AKTUALITĀTES
   
45995

Neuzticība
Apskatīt komentārus (0)


17.06.2014


Šī brīža saite uz lēmumu http://www.lvsada.lv/wp-content/uploads/2014/06/Lēmums.docx 
Rīgā
2014. gada 17.  jūnijā                          
Nr.16 - 1

Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei un veselības ministrei, atbalstot biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” 2014. gada 9. maija lēmumu
Pēc LVSADA priekšsēdētāja Valda Kera ziņojuma noklausīšanās
Padome konstatē:
1. Biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” biedru sapulce 09.05.2014 ir izplatījusi paziņojumu, kurā pauž sekojošo:
1.1.  valdība nav solidāra ar valsts iedzīvotājiem, pieļaujot situāciju, kurā pacients valsts garantēto veselības aprūpi nesaņem, radot nacionālu valsts apdraudējumu;
1.2.  valdības virzītās „reformas” veselības aprūpē pārsvarā ir pretrunīgas, neefektīvas un netaisnīgas;
1.3.  lēmums: izteikt neuzticību veselības ministrei Ingrīdai Circenei un valdībai veselības aprūpes pārvaldes jomā.
2. LVSADA Valde 15.05.2014 ir pieņēmusi lēmumu:
2.1.  izteikt atbalstu biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” izteiktajām bažām par to, ka valdības īstenotā veselības aprūpes nīcināšana rada valsts apdraudējumu;
2.2. noskaidrot arodorganizāciju viedokli par biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” paziņojumu līdz 10.06.2014;
2.3.  sasaukt LVSADA Padomes ārkārtas sēdi 17.06.2014, lai lemtu par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei un veselības ministrei.
3. Punktā 2.2. norādītajā termiņā LVSADA birojs ir saņēmis rakstisku informāciju no piecām arodorganizācijām; viedokļi ir sekojoši (iesūtīšanas secībā):
3.1.  atbalstīt lēmumu par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei un veselības ministrei;
3.2.  atbalstīt lēmumu par neuzticības izteikšanu veselības ministrei I. Circenei;
3.3.  atbalstīt lēmumu par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei un veselības ministrei, ja nekas netiek mainīts;
3.4.  neatbalstīt lēmumu par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei un veselības ministrei.
4. Veselības ministre Ingrīda Circene pilda amata pienākumus, sākot ar 25.11.2011; šajā periodā:
4.1.  valdības izdevumi veselības aprūpei ir samazināti no 3,5% no IKP uz 3,0% no IKP;
4.2.  valdība nav izpildījusi MK 16.02.2012 rīkojumā Nr. 84 „Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” solīto (punkts 18.2): „veselības aprūpes valsts budžets gadā tiek palielināts vismaz par 0,25% no IKP, sasniedzot rādītāju – veselības aprūpes valsts budžets 4,5% no IKP 2014. gadā;
4.3.  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē 09.10.2013, izskatot 2014. gada valsts veselības aprūpes budžeta projektu, I. Circene pieprasīja piešķirt tikai 3% no IKP; uz deputātu jautājumiem, vai ar to pietiks, viņa atbildēja apstiprinoši;
4.4.   gatavojot likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas likums”, Veselības ministrija nav ņēmusi vērā Pasaules Veselības organizācijas 2012. g. ieteikumus par to, ka Latvijā 2014. gadā valsts finansējumam veselības aprūpei ir jābūt 5% no IKP un vismaz 12% no vispārējās valdības izdevumiem; šie ieteikumi tika slēpti no sabiedrības;
4.5.  nepietiekamā nozares finansējuma dēļ nav izpildīts solījums par vidējās darba samaksas pieaugumu mediķiem 10% apmērā no 01.01.2014; LVSADA rīcībā esošie dati liecina, ka darba samaksas pieaugums veselības aprūpes darbiniekiem bija vidēji tikai 5 – 6%, kamēr vidējais darba samaksas pieaugums valstī – 7,7%.
4.6.  nav atrisināts jautājums par NMPD brigāžu darbinieku tiesībām uz izdienas pensijām.
5. Ministru prezidente Laimdota Straujuma pilda amata pienākumus, sākot ar 22.01.2014; šajā periodā:
5.1.  MK 07.04.2014 rīkojumā Nr. 151 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” veselības aprūpe nav ierindota starp valdības darbības prioritātēm;
5.2.  līdz šim valdība nav piešķīrusi papildus finansējumu veselības aprūpes nozarei;
5.3.  pēc Ministru prezidentes iniciatīvas ir notikušas sarunas starp Ministru prezidenti un LVSADA pārstāvjiem.
6. Ministru prezidentes un LVSADA pārstāvju sarunu gaitā:
6.1.  ir panākta valdības vadītājas izpratne par situācijas nopietnību Latvijas veselības aprūpē, uz kā pamata varētu veselības aprūpi atzīt par vienu no valdības darbības prioritātēm;
6.2.  ir panākta vienošanās par papildus līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes nozarei šī gada jūlijā vismaz 9,9 milj. EUR apmērā, būtisku daļu no tiem novirzot mediķu darba samaksas paaugstināšanai;
6.3.  ir panākta vienošanās par papildus 40 milj. EUR piešķiršanu veselības aprūpei 2015. gada valsts budžeta projektā, turpmākajos gados plānojot lielāku nozares finansējuma pieaugumu, lai 2020. gadā tuvotos Pasaules Veselības organizācijas ieteiktajiem 5% no IKP;
6.4.  ir panākta vienošanās par to, ka NMPD darbinieki ir pelnījuši tiesības uz izdienas pensiju.
Padome nolemj:
1. Izteikt neuzticību veselības ministrei Ingrīdai Circenei.
2. Atturēties no neuzticības izteikšanas Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai un atbalstīt savstarpējās sarunās panāktās vienošanās izpildi.
Priekšsēdētājs        
V. Keris
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv