AKTUALITĀTES
   

HIV/AIDS ārstēšana Latvijā kompensācijas sistēmas ietvaros
Apskatīt komentārus (0)


23.10.2011


Pilnu VEC pārskatu "PĀRSKATS PAR HIV/AIDS ĀRSTĒŠANAI PAREDZĒTO ZĀĻU IEKĻAUŠANU KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTĀ 2010. GADĀ" lasiet http://vec.gov.lv/uploads/files/4e254d183a8df.pdf
Iekļaujot antiretrovīrusu terapijas (ART) zāles Kompensējamo zāļu sarakstā ar 2010. gada 1. janvāri, ART zāļu kompensācijai Zāļu iegādes kompensācijas sistēmai (ZIKS) tika piešķirti 1,2 miljoni latu. Saskaņā ar Veselības Norēķinu centra (VNC) apkopotajiem datiem par zāļu kompensāciju 2010. gadā, faktiski ART zāles kompensētas par 2,008 miljoniem latu, kas ir par 67% vairāk nekā piešķirts un sastāda 2,8% no kopējā zāļu kompensācijai piešķirtā finansējuma. Faktiski ART zāļu kompensācijas līdzekļu patēriņš 2010. gadā nav pieaudzis (2,008 milj. latu), pat nedaudz samazinājies, salīdzinot ar 2009. gadu (2,16 milj. latu). Taču tā kā ART zāļu kompensācijai tika piešķirts mazāk līdzekļu kā nepieciešams un ievērojami pieaudzis pacientu skaits, ART zālēm nepieciešamais papildus finansējums tika kompensēts no pārējo ZIKS iekļauto medikamentu atvēlētā finasējuma. 2010. gadā pacientu skaits ir palielinājis par 22,4%, salīdzinot ar 2009. gadu; 2009.gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, tas ir palielinājies par 33%. Balstoties uz pieņēmumu, ka 2011 .gadā pacientu skaita pieaugums būs līdzīgs 2010. gada pieaugumam, Veselības Ekonomikas centrs (VEC) prognozē, ka izlietotais finansējums ART zāļu kompensācijai sasniegs 2,5 miljoni latu gadā, kas ir divas reizes vairāk nekā faktiski iepriekšējā gadā piešķirts.
Ņemot vērā izlietoto finansējumu ART kompensācijai 2009. gadā un 2010. gadā un ārstēto pacientu skaitu attiecīgajos gados, aprēķināts, ka vidējās viena HIV/AIDS pacienta ārstēšanas izmaksas 2010. gadā zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros bija Ls 3950, bet 2009. gadā - Ls 5205. Vienlaicīgi VEC aprēķināja vidējās viena HIV/AIDS pacienta ārstēšanas izmaksas ar zāļu cenām, kādas tika sniegtas šo zāļu kompensācijas uzsākšanai zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros un tās sastādīja Ls 5620. Iekļaujot ART zāles Kompensējamo zāļu sarakstā, vidējās viena HIV/AIDS pacienta ārstēšanas izmaksas ir samazinājušās par 24% jeb par Ls 1255 latiem gadā uz vienu pacientu.
Pacientiem ar HIV/AIDS Kompensējamo zāļu sarakstā 2010. gadā tika iekļauti 18 zāļu vispārīgie nosaukumi un 5 kombinācijas (30 medikamenti). Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto ART zāļu cenas 87% (26 medikamentiem) neatbilda Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnas ierīču kompensācijas kārtība" (turpmāk - Noteikumu) 30. punkta prasībām, jo piedāvātās cena Latvijā pārsniedza trešās zemākās cenas līmeni Eiropas Savienībā, līdz ar to, tika panākts cenu samazinājums no 3 līdz 49 %, salīdzinot ar 2009.gada centralizētā iepirkuma cenām.
Secinājumi:
-Ar 2010. gada 1. janvāri KZS ir iekļauti visi medikamenti antiretrovirālās terapijas nodrošināšanai HIV/AIDS pacientu ambulatorai aprūpei atbilstoši rekomendācijām.
-Iekļaujot HIV/AIDS ārstēšanai paredzētos medikamentus Kompensējmo zāļu sarakstā, gandrīz visiem medikamentiem VEC ir panācis cenu samazinājumu. Neskatoties uz to, ka cenas būtiski tika samazinātas, zāļu iegādes kompensācijas līdzekļu apmērs 2010. gadā gandrīz divas reizes pārsniedza tos līdzekļus, kas tika piešķirti šo zāļu kompensācijai. Tas skaidrojams ar to, ka jau sākotnēji piešķirtais finansējums 1,2 miljoni latu nebija pietiekams, lai nodrošinātu esošos pacientu ar zālēm, kā arī tas, ka būtiski - par 22,4% gada laikā pieauga pacientu skaits. Ņemot vērā to, ka pacientu skaitam ir tendence pieaugt, un to, ka būtiski ART zāļu cenu samazinājumi nav prognozējami, jo Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās ART zāles ir orģinālražotāju zāles un ģenēriskie medikamenti vēl nav pieejami, kas varētu radīt cenu samazinājumu, prognozējams, ka ART zāļu izmaksu pieaugums palielināsies un šo zāļu ietekme uz zāļu kompensācijas līdzekļiem palielināsies.
-HIV terapija ierobežota veselības budžeta ietvaros ir piemērojama pēc iespējas lielākam skaitam līdzestīgo pacientu, nozīmējot standarta terapijas shēmas atbilstoši PVO rekomendācijām. Rekomendāciju un zāļu saraksta izstrādes rezultātā ir optimizēts terapijas shēmu skaits un ierobežots no veselības budžeta līdzekļiem apmaksāto medikamentu apjoms un līdz ar to samazināsies izmaksu ziņā neefektīvu terapijas shēmu lietošana, kā arī īpaši dārgo medikamentu lietošana, kuri lietojami multirezistences gadījumā pēc vairākām neveiksmīgām terapijas shēmām. Turklāt izstrādātā zāļu izrakstīšanas un saņemšanas decentralizācijas kārtība uzlabo zāļu pieejamību pacientiem ar HIV infekciju.
-VEC uzskata, ka ir jāveic Rekomendāciju aktualizācija atbilstoši PVO vadlīnijās norādītajiem terapijas uzsākšanas kritērijiem pie nosacījuma, ka tiek piešķirts adekvāts papildus finansējums. Atbilstoši PVO vadlīnijām, antiretrovirālā terapija HIV/AIDS pacientiem jāuzsāk, ja organismā konstatētas CD4 imūnšūnas 350 šūnas/mm3, savukārt Latvijā ierobežota valsts finansējuma apstākļos antiretrovirālā terapija tiek uzsākta, ja CD4 šūnu skaits ir zemāks par 200 šūnas/mm3. Paaugstinot CD4 šūnu skaita rādītāju pie kura tiek uzsākta antiretrovirālā terapija, no 200 šūnas/mm3 uz 350 šūnas/mm3, LIC prognozē, ka pacientu skats, kuriem būtu nepieciešama specifiskās terapijas uzsākšana, varētu sastādīt aptuveni 1000 pacientu. Ņemot vērā pirmās līnijas antiretrovirālās terapijas izmaksas un pacientu skaitu, VEC ir aprēķinājis, ka HIV/AIDS pacientu ārstēšanas uzsākšanu no 350 šūnas/mm3ar antiretrovirālo terapiju, šo zāļu kompensācijai nepieciešams aptuveni Ls 3,48 miljoni gadā.  
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv