AKTUALITĀTES
   
63561

Ne visu varēs ģimenes ārsts ... un pacients arī
Apskatīt komentārus (0)


27.01.2016


NRA | Inga Paparde | Gaidīšanas rindas arī laboratorijās | http://nra.lv/latvija/161521-gaidisanas-rindas-ari-laboratorijas.htm |
Pacienti un ārsti tiek ierobežoti tā, ka līdz šim pacients pēc sarunas ar ģimenes ārstu negaidīja rindā uz valsts apmaksāta ārsta konsultāciju, bet aizgāja pie maksas speciālista. Ārsts, kurš nav līgumattiecībās ar valsti, nevar nosūtīt pacientu ne uz analīzēm, ne izmeklējumiem par valsts naudu. Pēc viņa norādes to varēja darīt ģimenes ārsts, un tas tika izmantots, lai palīdzētu pacientam ātrāk tikt pie diagnozes, nekā tas būtu gadījumā, ja cilvēks gaidītu rindā uz valsts apmaksātu konsultāciju.
Tomēr no šā gada sākuma tā rīkoties vairs nevar, jo ģimenes ārsts uz daudzām specifiskām analīzēm pacientu nosūtīt nedrīkst.
NVD arī brīdina ģimenes ārstus - ir noteikta kvota pakalpojumu apmaksai laboratorijām, līdz ar to "pastāv iespēja, ka arī uz laboratoriskiem pakalpojumiem var veidoties gaidīšanas rindas".   
******************************
NVD vēstule ģimenes ārstiem
Par izmaiņām Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra noteikumos
Nr.1529 “Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība”
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka no 2016. gada 1. janvāra stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi),  attiecībā uz laboratorisko (tai skaitā histoloģisko) izmeklējumu nosūtīšanas un apmaksas kārtību (Noteikumu 157. punkts, IX nodaļa un 2. pielikums).
Dienests informē, ka laboratorisko nosūtījumu kopīgais apjoms 2016. gadam ģimenes ārstiem (PVA) un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) pakalpojumu sniedzējiem ieplānots 2015. gada laboratorisko pakalpojumu apmaksai plānoto līdzekļu apmērā (Noteikumu 181. punkts) bez histoloģiskiem izmeklējumiem (Noteikumu 180. punkts). Histoloģiskie izmeklējumi tiks apmaksāti ārpus noteiktā laboratorisko nosūtījumu apjoma atbilstoši līgumos noteiktam apjomam.
Dienests vērš uzmanību, ka ir veikta valsts apmaksāto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu (Noteikumu 2. pielikums) pārskatīšana, mainot apmaksas nosacījumus noteiktiem laboratoriskiem izmeklējumiem (ierobežojot manipulāciju izmantošanas biežumu pacientam un nosūtītāju kompetenci), kā arī atsevišķus izmeklējumus izslēdzot no valsts apmaksāto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu klāsta. Izmaiņas stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.
2016. gadā netiks apmaksāti speciālistu kompetences laboratoriskie izmeklējumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu, tai skaitā, ja tas balstīts uz ārsta speciālista atzinumu. Speciālisti nepieciešamības gadījumā paši nosūta pacientu uz izmeklējumiem apmeklējuma laikā nevis sūta pie ģimenes ārsta saņemt nosūtījumu. 2015. gada nogalē nozīmētie laboratoriskie izmeklējumi pacientiem tiks apmaksāti atbilstoši 2016. gada apmaksas nosacījumiem.
Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu saraksts ar apmaksas papildnosacījumiem ir atrodams Dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv  sadaļā “Līgumpartneriem”  “Informācija ģimenes ārstiem”  “Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšana”.
Noteikumi nosaka, ka  nosūtot pacientu ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai ģimenes ārsts vai speciālists noformē nosūtījumu, kura noformēšanas nosacījumi tiek noteikti dienesta līgumā ar ārstniecības iestādi (Noteikumu 100. punkts). Nosūtījumā iekļauti obligāti aizpildāmie lauki:
nosūtījuma derīguma termiņš,
kopējais izmeklējumu skaits (izņemot gadījumus, kad veidlapa tiek aizpildīta elektroniskā formā, sistēmā),
izmeklējuma iemesls.
Veidlapas ieviešanai noteikts pārejas periods trīs mēneši. No 2016. gada 1.aprīļa ambulatorie laboratoriski pakalpojumi tiks apmaksāti, ja nosūtījums būs noformēts uz līgumā noteiktās veidlapas. Līdz 2016. gada 1. aprīlim nosūtīšanai uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem var izmantot līdz šim izmantotās nosūtījumu veidlapas, to līdzšinējās formas. Dienests nenodrošinās veidlapas centralizētu iespiešanu un/vai piegādi.
Nosūtījuma uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem veidlapa ir atrodama Dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv  sadaļā “Līgumpartneriem”  “Informācija ģimenes ārstiem”  “Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšana”.
Ar Noteikumu grozījumiem tiek mainīts laboratorisko nosūtījumu apjoma aprēķināšanas mehānisms. Ģimenes ārstiem laboratorisko nosūtījumu finanšu apjoms būs atkarīgs no:
1. reģistrēto pacientu skaita;
2. reģistrēto pacientu vecuma struktūras;
3. pacientu skaita ar kādu no pamata diagnozēm C00-D48 vai E10-E14 (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10), kas 2015. gada I. pusgadā nosūtīti laboratorisko pakalpojumu saņemšanai.
Noteikumos ir mainīti katra ģimenes ārsta laboratorisko nosūtījumu apjoma aprēķināšanai izmantojamie vecuma koeficienti (Noteikumu 184.1. punkts) atbilstoši 2015. gada pirmā pusgada faktiskajam izlietojumam noteiktās vecuma grupās, tādējādi tuvinot tos faktiskai nepieciešamībai.
Paredzētie finanšu līdzekļi laboratorisko izmeklējumu nosūtījumiem tiek norādīti ģimenes ārsta un Dienesta savstarpēji noslēgtajā līgumā. Katra ģimenes ārsta pienākums ir kontrolēt šo līdzekļu izlietojumu.
Atbilstoši noslēgtam līgumam starp Dienestu un ģimenes ārstu, Dienests katru mēnesi no Vadības informācijas sistēmas apkopo un ievieto Dienesta interneta mājas lapā informāciju par PVA pakalpojumu sniedzēju laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētā līdzekļu apjoma izlietojumu iepriekšējā mēnesī. Izlietojumam katru mēnesi var sekot līdzi Dienesta interneta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv  sadaļā „Līgumpartneriem”  „Operatīvā budžeta informācija”  „Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā”.
Ar Noteikumu grozījumiem 2016. gadā tiek noteikts līguma apjoms (“kvota”) laboratorisko pakalpojumu apmaksai laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem (laboratorijām) (Noteikumu 181.1 punkts). Līdz ar to pastāv iespēja, ka arī uz laboratoriskiem pakalpojumiem var veidoties gaidīšanas rindas. 
Laboratorijas pakalpojumus nodrošinās sekojošā prioritārā secībā:
1. izmeklējumus pacientiem ar neatliekamām medicīniskām indikācijām, bērniem un grūtniecēm;
2. izmeklējumus pie akūtām slimībām, pie hronisku slimību  saasinājumiem, kontaktpersonu izmeklēšanu infekcijas slimību gadījumā;
3. izmeklējumus pirms plānveida operācijām un iespējamu slimību dēļ, operācijas vai manipulācijas laikā iegūta materiālu izmeklējumus;
4. izmeklējumus pie  hronisku slimību  dinamiskās novērošanas.
Dienests aicina veikt rūpīgu pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, noteikt izmeklējumu nepieciešamību balstoties uz medicīniskajām indikācijām un klīniskajām vadlīnijām, izmantot izmaksu efektīvākos veidus pacientu saslimšanu diagnostikai un ārstēšanai, sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv