AKTUALITĀTES
   
51697

Rīgas konference par tuberkulozi
Apskatīt komentārus (0)


18.02.2015


Rīkojies! http://www.fighttb2015.eu/europe/   
********************************
Avots: Veselības ministrijas mājaslapa.
Ministru līmeņa konferencē par tuberkulozi aicināti piedalīties ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Austrumu partnerības valstu atbildīgie ministri, amatpersonas un starptautisko un nevalstisko organizāciju augsta līmeņa pārstāvji, lai paustu apņemšanos likvidēt saslimstību ar tuberkulozi Eiropā kā sabiedrības veselības problēmu, attīstot ilgtspējīgas veselības sistēmas ar visu ieinteresēto pušu iesaistīšanos, kā arī atbalstīt tuberkulozes profilaksi un kontroli pasaulē.
Konferences mērķis ir paust apņēmību izskaust tuberkulozi Eiropas Savienības (ES)/ Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)/ Austrumu Partnerības(EaP) valstīs, nodrošinot ilgtspējību veselības aprūpes sistēmā un visu ieinteresēto pušu iesaistīšanu, kā arī atbalstīt tuberkulozes profilaksi un kontroli pasaules mērogā.
Neraugoties uz paveikto tuberkulozes apkarošanā, tā joprojām ir nopietna sabiedrības veselības problēma ES/EEZ/EaP valstīs, un atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem mirstība no turbekulozes kopējos mirstības no infekcijas slimībām rādītājos Eiropas reģionā ir 40%. Konferencē paredzētas diskusijas par to, kas veicams, lai panāktu vienotu valdību un starpnozaru sadarbību tuberkulozes izplatības ierobežošanai Eiropas reģionā. Konference nodrošinās iespēju pieredzes apmaiņai tuberkulozes uzraudzības efektivitātes un ilgtspējas palielināšanai. Notiks diskusijas par jautājumiem kā uzlabot pasākumu efektivitāti visvairāk apdraudētajās sabiedrības grupās un reģionālās sadarbības stiprināšanu, raugoties uz tuberkulozi kā pārrobežu fenomenu saistībā ar iedzīvotāju migrāciju Eiropas reģionā.
Tā kā tuberkulozes un īpaši multirezistentās tuberkulozes izplatības ierobežošanas pasākumu efektivitāti var nodrošināt tikai cieša starpsektoru sadarbība, dalībai konferencē aicināti ne tikai veselības ministri, bet arī Finanšu, un Labklājības ministri, nevalstiskās un pacientu organizācijas.
Konferencei ir tieša sasaiste ar Latvijas prezidentūras prioritārajiem darbības virzieniem, ietverot ES nākotnes attīstību, labklājību un konkurētspēju attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzību un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu. Konference dod ieguldījumu Latvijas prezidentūras plānā paredzētajam turpināt stiprināt Austrumu partnerību kā integrējošu platformu un veicināt individuālāku un diferencētāku pieeju sadarbībai ar katru no Austrumu partnerības valstīm atbilstoši to uzstādījumiem.
Konferences organizatori un atbalstītāji ir Eiropas Komisija, PVO Reģionālais birojs un starptautiskas nevalstiskās organizācijas (Global Fund ATM, Stop TB Partnership, Global Health Advocates).
Prelimināra darba kārtība (angļu valodā) saitē http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/EN_version/agenda_draft_2015_02_04s.pdf    

 
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv