsts pārvaldē kopumā.
Memoranda padomes sēdes ir atklātas, tāpēc aicinām piedalīties visas nevalstiskās organizācijas, kurām ir savs viedoklis par to, kādas ir sabiedrības līdzdalības iespējas un process Zemkopības ministrijā saistībā ar norādītajiem kritērijiem. Lūdzu, informējiet par šo uzaicinājumu arī citas nevalstiskās organizācijas, kas varētu būt ieinteresētas piedalīties Memoranda padomes sēdē!
(
www.mk.gov.lv)

Ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanas kritēriji

Konsultatīvās padomes

 1. Kā ievēl cilvēkus?

 2. Vai aptver ministrijas atbildības jomas?

 3. Cik bieži padomes sēdes tiek sasauktas? (Sasaukšanas biežums 2010.gadā.)

 4. Vai darbakārtībā iekļauj NVO rosinātos jautājumus?

 5. Vai iesaista/uzaicina plašu NVO spektru?

 6. Kā tiek nodrošināta atgriezeniskā saite? Vai un kā padomes locekļi tiek informēti par rezultātiem pieņemtajiem lēmumiem?

 7. Vai un kā padomes darbā var iesaistīties citas NVO (uz konkrētiem jautājumiem)?

 8. Piemēri konkrētiem lēmumiem, kad NVO ir ietekmējuši lēmumus caur padomes sēdi.

 9. Par kādiem jautājumiem padomes lemj? (pēdējo trīs padomes sēžu dienas kārtības).

Tiesību aktu projektu izstrāde

 1. Pēc kādiem kritērijiem nosaka, kurus tiesību aktu projektus apspriest ar NVO/veidot darba grupas?

 2. Kā izvēlas NVO, ar kurām apspriest tiesību akta projektu?

(Statistiskie dati tiek sniegti, atskaitoties par Memoranda īstenošanu - cik gadā izstrādāti tiesību aktu projekti? Cik apspriesti ar NVO? Cik darba grupas izveidotas tiesību aktu projektu izstrādei? Cik projekti apspriesti konsultatīvajās padomēs? Par cik tiesību aktiem saņemti NVO sniegušas atzinumus?)

 

Publiskās apspriešanas/Sabiedriskās apspriedes

 1. Cik rīkotas publiskās apspriešanas pēdējā gada laikā? (Par kuriem politikas dokumentiem? Kā tika izmantoti priekšlikumi? Vai informēja iesaistītos? Kas notika pēc publiskās apspriešanas?)

 2. Kā tiek izplatīta informācija par publiskajām apspriešanām? (Cik ilgi pirms publiskās apspriešanas? Pa kādiem kanāliem?)

 3. Vai publiskajā apspriešanā tiek izmantotas e-līdzdalības formas (piemēram, online aptaujas, sociālie mediji u.c.)?

Kādas vēl formas izmanto līdzdalības organizēšanai?

 1. Ja ir noslēgts līgums/parakstīts memorands starp ministriju un NVO, tad – kādi ir konkrētie mērķi?

 2. Kā NVO saņem informāciju no ministrijas? Vai NVO ir jāmeklē šī informācija mājas lapās, vai tā tiek izsūtīta?

 3. Kā tiek izvēlēti NVO, kuriem izsūtīt konkrēto informāciju?

Līdzdarbības līgumu slēgšana ar NVO

 1. Cik daudz šādu līgumu un par sadarbību kādās jomās ir noslēgti?

 2. Kādi ir kritēriji līdzdarbības līgumu slēgšanai? Vai un kādā veidā šī informācija ir pieejama NVO?

 3. Kādi ir līdzdalības līgumu uzdevumi?


NVO koordinators ministrijā

 

1. Kādas ir konkrētā darbinieka funkcijas?

 1. Vai NVO sektoram ir pieejama un zināma viņa kontaktinformācaija?

Ko ministrija sagaida no savas nozares NVO kopumā?

Ko NVO sagaida no ministrijas?
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv